Tải bản đầy đủ

Tập đọc Vè Chim Tiếng Việt lớp 2 tuần 21

Tập đọc


Tập đọc
Vè chim
Luyện đọc
- Lon xon
- Sáo xinh
- Linh tinh
- Liếu điếu
- Mách lẻo

Tìm hiểu nội dung bài:
-vè
-lon xon
-tếu
-chao
-mách lẻo
-nhặt lân la
-nhấp nhemTập đọc
Vè chim
Đọc đoạn trong nhóm
4
Thi đọc đoạn trước lớp


Tập đọc
Vè chim

Tìm hiểu nội dung bài
Câu 1: Tìm tên các loài chim được kể trong bài
Gà con,sáo,liếu điếu,chìa vôi,chèo bẻo,
khách ,chim sẻ,chim sâu,tu hú,cú mèo.


SÁO

Chim sâu
Chim chèo bẻo

Chim khách
Chim chìa vôi

Cú mèo
Chim sẻ

TU HÚ


Tập đọc
Vè chim
Tìm hiểu nội dung bài

Câu 3: Em thích con chim nào trong bài ?Vì sa
Em thích con sáo vì con sáo biết nói,
nó nói líu lo suốt ngày.Tập đọc
Vè chim
Hay chạy lon xon

Tính hay mách lẻo

Là gà mới nở

Thím khách trước nhà

Vừa đi vừa nhảy

Hay nhặt lân la

Là em sáo xinh

Là bà chim sẻ

Hay nói linh tinh

Có tình có nghĩa

Là con liếu điếu

Là mẹ chim sâu

Hay nghịch hay tếu

Giục hè đến mau

Là cậu chìa vôi

Là cô tu hú

Hay chao đớp mồi

Nhấp nhem buồn ngủ

Là chim chèo bẻo

Là bác cú mèo...


Thi đọc thuộc bài thơ

Đại diện mỗi đội 3 em thi đọc thuộc bài thơ.Bạn nào đọc thuộc
được tặng 1 bông hoa Đội nào có số hoa nhiều hơn là thắng

Đội A

Đội B


Tập đọc
Vè chim
Về nhà học thuộc lòng bài thơ
Xem trước bài Một trí khôn hơn
trăm trí khôn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×