Tải bản đầy đủ

Chính tả Sân chim Tiếng Việt lớp 2 tuần 21

Môn: Chính tả:

Sân chim
Chim nhiều không tả xiết. Chúng đậu và làm tổ
thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ
nhặt trứng một cách dễ dàng. Tiếng chim kêu
vang động bên tai, nói chuyện không nghe được
nữa. Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy chim đậu trắng
xóa trên những cành cây sát sông.
Theo Đoàn Giỏi


Môn: Chính tả:

Sân chim

Câu hỏi:
- Bài “ Sân chim” tả cái gì?
- Chim nhiều không tả xiết.
- Đoạn văn này gồm có mấy câu ?
- Đoạn văn này gồm có 4 câu .

- Những chữ nào trong bài bắt đầu bằng tr, s ?
- sân, trứng, trắng, sát, sông.


Môn: Chính tả:

Sân chim

Luyện viết từ khó:
Xiết , thuyền , trắng xóa , sát sông.
- Viết chính tả
- Chấm, chữa bài


Môn: Chính tả:
Sân chim
Hướng dẫn làm bài tập chính tả
b) uôt hay uôc ?
/

/

- uống th…
uôc , trắng m…
uôt
- bắt b…
uôc
.

/

, b…
uôt
.

miệng nói

- chải ch…
uôt , ch…
uôc lỗi
.


Môn: Chính tả: Sân chim
Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài 3: Thi tìm những tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr
và đặt câu với những tiếng đó.
M: trường
Ví dụ: cha

Em đến trường.
Kính yêu cha mẹ.

chuyện

Bạn Hà kể chuyện rất hay.

trổ

Cây hồng trổ hoa.

trong

Nước sông trong vắt.


Môn: Chính tả: Sân chim
Củng cố, dặn dò:
- Về nhà làm bài tập 3 bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×