Tải bản đầy đủ

Luyện từ và câu Từ ngữ về thời tiết Tiếng Việt lớp 2 tuần 20

LUYỆN TỪ VÀ CÂU


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết
Đặt và trả lời câu hỏi khi nào?
Bài 1: Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn
để chỉ thời tiết của từng mùa:

(nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc,
se se lạnh, oi nồng)
Mùa

xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đôngLuyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết
Đặt và trả lời câu hỏi khi nào?
Bài 2:

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè?
- Bao giờ trường bạn nghỉ hè?
- Lúc nào trường bạn nghỉ hè?
- Tháng mấy trường bạn nghỉ hè?


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết
Đặt và trả lời câu hỏi khi nào?
Bài 2:

c) Bạn làm bài tập này khi nào?
- Bạn làm bài tập này bao giờ?
- Bạn làm bài tập này lúc nào?
- Bạn làm bài tập này tháng mấy?


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết
Đặt và trả lời câu hỏi khi nào?
Bài 2:

d) Bạn gặp cô giáo khi khi nào?
- Bạn gặp cô giáo bao giờ?
- Bạn gặp cô giáo lúc nào?
- Bạn gặp cô giáo tháng mấy?


Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết
Đặt và trả lời câu hỏi khi nào?
Bài 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm than
để điền vào ô trống?

a) Ông Mạnh nổi giận, quát:
- Thật độc ác !
b) Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:
- Mở cửa ra !
- Không ! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời
ông vào

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×