Tải bản đầy đủ

skkn dạy học tích hợp liên môn lịch sử ngoại ngữ GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

TÊN SÁNG KIẾN:
DẠY HỌCTÍCH HỢP LIÊN MÔN
LỊCH SỬ - NGOẠI NGỮ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

NHÓM TÁC GIẢ

1.
2.
3.
4.

HOÀNG XUÂN TRƯỜNG
VŨ THỊ HÀ THANH
NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG
DƯƠNG THỊ MINH


Đơn vị:
Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình, tháng 4 năm 2017

1


Mẫu M3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến trường THPT Trần Hưng Đạo
Chúng tôi:
TT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

1.

Hoàng Xuân Trường

07/3/1980

2.

Vũ Thị Hà Thanh

12/10/1978

3.

Nguyễn Thị Như
Trang
Dương Thị Minh


25/12/1982

4.

6/9/1978

Nơi công tác

Chức vụ

Trình độ
chuyên
môn

Trường THPT
Trần Hưng Đạo
Trường THPT
Trần Hưng Đạo
Trường THPT
Trần Hưng Đạo
Trường THPT
Trần Hưng Đạo

TTCM

Cử nhân

Tỷ lệ
(%)
đóng
góp vào
việc tạo
ra sáng
kiến
25

TPCM

Cử nhân

25

NTCM

Cử nhân

25

Giáo viên

Cử nhân

25

I. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng
Là các tác giả đề nghị công nhận sáng kiến: “Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại
ngữ - GDCD”.
Lĩnh vực áp dụng: Trong việc dạy học tích hợp liên môn lớp 11 (thời lượng 4 tiết) tại Trường
THPT Trần Hưng Đạo.
II. Nội dung
Mục tiêu của giáo dục và đào tạo hiện nay được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhằm “
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Việc đào tạo một công dân có tri thức và
đạo đức đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ chiến lược của mỗi trường phổ thông.
Lịch sử – Ngoại ngữ - Giáo dục công dân, với tư cách là bộ môn khoa học xã hội, đóng vai
trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ của đất nước. Ngoài việc cung cấp hệ
thống kiến thức khoa học, Lịch sử – Ngoại ngữ - Giáo dục công dân còn ưu thế trong việc giáo dục tư
tưởng chính trị, đạo đức và phát triển óc thẩm mĩ cho học sinh. Hiện nay việc khơi dậy những gia trị
truyền thống của dân tộc được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết đặc biệt là truyền thống yêu nước và
lòng tự hào dân tộc.
Trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, nhất là thời đại “kinh tế tri thức”, “toàn cầu
hóa”, mỗi con người không ngừng tự trau dồi chính mình. Việc nâng cao tầm hiểu biết có thể thông
qua việc tiếp thu qua các kênh thông tin khác nhau. Một trong những nguồn tri thức quan trọng nhất

2


đối với học sinh là việc tiếp nhận chủ động, sáng tạo sự giảng dạy của thầy giáo, nhưng cần phải tiếp
cận bằng nhiều cách khác nhau.
Trong dạy học các chủ đề tích hợp liên môn có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn đối với
học sinh, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích
hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống
thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, nhờ đó năng lực và phẩm chất của học sinh
được hình thành và phát triển. Ngoài ra, dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh
không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải,
nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức
tổng hợp vào thực tiễn.
Dạy học theo các chủ đề liên môn không những giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các
kiến thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ
năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ
giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. Thế hệ giáo viên tương lai sẽ được
đào tạo về dạy học tích hợp, liên môn ngay trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm.
1. Giải pháp cũ thường làm:
- Giảng dạy các đơn môn: Lịch sử, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân được bố trí tiết dạy theo kế hoạch
của nhà trường.
- Ưu điểm:
+ Các nội dung dạy học đã có trong tài liệu bộ môn, được biên soạn theo bài (Unit).
+ Giáo viên đã dạy những nội dung này nhiều năm vì vậy tích lũy được những kinh nghiệm nhất định
khi dạy học bộ môn mình.
+ Học sinh chỉ cần đọc trước tài liệu Sách giáo khoa bộ môn đó trước khi lên lớp.
- Nhược điểm:
+ Nhiều nội dung trong các môn học bị trùng lặp gây nên tình trạng nhàm trán cho cả giáo viên và
học sinh.
+ Khi giảng dạy đơn môn cốt lõi của người dạy là “nhồi nhét” cho học sinh hết kiến thức của bộ môn
mình, không quan tâm tới việc phát triển các năng lực của người học.
+ Học sinh ngại tìm tòi và ít có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống
thực tiễn.
2. Giải pháp mới cải tiến:
ĐểgópphầnGiáo dục các em lòng yêu mến quê hương, ý thức trách nhiệm bảo vệ những di
tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể của địa phương kết hợp ý thức
hoạtđộngbảovệmôitrường,chủđề“Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công
dân:
- Môn Lịch sử: Qua hoạt động ngoại khoá học sinh đối chiếu những kiến thức được được học trên lớp
với những gì quan sát, tiếp thu được ở di sản, nâng cao hiểu biết mở rộng kiến thức được học trên lớp về
lịch sử truyền thống của quê hương mình.
- Môn Ngoại ngữ: Học sinh nắm thêm được kiến thức từ vựng và một số cấu trúc ngữ pháp, đặc biệt khả
năng thuyết trình nội dung học tập bằng tiếng Anh.
-MônĐịalí:từcác bàihọcMôitrường vàtàinguyênthiênnhiên;Môi trườngvà sựphát triểnbền vững,trong
chươngtrình lớp 10, thuộchọckì II.
-MônGDCDlớp10:Bài15.Côngdânvớimộtsốvấnđềcấpthiết
củanhânloại,Mục:Ônhiễmmôitrườngvàtráchnhiệmcủacôngdântrong việcbảovệmôitrường.
-MônCôngnghệ10,Bài19Ảnhhưởngcủathuốchóahọcbảovệ
thựcvậtđếnquầnthểsinhvậtvàmôitrường.MụcẢnhhưởngxấucủathuốc hóa học bảo vệ thực vật đến
3


môitrường. Những biện pháp hạnchế ảnh hưởngxấucủathuốchóahọcbảovệthựcvậtđếnmôitrường.
- Lĩnh vực hiểu biết xã hội: Các lĩnh vực thuộc hiểu biết chung, những vấn đề mang tính thời sự
sâu sắc: Fomosa, vấn nạn trộm cắp cổ vật, cuộc sống của những người lao động nghèo...
*Cụ thể tích hợp trong chuyên đề:
ST Môn
T học

1

2

Bài học

Nội dung kiến thức học sinh có thể vận dụng

Lớp 10
-Học sinh nhận thức được con người là chủ thể của
Bài 9. Con người là chủ thể của lịch lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội cuộc sống,
sử, là mục tiêu phát triển của chủ tâm hồn và hoạt động sáng tạo của con người Việt
nghĩa xã hội.
Nam đã tạo nên những kiệt tác được UNESCO công
nhận là di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam và
GDC
thế giới.
D
-Học sinh biết kính trọng và biết ơn các vị anh hùng
dân tộc, những người có công với đất nước, với dân
tộc.
Bài 13. Công dân với cộng đồng.
- Ý thức bảo vệ môi trường sống và không gian văn
hóa của quê hương. Có ý thức tuyên truyền mọi
người cùng thực hiện.
*Lớp 10.
-Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của thiên
- Bài LSĐP.Ninh Bình thiên nhiên và nhiên và ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
con người.
- Bài 20. Xây dựng và phát triển văn -Học sinh biết được các di tích lịch sử-văn hoá ở
hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV. Ninh Bình (Khu di tích cố đô Hoa Lư, Khu du lịch
- Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế sinh thái Tràng An, Di tích đền thờ vua Đinh Tiên
kỉ XVI – XVIII.
Hoàng ,di tích đền Thái Vi ...).
- Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ
Lịch
nước.
-Học sinh biết được về các lễ hội văn hoá đặc sắc,
sử
- Bài 28. Truyền thống yêu nước của trò chơi dân gian của người dân của Ninh Bình.
dân tộc Việt Nam thời phong kiến.
- Học sinh hiểu được các giá trị văn hóa truyền
*Lớp 11.
thống: văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của cha
Bài LSĐP. Di tích lịch sử-văn hoá ở ông vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử.
Ninh Bình.
- Ý thức trong việc giữ gìn những giá trị văn hóa,
*Lớp 12.
bảo tồn các di tích lịch sử của quốc gia dân tộc.
Bài LSĐP. Vài nét về đời sống văn - Niền tự hào về truyền thống quê hương, tự hào về
hoá vật chất và tinh thần ở Ninh Bình. những di tích văn hóa của địa phương mình.

4


*Lớp 10
Bài. Trình bày một vấn đề.

3

4
5

6

7

8

9

-Học sinh nắm được yêu cầu và cách thức trình bầy
một vấn đề.
-Học sinh trình bầy được một vấn đề trước tập thể.

*Lớp 11
-Học sinh biết được cách phỏng vấn và trả lời phỏng
Môn
Bài. Luyện tập phỏng vấn và trả lời vấn về một vấn đề cụ thể.
Văn
phỏng vấn.
-Học sinh hiểu được yêu cầu,cách thức phát biểu
*Lớp 12:
theo chủ đề.
Bài.Phát biểu theo chủ đề.
- Học sinh trình bày được ý kiến của mình trước tập
thể phù hợp với chủ đề được nói tới.
Lớp 12
-Học sinh nâng cao nhận thức về bảo tồn, tôn tạo
Địa lý Bài 14. Sử dụng và bảo vệ nguồn tài giá trị tài nguyên du lịch và bảo vệ cảnh quan du lịch
nguyên thiên nhiên.
khỏi bị ô nhiễm, phát triển du lịch sinh thái.

Cách trình bày và vẽ tranh về lễ hội.
thuật
- Cách sử dụng MS-word để chèn hình ảnh trong
Tin
thuyết minh, thuyết trình.
học
- Cách sử dụng powerpoint trong trình chiếu.
- Cách tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.
- Phát triển khả năng về âm nhạc và biết nhiều về
các bài hát liên quan đến lễ hội và các hoạt động của
Nhạc
lễ hội.

- Có khả năng biện soạn những vở kịch ngắn mà nội
Kịch
dung đề cập đến những vấn đề nóng của xã hội dưới
con mắt nhìn hài hước, dí dỏm.
*Lớp9
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức lễ hội( Lunar
Unit 8. Celebrations.
New Year, Passover, Easter, Christmas...)
*Lớp 11
- Từ vựng và cấu trúc liên quan đến các hoạt động lễ
Tiếng Unit 3. A Party.
hội.
Anh
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức các ngày lễ
- Từ vựng và cấu trúc liên quan đến các hoạt động tổ
chức các ngày lễ.
Unit 8.Celebrations.
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức lễ hội(Tet,
thanksgiving, Valentine’s day, Mid-Autumn
Festival...)
- Từ vựng và cấu trúc liên quan đến các hoạt động lễ
hội.
*Lớp 12
-Nói về sự khác nhau giữa các nền văn hoá,các
Unit 2. Cultural diverity.
phong tục tập quán trong ngày lễ của các nước.
Công Lớp 10
- Ảnhhưởngxấucủathuốc hóa học bảo vệ thực vật
nghệ Bài19.Ảnhhưởngcủathuốchóahọcbảo đến môitrường.
5


vệ
Những
biện
pháp
hạnchế
ảnh
thựcvậtđếnquầnthểsinhvậtvàmôitrườ hưởngxấucủathuốchóahọcbảovệthựcvậtđếnmôitrườ
ng.
ng.
- Những tác nhân gây ảnh hưởng xấu đến sự phát
triển bền vững sự sống của nhân loại.
Nhưvậy,học xong bài Di tích lịch sử và văn hóa tỉnh Ninh Bình chương trình Lịch sử địa
phương
lớp
11,bàiMôitrườngvàtàinguyênthiênnhiên;Môitrường
vàsựpháttriểnbềnvữngtrongchươngtrìnhmônĐịalívàmụcÔnhiễm
môitrườngvàtráchnhiệmcủacôngdântrongviệcbảovệmôitrườngtrong
chươngtrìnhmônGDCDlớp10(bài15)vàmụcẢnhhưởngxấucủathuốc hóa học bảo vệ thực vật đến
môitrường.
Những
biện
pháp
hạnchế
ảnh
hưởngxấucủathuốchóahọcbảovệthựcvậtđếnmôitrườngtrongchương
trìnhmônCôngnghệ(bài19)sẽkhôngđượcdạyởbộmôn,nhữngnộidung nêutrênsẽđượcdạyởchủđề: Dạy
học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân.
ĐốivớimônCôngnghệnộidungbàiBài19Ảnhhưởngcủathuốc
hóahọcbảovệthựcvậtđếnquầnthểsinhvậtvàmôitrường,cònlạinội
dungphầnẢnhhưởngcủathuốchóahọcbảovệthựcvậtđếnquầnthểsinh
vậtcóhaiphươngándạy:Phươngán(1)dạyghépnộidungcònlạivàobài17hoặc18;Phươngán(2)nộidungc
ònlạitíchhợpvàomônSinhhọcvà nhưvậytoànbàikhôngđượcdạyởmônCôngnghệ.
ChủđềnàyđượcthựchiệnvàohọckìIcủalớp11.Thờilượngdạy
họcchuyênđềnày04tiết,đượclấytừ01tiếtdạycủamônĐịalívà01tiết củamônGDCDhoặcCôngnghệ 01
tiết Lịch sử địa phương lớp 11, 1 tiết Tiếng Anh 11.
*Nộidungchủđề
- Môn Lịch sử: Di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Ninh Bình.
- Môn Giáo dục công dân: Môi trườngvàtàinguyênthiênnhiên.
- Môn Tiếng Anh: Unit 2. Cultural diverity.
+ Kháiniệm vàphân loại.
+Vaitròvà chứcnăng.
+ Hiệntrạng, nguyên nhân,giảipháp.
+Liênhệ.
- Ônhiễmmôi trường, vấn đề cấpthiếtmangtính toàncầu.
+ Kháiniệm.
+ Hiệntrạng, nguyên nhân và giảipháp.
+Liênhệ.
-Vấnđềmôitrườngvàpháttriểnởnhómnướcpháttriểnvàđangpháttriển.
- Phát triểnbềnvững.
+ Kháiniệm pháttriểnbền vững.
+ Giảipháppháttriển bền vững.
-Tráchnhiệmcủacôngdântrongviệcbảovệmôitrường.

6


* Ýnghĩa xâydựngchủđề
Góp phần đẩy mạnh, hướng dẫn hoạt động nhận thức cho học sinh: các di sản văn hóa, dù là
thật hay ảo (thể hiện qua tranh, ảnh, phim,...) sử dụng trong dạy học, giáo dục đều góp phần nâng
cao tính trực quan giúp người học mở rộng khả năng tiếp cận với đối tượng, hiện tượng liên quan đến
bài học tồn tại trong di sản. Tiếp cận với di sản, học sinh sử dụng hệ thống tín hiệu thứ nhất (sử dụng
các giác quan như mắt – nhìn, tai – nghe, mũi – ngửi, tay – sờ,... ) để nghe được, thấy được, cảm
nhận được và qua đó tiếp thu được những kiến thức cần thiết từ di sản… ngoài ra các giá trị có trong
di sản còn được giáo viên khai thác bằng cách đặt các câu hỏi mang tính chất định hướng hoặc gợi ý
cho học sinh tìm hiểu chúng, qua đó di sản được sử dụng như là phương tiện điều khiển quá trình
nhận thức của học sinh. Những gợi ý đó giúp cho cho hoạt động thăm quan di sản trở nên có ý nghĩa
hơn và làm cho bài học lịch sử trở nên sống động hơn.
Môitrườnglàkhônggiansinhsốngcủaconngườivàcácloàisinhvật. Nhưng cùng vớisựphát
triểnnhanh
vềdânsố,khoahọckỹ
thuật
đặcbiệt
làsự
pháttriểntăngtốccủanềnkinhtế,conngườiđãtácđộngđếnchính môitrường sốngcủamìnhvàlàm chonóbị
suythoáivà ônhiễm.
Khả năng vận dụng thuyết trình Tiếng Anh vào việc giới thiệu, quảng bá các Di tích lịch sử Văn hóa của địa phương với bạn bè quốc tế.
Chính vì vậy,vấn đềdạy học di sản kết hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nhằm nâng
cao hơn nữa nhận thức của thế hệ trẻ trước hết là của học sinh. Từ đó mỗi em vừa là những hạt nhân
đồng thời còn là tuyên truyền viên tích cực cho mọi người xung quanh hiểu biết và có ý thức trong
việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử ở địa phương mình.
Bảo vệ di tích lịch sử, giữ gìn môi trường và tài nguyên thiên nhiên là hai nội dung của cùng
một vấn đề, là mục tiêu của phát triển bền vững, chúng có mối quan hệ nhân quả với nhau, việc xây
dựng thành chủ đề học tập giúp cho vận dụng các phương pháp dạy học tích cực thuận lợi hơn, học
sinh có thời gian để nghiên cứu sâu về các nội dung học tập. Đồng thời giúp học sinh biết vận dụng
kiến thức nền của các môn họckhác nhau ở phổ thông để nhận biết được các việc làm bảo tồn, duy tu
hay những hành động phá hoại, nạn trộm cắp cổ vật, một số tác nhân gây ô nhiếm môi trường.Liên hệ
được trách nhiệm của học sinh với vấn đề này...
*Mụctiêucủachủđề
Saukhi họcxongchủđề “Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công
dân” họcsinhđạt được:
Về kiếnthức
- Hiểu vàtrìnhbày được kháiniệm,cách phânloại, vai trò,chứcnăngcủa di tích lịch sử văn hóa.
- Một số thuật ngữ tiếng anh thường dùng.
-Phântíchđượchiệntrạngcủamộtsốvấnđềvềmôitrường đối với sự sống của con người và xã hội loại
người.
-Hiểuđượcmộtsốvấnđềcấpthiếtcủanhânloạihiệnnaynhưônhiễmmôitrường. Thấyđượctrách nhiệm
củacông dânvàhọcsinhtrong việc thamgiagiảiquyếtnhữngvấnđềcủanhânloạinhưônhiễmmôitrường.
-Biếtđượccácảnhhưởngxấucủathuốchóahọcbảovệthựcvậtđến quầnthểsinhvậtvàmôitrường.
Về kĩnăng.
- Phân tích được các khái niệm về Di sản văn hóa vật thể và Di sản văn hóa phi vật thể; di tích lịch sử
địa phương và các di tích lịch sử cấp quốc gia.
- Tổng hợp được các giá trị vật chất và tinh thần của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn dân cư.

7


-Phântíchbảngsốliệu,tranhảnhvềcácvấnđềmôitrườngvàsửdụng tàinguyên thiênnhiên.
-Biếtcáchtìmhiểumộtvấndi tích lịch sử ở địa phương, ý thức chăm sóc và phát huy các giá trị văn hóa
của di tích ở địa phương mình.
Vềtháiđộ
-Tích cực ủng hộ những chủ trương của Đảng, nhà nước trong việc giữ gìn và phát huy các di tích
lịch sử.
-Tíchcựcthamgiacáchoạtđộnggópphầnbảo tồn và phát huy các di tích lịch sử ở địa phương mình.
-Hìnhthànhýthứcbảovệmôitrường, cảnh quan xung quanh di tích.
Thamgiavàoviệctuyêntruyền,giáodụcnângcaoýthức
bảovệdi
phươngmìnhsinhsống.

sản

chongườidântạiđịa

-Cótháiđộphêphánđốivớicáchànhvilàmảnhhưởngkhôngtốtđến các di tích lịch sử ở địa phương.
Quảng bá các di tích lịch sử ở địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế.
Định hướngcácnănglực chínhđược hìnhthành
- Nănglực sử dụngcôngnghệthôngtin trong họctập.
- Nănglực giao tiếp.
- Nănglực hợptáctronghọctậpvàlàm việc.
- Nănglực giảiquyết vấnđề.
- Nănglực tựhọc.
- Tư duytổnghợp các vấn đề xã hội.
- Nănglực sử dụngsốliệuthống kê
- Nănglực sử dụng bảnđồ, biểuđồ,tranhảnh
- Nănglực khảosátthực tế.
Sảnphẩm
Sảnphẩmcủacácnhóm: bảnword,PowerPoint,Poster,hình ảnh, videoclip,... của cácnhóm saukhi
tổchức hoạtđộng.
2.1. Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp.
2.1.1.Chuẩn bị của giáoviênvàhọc sinh
a) Chuẩnbịcủa giáoviên
- Kế hoạch tổ chức học sinh học tập trải nghiệm tại Di tích Lịch sử: Đền Thái Vi; Đền Thờ danh nhân
Trương Hán Siêu và Núi Non Nước; Cố đô Hoa Lư.
- Máy tính,máychiếu.
-Tranhảnh,bănghìnhvềcác di tich lịch sử tỉnh Ninh Bình và cả nước.
-Phấn,bảng,bút,nháp,giáoánword,giáoánđiện tử,mộtsốhìnhảnhvà video clipsưu tầmđược.
- Bản kếhoạch phân công,tổ chức nhiệmvụ chohọcsinh.
- Các tài liệu, website cầnthiếtgiới thiệuchohọc sinh.
- Giấy A0,bút dạ,phiếuhọctập.... đểhọcsinhthảoluận nhóm. -Các phiếutrướckhibắtđầudựán: Phiếu
điềutrangườihọc;Nhậtkýcá nhân; Hợpđồnghọc tập.
8


- Trongkhithựchiệndự án: Phiếu học tậpđịnhhướng; Biênbản làmviệc nhóm;Phiếuđánh
giácánhântronghoạtđộngnhóm;Phiếuđánhgiácánhân tronghoạt động địnhhướng;Phiếu đánhgiá báo
cáo.
-Kếtthúcdựán:Phiếughinhậnthôngtin;Biênbảnnghiệmthuvàthanh
nhân;Báocáotổngkết.
b) Chuẩnbịcủa họcsinh
- Các thiết bị ghi hình: Máy quay, điện thoại thông minh...

lýhợpđồng;Nhậtkýcá

- Giấy A0, bútmàu,giấymàu, compa,thước kẻ....
-Sưutầmtàiliệuvề cácvấnđềcóliênquanđến bàihọc,clip,tranh ảnh minhhọahọavềô nhiễm môi trường.
- Các ấnphẩmdohọc sinhtựthiết kế.
2.1.2Hoạt độnghọctập
Dựán đượcthực hiệntrong3 tuần
HOẠTĐỘNG CỦAGIÁO VIÊNVÀ HỌCSINH
TUẦN1
HOẠTĐỘNG1:KHỞIĐỘNG VÀGIAONHIỆMVỤ
1.Mụctiêu:
-Xây dựng đượccác chủđềcần tìmhiểu.
-Thànhlậpđượccác nhóm theo sở thích.
-Phổbiếnnhiệmvụchocácnhóm.
- Rèn luyện kĩ nănglàm việc nhóm.
2.Thờigian:tuần1– tiết 1.
3. Cáchthức tổchức hoạtđộng:
Giáoviêngiớithiệudựánchohọcsinh: Tổng quan các di tích lịch sử văn hóa nước ta và các di
tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Ninh Bình.
Tập trung giới thiệu về 3 cụm di tích: Đền Thái Vi ở xã Ninh Hải – Hoa Lư; Đền thờ Danh
nhân Trương Hán Siêu và Núi Thúy – thành phố Ninh Bình; Cố đô Hoa Lư ở xã Trương Yên –
Hoa Lư.
Học sinh theo dõi các clip giới thiệu về ba cụm di tích này và quan tâm tới các câu hỏi gợi
ý của giáo viên.
Yêu cầu họcsinh nhận xét
GVnhậnxétvàvàodựán:
3Clipchúngtavừaxemchothấygiá trị các di tí ch l ịch sử ở địa phương các em sinh
sống.Vậychúngtaphảilàmthếnàođể phát huy hơn nữa các giá trị vật chất và tinh thần cảu các di
tích lịch sử văn hóa ở địa phương mình?
Bước1:Giáoviênvàhọcsinhcùngthảoluậnđểxácđịnhcácnộidung củadựán.
Nộidung 1:Di tích lịch sử Đền thờ danh nhân Trương Hán Siêu và Núi Non Nước.
Nộidung 2:Di tích lịch sử Đền Thái Vi.
Nộidung 3: Di tích Đền thờ Vua Đinh và Đền thờ Vua Lê.
9


Bước2: Thànhlập nhóm.

-GVPhátphiếuthămdòsở - HSđiềnphiếu số1
thích nhóm(PhụlụcI).

-GVCôngbốkếtquảsắp
xếpnhóm theo sởthích.

- Cácnhóm bànbạcbầu nhómtrưởng, thưkí

Điều chỉnhcácđốitượnghọc khác nhau
Họcsinh ở Thành phố Ninh Bình: Tìm hiểu về Đền Thờ Danh nhân
Trương Hán Siêu và Núi Non Nước.
Họcsinh phía Bắc huyện Hoa Lư:Tìm Hiểu Cố đô Hoa Lư.
Theođịa bàn sinh sống Học sinh phía Nam huyện Hoa Lư: Tìm hiểu Đền Thái Vi.
Họcsinhcónăng lực viết kịch bản lựa chọn hình thức sân khấu hóa

Theokhả năng nghệ
thuật

Họcsinhcónănglựcthiết kế thời trang lựa chọn hình thức trình diễn
thời trang kết hợp thuyết trình

Bước3:GV giao nhiệmvụchotừng nhóm,hướngdẫn lậpkếhoạchnhóm
Nhóm

1.

2.

Nội dungnhiệm vụ

Điềuchỉnh nhiệm
vụ

- Giới thiệu được đội chơi của mình theo hình thức sân khấu hóa
- Tìm hiểu về Đền thờ Danh nhân Trương Hán Siêu và Núi
Non Nước.
- Lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu nét chính về cuộc
đời của Trương Hán Siêu và Núi Dục Thúy.
- Những việc làm cụ thể để chăm sóc di tích.
- Chuẩn bị những phương tiện để ghi chép về làm báo cáo.
- Giới thiệu được đội chơi của mình theo hình thức sân khấu
hóa.
- Tìm hiểu về Di tích Đền Thái Vi: Lịch sử ngôi đền, thờ ai, Lễ
hội của Đền.
- Việc làm cụ thể trong việc chăm sóc di tích lịch sử của nhóm.
- Chuẩn bị những phương tiện để ghi chép về làm báo cáo.
10


3.

- Giới thiệu được đội chơi của mình theo hình thức sân khấu
hóa.
- Tìm hiểu về Cố đô Hoa Lư: Vua Đinh Tiên Hoàng Và Vua Lê
Đại Hành.
- Những việc làm cụ thể của nhóm khi chăm sóc di tích.
- Chuẩn bị những phương tiện để ghi chép về làm báo cáo

Bước4:Phátphiếuhọctậpđịnhhướng(Phụ lục 6) vàgợi ýchohọcsinhmột sốnguồn tài
liệucóthểthamkhảogiúphoàn thànhnhiệmvụ.
- Nghiêncứuphiếuhọc tập địnhhướng.
- Lắngnghe,ghi chép,hỏiGV nhữngnộidung chưahiểu.
Bước5:Kíhợpđồnghọc tập(Phụlục2)
4.Sản phẩm:
-Thànhlậpđược3nhómhọcsinh,mỗinhómcó10-12họcsinh.Cácnhóm đã bầu đượccác nhóm trưởng,
thư kí, phụ trách quay.
-Cácnhómđãthamgiakíkếthợpđồnghọctậpvớigiáoviênvàbướcđầu xây dựng kếhoạch vàphân
công nhiệmvụ.

11


HOẠTĐỘNG2: XÂYDỰNGKẾ HOẠCHLÀM VIỆC
1. Mụctiêu:
-CácnhómdướisựhướngdẫncủaGVsẽthảoluậnvềchủđềđượcgiao,

xây

dựng

đềcương

nghiêncứu cũngnhưkế hoạchchoviệc thựchiệndựán.
-Cácnhómxácđịnhđượcnhữngviệccầnlàm,thờigiandựkiến,họcliệu, phươngpháptiến hành.
-Cácnhómtự phâncôngtìmhiểu,nghiêncứu,sưutầmtranhảnh,videovề các nộidung đượcphân công.
- Rènluyệnđược kĩ nănglàmviệc nhóm.
-Gópphầnhìnhthànhkĩnăngthuthậpthôngtin,phỏngvấn,điềutrathực tế,…
- Các nhóm tự chọn hình thức truyền tải, cùng hợp tác viết kịch bản, phân vai và luyện
tập.
- Nghiên cứu, phân loại sử dụng các loại phế thải để thiết kế những đồ dùng, trang phục,
phụ kiện để trình bày trong báo cáo.
- Cắt ghép, xây dựng thành các thước phim tư liệu nhằm phục vụ cho việc báo cáo thu hoạch sau
khi trải nghiệm.- Kỹ năngtrình bày vấn đềvàviết báo cáo
2.Thờigian:Tuần 1,tiết 1
3.Cáchthứctổchứchoạtđộng:
Bước1:GVđịnhhướngchohọcsinhvàcácnhómtrongquátrìnhxâydựngkế
hoạchlàmviệc.
Bước2:Giảiđápthắcmắc choHS.Giúpđỡ HS khiHSyêu cầu.
Bước3:CácnhómHSdựatrênphiếuđịnhhướnghoạtđộngphâncôngnhiệm

vụ,xâydựngkế

hoạchsinhhoạtnhóm đểhoànthànhnhiệmvụ.
- Viết nhậtkí vàbiênbảnlàm việc nhóm.
- Sắp xếpcácnộidungđãtìm hiểu nghiên cứuđược.
4.Sảnphẩm
- Đềcương chi tiếtchotừng chủđề ởcácnhóm.
- Bản phân côngnhiệmvụcụthểchotừng thành viênvàthời gian choviệc hoàn thành nhiệmvụ.

12


TỪTUẦN1ĐẾNTUẦN2
(Họcsinhvàcácnhóm họcsinhlàm việcởnhà)
HOẠTĐỘNG3: THỰCHIỆNDỰ ÁN
1. Mụctiêu:
Học sinhlàm việccánhân và nhómtheokế hoạch đềra:
-Thuthậpthôngtin:Họcsinhcóthểtìmkiếmthôngtin,bản đồ,tranhảnh quasách,báo, Internet…
-Xửlýthôngtin,tổnghợpkếtquảnghiêncứucủacácthànhviêntrong
nhóm.Trongquátrìnhxửlíthôngtin,cácnhómphảihướngđếnviệclàmrõ

các

vấnđềđặtra

trongđềcương nghiên cứu.
-Viếtbáocáokếtquảnghiêncứucủanhómvàchuẩnbịtrìnhbàytrước

lớp.

2. Thời gian:HS tựsắpxếpthời gianvàthựchiệnnhiệmvụ.
3. Cáchthứctổchứchoạt động
-GVyêucầucácnhómtrưởngbáocáovềtiếnđộcôngviệccủanhóm
mình,đồngthờinêucáckhókhăn,vướngmắctrongquátrìnhtìmhiểucácchủ đề.
- GVgiúpđỡcácnhóm thôngqua việcđưaracác câugợiýđểhọcsinh có thểgiảiquyết tốt các
vướngmắc của nhómmình.
- Cácthànhviên thôngquabáo cáocủa nhóm mình, gópý,chỉnh sửa bài báocáocủa nhóm.
- Nhóm trưởngtiếp nhận ýkiến đóng gópcủa cácthành viên,hoàn thiện báocáo của
nhóm,chuẩn bị trình bàytrướclớpvàotiết sau.
4. Sảnphẩm
- Poster:Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân.
- Các tiết mục văn nghệ gắn với buổi chuyên đề.
- Màn chào hỏi theo hình thức sân khấu hóa các vấn đề về môi trường và ý thức và trách
nhiệm của thế hệ trẻ trước hết là học sinh trong việc bảo vệ môi trường sống của loài người.
- Các câu trả lời cho phần chơi giải mã ô chữ.
- Bàithuyết trình tiếng anh về Di tích đội mình trải nghiệm (Power point)
- Clip:Di tích lịch sử gắn với hoạt động trải nghiệm của đội.
5. Các nhómhoànthành sảnphẩm:
-

đến

Chuyển

tất

cảcácbạn

trong

lớpđể

đọctrướcvàchuẩnbịcáccâuhỏi(cóthểchuyểnquaemail,copyhoặcin sẵn).Học sinhnhận được bài
trình bày củacácnhóm,nghiêncứu vàchuẩn bị cáccâu hỏi. Chạy thử các phần thi, khớp chương
trình.

Việc

thuyết

trình

khớp

với

hình

ảnh

trình

chiếu.

13


TUẦN3VÀTUẦN4:
HOẠTĐỘNG4:BÁOCÁO
(Các nhóm báo cáo sản phẩm thu hoạch của mình)
1.Mục tiêu:
-Họcsinhbáocáođượckếtquảlàmviệccủacácnhóm:trìnhbàybáocáo thông qua thuyếttrình, thảoluận
- Biếttựđánhgiásảnphẩmcủanhómvàđánhgiásảnphẩmcủacácnhóm khác.
- Hìnhthànhđượckĩnăng:lắngnghe,thảoluận,nêuvấnđềvàthương thuyết.
- Góp phầnrènluyệncáckĩnăngbộmôn.
- Bồidưỡngýthức bảovệdi tích gắn với các hoạt động chăm sóc, bảo vệmôitrường.
2.Thờigian:Chiều ngày 9/11/2016 tại nhà Đa năng trường THPT Trần Hưng Đạo.
3.Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình, Giám hiệu phụ trách và giáo viên cốt cán của 3 bộ môn: Lịch
sử - GDCD – Tiếng anh của các trường THPT trong toàn tỉnh.
- BanGiámhiệu và tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm khối 11.
-GiáoviênĐịalí,Côngnghệ,cóthểmờithêmcác GVkháccóquan tâmđếnvấn đềnày.
- Họcsinh khối lớp11.
4. Nhiệm vụcủahọcsinh
- Báocáocácnộidungchủđề theosự phâncông.
- Thảoluận vàchuẩn bịcáccâu hỏichocácnhóm khác.
-Tựđánhgiásảnphẩmcủanhómmìnhvàthamgiađánhgiásảnphẩmcủa các nhóm khác.
5. Nhiệm vụcủagiáoviên
- Dẫn dắt vấnđề,tổchức thảoluận.
- Quansát, đánhgiá
- Hỗtrợ, cố vấn.
- Thuhồi cácsảnphẩmvà cácphiếu giao việctrong nhóm.
- Nhận xét và đánh giá các sản phẩm của học sinh; trao thưởng.

14


III. HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC
1. Hiệu quả kinh tế
Qua nhận xét, đánh giá của các đồng nghiệp trong trường đã sử dụng sáng kiến này thì
việc áp dụng sáng kiến đơn giản và dễ dàng, nên giảm bớt được thời gian và chi phí cho việc học
của học sinh. Mặt khác giáo viên phải tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để dạy học mới đáp ứng được
yêu cầu của các kì thi cũng như nhu cầu học tập của học sinh khá, giỏi, vì thế lợi ích mang lại của
sáng kiến là chất lượng giảng dạy môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân được nâng lên,
trình độ của giáo viên không ngừng được củng cố và nâng cao. Đây chính là nguồn lợi kinh tế về
trí thức vô giá, khó có thể được tính toán cụ thể được.
Đặc biệt là học sinh vượt qua được ‘‘ngưỡng’’ điểm khá để vươn lên mức điểm cao hơn
giúp học sinh có nhiều cơ hội trong việc chọn trường Đại học tốp trên trong kì thi THPT Quốc
gia, điều này giúp các em có bệ phóng tốt hơn tạo tiền đề cho nghề nghiệp của các em trong tương
lai thì giá trị về kinh tế ở đây là vô cùng lớn.
2. Hiệu quả xã hội
Ngoài việc tiết kiệm về chi phí, hiệu quả về mặt xã hội của sáng kiến là rất lớn. Học sinh
yêu thích môn học hơn, hăng say phát biểu hơn và không cảm thấy các câu hỏi trong các đề thi là
quá khó, không hiểu khi đọc đề. Nó có tác động quan trọng tới nhận thức của học sinh trong việc
hình thành kiến thức, kĩ năng và nhất là thái độ của học sinh; góp phần hình thành phẩm chất,
năng lực cần thiết của những công dân trong tương lai.
Một số kết quả cụ thể:
2.1. Hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đại trà
(Thống kê tại 02 thời điểm trước và sau khi áp dụng sáng kiến)
Kết quả các năm học (%)
Nội dung khảo sát

Ghi chú
2015-2016

2016-2017

Xếp loại học lực môn từ TB trở lên

91,2

98,7

Tăng 7,5%

Xếp loại học lực khá, giỏi

47,8

63,9

Tăng 16,1%

Khả năng vận dụng kiến thức vào giải
quyết các câu hỏi khó, câu hỏi mở.

19,5

42,8

Tăng 22,3%

2.2. Hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi
Tên cuộc thi

Số HS đạt giải các năm học

Ghi chú
15


2015-2016

2016-2017

Thi học sinh giỏi cấp trường

04

5

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh

4

5

Có 1 học sinh vào đội dự
tuyển Quốc gia

2.3. Hiệu quả trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tình cảm nghề
nghiệp cho đội ngũ giáo viên; nâng cao uy tín của giáo viên và nhà trường
Áp dụng “Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân” chính
là cải tiến cách dạy, cách học. Nó đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng tự bồi dưỡng về kiến
thức và phương pháp dạy học. Những kiến thức của người giáo viên không chỉ “đóng khung”
trong những phần cơ bản mà là tất cả những gì có liên quan, là sự linh hoạt trong các tình huống
cụ thể, trong các chủ đề kiến thức, trong sự vận dụng kiến thức liên môn và tình huống thực tiễn
liên quan. “Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân”đã kích thích
sự sáng tạo không ngừng của mỗi người giáo viên và qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên
môn của người thầy. Các bài giảng trở nên gần gũi, hấp dẫn đã góp phần tạo ra uy tín cho giáo
viên. Thầy sáng tạo dạy, trò hứng thú học là một điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện. Chất lượng giáo dục được nâng lên đã góp phần tạo ra niềm tin của học sinh và phụ
huynh đối với môn học và đối với nhà trường. Vị trí của nhà trường được nâng lên, nhiều phụ
huynh sẽ nghĩ đến đầu tiên khi cho con đăng kí tuyển sinh vào lớp 10 THPT, điểm chuẩn tuyển
sinh được nâng cao, trường thu hút được nhiều học sinh giỏi của Thành phố cũng như huyện Hoa
Lư theo theo học.
TT

Năm học

Điểm chuẩn trúng tuyển
Hộ khẩu Hoa Lư: 25,00

1

2015-2016
Hộ khẩu TPNB: 26,00
Hộ khẩu Hoa Lư: 24,00

2

2016-2017
Hộ khẩu TPNB: 29,75

2.3. Hiệu quả trong việc rèn luyện kĩ năng học tập và nâng cao tình cảm của học sinh đối với
môn các bộ môn.
Môn Lịch sử - Ngoại ngữ - GDCD, được coi là những môn học khó, nhiều sự kiện, bài học
kinh nghiệm, cấu trúc, tình huống... đòi hỏi sự tập trung chú ý cao, sự tìm tòi, khám phá và sáng
tạo trong học tập. Chính vì vậy, nhiều học sinh “sợ” khi phải học những môn này.
Việc học tích hợp đã giúp học sinh được rèn luyện tư duy liên tưởng sáng tạo; từ đó giúp
các em biết vận dụng tổng hợp kiến thức trong việc giải quyết các tình huống cụ thể; học theo
cách trên cũng giúp các em có thói quen, có phương pháp học tập chủ động, tích cực; luôn say mê
tìm tòi, khám phá khoa học.
Việc áp dụng hình thức dạy học liên môn góp phần tạo ra các tiết học hấp dẫn, sinh động,
kích thích được hứng thú học tập cho học sinh. Chúng tôi nhận thấy: những tiết học, bài học có
16


vận dụng hệ thống hóa kiến thức đã giúp học sinh thêm yêu thích môn học, thêm say mê khám
phá hơn. Qua khảo sát với 150 học sinh của trường có kết quả như sau:
Kết quả tại các thời điểm khảo sát
Nội dung khảo sát

Tháng 4/2016

Tháng 4/2017

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

Số học sinh thích học môn học Lịch sử - Ngoại ngữ
- GDCD

25

16,7

45

30,0

Số học sinh đăng kí tham gia thi đại học

12

8,0

23

15,3

Số học sinh coi môn Lịch sử - Ngoại ngữ - GDCD
là môn học khó

127

84,7

105

70,0

Những kết quả trên đã phần nào khẳng định tính đúng đắn của các giải pháp “Dạy học
tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân”.
IV. ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG
Khi áp dụng những biện pháp này trong quá trình ôn luyện tôi thấy các em đã thực sự
hứng thú khi học và không còn hiện tượng “ngại” khi học ôn vì kiến thức dài và khó nhớ nữa. Các
em có lực học yếu đã cơ bản nắm được tên các chiến lược chiến tranh của Mĩ cũng như những
thắng lợi của quân và dân miền Nam đánh bại các chiến lược chiến tranh đó.
“Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân”sẽ giúp cho các
em học sinh có lực học yếu tránh được việc ngại kiến thức ngược lại các em lại có hứng thú chú ý
nghe giảng của các thầy cô và sự tự giác khi làm việc một mình. Không chỉ các em có lực học yếu
dễ ghi nhớ bài nó còn đáp ứng được nguyện vọng của các em học sinh có nguyện vọng thi khối
khác khi vẫn phải ôn để kiểm tra môn Lịch sử – Ngoại ngữ - Giáo dục công dân. Các em thi Khối
C, D cũng nhờ đó mà nắm được kiến thức dễ dàng hơn và thuận lợi trong việc vận dụng làm bài
thi đối với phần yêu cầu liên hệ.
Tránh được tình trạng “học chay”, các em sẽ có ý thức hơn khi hoàn thành việc học bằng
việc làm lại các bài thu hoạch sau mỗi chương, mỗi bài.
Kiến nghị:
“Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân”có thể áp dụng
được tất cả các khối lớp 10, 11, 12, tập trung được những vấn đề chủ yếu và khi có sự hệ thống sẽ
17


càng giúp cho các em nhớ lâu đặc biệt ở các em học sinh có lực học yếu không ngại khi phải học
môn Lịch sử – Ngoại ngữ - Giáo dục công dân, các em không còn thấy mới khi các thầy cô ôn lại
mà biến quá trình ôn của các thầy cô thành quá trình tái tạo lại kiến thức.
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CƠ SỞ

Ninh Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Người nộp đơn
1.

Hoàng Xuân Trường

2.

Nguyễn Thị Như Trang

3.

Dương Thị Minh

4.

Vũ Thị Hà Thanh

18


PHỤ LỤC
1.KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH
DẠY HỌCTÍCH HỢP LIÊN MÔN
LỊCH SỬ-NGOẠI NGỮ-GIÁO DỤC CÔNG DÂN
TỔ CHUYÊN MÔN: LỊCH SỬ-NGOẠI NGỮ-GDCD
Ngày 9/11/2016 (từ 13h30 đến 17h00)

1. Văn nghệ chào mừng: 3 tiết mục (Đường link Video).
https://youtu.be/B_Hm0iOQU_0
1. Proud of you: song ca nam nữ
2. Múa Việt Nam quê hương tôi. Lớp 11B3
3. Hát múa Non Nước trữ tình lớp 11B10
2.Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (Đ/c Trương Thị Thu Hà).
3. Phát biểu khai mạc: Đồng chí Đỗ Văn Thông Phó giám đốc Sở GD&ĐT.
4. Cơ sở thực hiện chuyên đề (đ/c Trường).
Kính thưa các vị đại biểu khách quí
Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học, tổ Sử
- NN – GDCD trường THPT Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch “Dạy học tích hợp liên môn
Lịch sử - Ngoại ngữ - Giáo dục công dân.” . Để hiểu rõ hơn mục đích của việc thực hiện
chuyên đề này xin mời quý vị đại biểu, các thày cô giáo và các em học sinh theo dõi đoạn
Clip sau( Trích clip đã phát sóng trên Đài truyền hình Ninh Bình – chuyên mục: Văn hóa và
cuộc sống).
ĐườngLink: https://youtu.be/AsVBle6vEmk

19


5. Giới thiệu BGK, Ban cố vấn, Ban thư ký
MC

Lời dẫn

Nam

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các thầy cô giáo!
Các bạn HS thân mến!
Đến với buổi chuyên đề hôm nay em xin trân trọng giới thiệu các thành viên trong
Ban GK, Ban cố vấn và Ban thư kí. Các thầy cô là những người góp phần quan trọng
vào sự thành công của buổi chuyên đề.
Xin trân trọng giới thiệu các thầy cô trong ban giám khảo:

Nữ
Nam
Nữ

Nam

Nữ

Cô giáo Mai Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng - Trưởng ban GK.
Cô giáo Phạm Thị Thanh Hoa – Chủ tịch Công Đoàn - Uỷ viên ban GK.
Cô giáo Trần Thị Phương – Giáo viên tiếng Anh – Ủy viên ban GK.
Và để chúng ta biết được kết quả của các đội chơi qua từng phần thi, tổng hợp một
cách chính xác kết quả từ BGK, chúng ta không thể thiếu Ban thư ký của buổi
chuyên đề hôm nay.
Xin trân trong giới thiệu thành phần Ban thư kí:
Cô giáo Phạm Thị Tố Loan – Tổ phó chuyên môn tổ Ngữ Văn - Trưởng ban Thư
kí.
Cô giáo Vũ Huyền Hương - giáo viên tiếng Anh – Uỷ viên ban thư kí
Để giúp các bạn hiểu rõ thêm một số nội dung trong các phần thi của buổi chuyên đề hôm

Nam

nay. Xin trân trọng giới thiệu các thầy cô trong Ban cố vấn:
Bộ môn Lịch sử: Cô Phạm Thị Phương Nga.

Nữ

Bộ môn Tiếng Anh: Cô Vũ Thị Bích Liên.

Nam

Bộ Môn GDCD: Cô Chu Thị Thanh Huế.
Chúc BGK, Ban thư kí công tâm, sáng suốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Chúc buổi sinh hoạt chuyên đề của chúng ta thành công tốt đẹp!

Nữ

Và một yếu tố không thể thiếu trong buổi chuyên đề hôm nay chính là chúng
em. Những MC của chương trình. Chúng em là người kết nối các đội chơi với
Ban Giám Khảo, Ban cố vấn và khán giả.
Chúng em xin được giới thiệu:
Em tên là: Tạ Thị Phương Anh đến từ lớp 11B9
Và đứng cạnh em là bạn: Tống Trường Long đến từ lớp 11B2 .

20


Phần thi của 3 đội chơi
MC

Nam

Lời dẫn
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!
Các bạn HS thân mến!
Hoạt động chuyên đề được tổ chức theo hình thức thi đấu giữa 3 đội. Các đội
chơi sẽ cùng lần lượt trải qua 3 phần thi như sau:
* Phần thi thứ nhất: Giới thiệu đội chơi.
*Phần thi thứ hai: Giải mã ô chữ và Khám phá bức tranh.
*Phần thi Thứ ba: Thi năng khiếu thuyết trình bằng tiếng Anh thông qua việc
báo cáo trải nghiệm di sản.
*Phần thứ tư: Là phần giao lưu với khán giảvới chủ đề “giáo dục di sản kết hợp ý
thức bảo vệ môi trường” cho 30 học sinh đại diện cho 10 lớp của khối 11 tham gia.
- Tất cả các phần thi đều có nội dung là:Tìm hiểu về di sản văn hóa của đất nước
Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng; đồng thời giáo dục ý thức bảo
vệ môi trường, bảo vệ di sản.
Nhưng hình thức thi ở mỗi phần sẽ khác nhau.

Nữ

Mở đầu buổi chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với phần thi thứ nhất: Phần
thiGiới thiệu về đội chơi.
- Các đội tự giới thiệu về đội chơi của mình. Yêu cầu nêu bật được ý nghĩa tên gọi
của đội gắn với chủ đề của buổi chuyên đề. Điểm cho mỗi đội chơi khi hoàn thành
xong phần giới thiệu là 30 điểm.
Ngay sau đây là màn chào hỏi của ba đội.
(Đường link Video https://youtu.be/8-uRjzM-M2o)
Một lần nữa, chúng ta cùng chúc các đội chơi sẽ hoàn thành xuất sắc phần thi của
mình.
* Theo thứ tự bốc thăm, đội số 3 sẽ là đội đầu tiên tham gia phần thi chào hỏi. Xin
mời màn chào hỏi của Đội chơi số 3.
Như vậy chúng ta đã biết tên của đội 3: Đội Sky

Nam

Chúc mừng màn chào hỏi của Đội SKY đã hoàn thành phần thi của mình.
* Tiếp theo chương trình là màn chào hỏi của đội chơi số 1
Chúc mừng đội Tradition đã hoàn thành xong màn chào hỏi của mình.
* Và sau đây là màn chào hỏi của đội chơi cuối cùng: Đội chơi số 2
Xin chúc mừng đội Princess. Đường Link video https://youtu.be/GR4Tisv77RY
– Xin chúc mừng đội 3 đã hoàn thành phần thi chào hỏi.
Như vậy Chúng ta vừa theo dõi màn chào hỏi của cả ba đội chơi và bây giờ là phần
hồi hộp, chờ đợi kết quả từ BGK, xin mời BGK.
21


(Đọc điểm của BGK).
-

Nữ

Điểm của đội Đội Sky
Điểm của đội Tradition
Điểm của đội Princess.

Một lần nữa xin được chúc mừng 3 đội chơi, Xin cảm ơn BGK.
Như vậy qua phần thi chào hỏi giới thiệu tên đội của cả ba đội chơi, nội dung giới
thiệu của các bạn đều đề cập đến những vấn đề cấp bách hiện nay: đó là vấn đề ô
nhiễm môi trường và ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống của cả nhân loại. Các
bạn đã gửi gắm một thông điệp hết sức rõ ràng và súc tích đó là:
Tổ Quốc Việt Nam xanh mát
Có sạch đẹp mãi được không
Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
Tùy thuộc vào bạn mà thôi!

Nam

Right! Keep ours coutry tidy. Thank you so much!
Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với phần thi thứ hai phần thi được chờ đợi
và chắc chắn có rất nhiều bất ngờ đối với các đội chơi.
Phần thi: Trình bày hiểu biết về di sản văn hóa.
(Đường link https://youtu.be/nTq--dbJ7ZE)

6. Phần chơi ô chữ.

22


Nam

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các thày cô giáo!
Các em HS thân mến!
Tiếp theo chương trình là phần thi Hiểu biết về di sản văn hóa và ý thức bảo
vệ môi trường.
Để đồng hành với phần thi này tôi xin được giới thiệu:Tôi tên là: Hoàng
Xuân Trường, giáo viên bộ môn Lịch Sử.
Và đứng cạnh bên tôi là cô: Bùi Thị Liên, giáo viên bộ môn Tiếng Anh.
- Ở phần trình bày hiểu biết về di sản văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường
các đội chơi sẽ tham gia hai phần thi: Phần ô chữ bí ẩn với chủ đề: “Di sản
văn hóa và ý thức giữ gìn di sản, bảo vệ môi trường” và Phần thi giải mã
bức tranh.
Ngay sau đây mời quý vị và các em đến với Phần chơi “Ô chữ bí ẩn”:
Ô chữ bí ẩn có tất cả 9 ô chữ hàng ngang. Các đội chơi sẽ cùng đi tìm từ
chìa khóa bằng cách trả lời 9 ô chữ hàng ngang. Sau mỗi ô chữ hàng ngang được mở
sẽ là một gợi ý để tìm ra từ khóa. Giải được 9 ô chữ hàng ngang, chúng ta sẽ có được
các dữ liệu cho từ chìa khóa cần tìm. Từ chìa khóa là một “thuật ngữ khái niệm”
gắn liền với chủ đề của buổi ngoại khóa hôm nay. Các đội lần lượt lựa chọn để trả
lời câu hỏi trong ô chữ hàng ngang. Mỗi câu hỏi được trả lời đúng sẽ được 10đ, trả
lời sai không có điểm.

Nữ

* Sau 5 ô chữ hàng ngang được lựa chọn, các đội có quyền trả lời về từ chìa
khóa trong ô chữ. Nếu trả lời đúng ô chữ chìa khoá, đội đó sẽ có 30 điểm,
nhưng nếu đội nào trả lời sai từ chìa khóa thì sẽ phải dừng phần chơi này.
* Sau 10 giây, nếu các đội chơi không có câu trả lời, hai đội còn lại được dành
quyền trả lời và nếu câu trả lời vẫn không chính xác, phần chơi sẽ thuộc về khán
giả.

Nam

Các đội đã rõ luật chơi chưa? Vâng… ngay sau đây xin mời ô chữ. (Đợi Ô
chữ hiện ra).
Theo thứ tự bắt thăm, đội TRADITION sẽ là đội lựa chọn ô chữ đầu tiên.
Các bạn chọn ô số mấy? Như vậy đội TRADITION đã chọn ô số 2 Xin mời ô
chữ.
Câu hỏi số 2: Gồm 4 chữ số: VIỆT NAM THAM GIA CÔNG ƯỚC VỀ BẢO
VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VÀO NĂM NÀO?
Ô chữ hiện ra MC đọc câu hỏi và tuyên bố thời gian suy nghĩ 10 giây bắt đầu.
Thời gian đã hết xin mời đội TRADITION đưa ra câu trả lời. (Đáp án hiện ra)
Câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng đội TRADITION.
- Đáp án: 2005
- MC: Giới thiệu về việc VN tham gia công ước
Trong giai đoạn hiện nay, các di sản văn hóa phi vật thể đang đứng trước nguy
cơ bị suy thoái, biến mất và bị hủy hoại. Nhận thức được tầm quan trọng này,
23


ngày 17/10/2003, UNESCO đã thông qua Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi
vật thể (sau đây gọi tắt là Công ước 2003). Việt Nam tham gia Công ước này
năm 2005.
Nếu câu trả lời sai: MC dẫn: Câu trả lời của đội TRADITION chưa chính xác.
Xin mời câu trả lời của hai đội chơi còn lại.
Nếu đội PRINCESS có tín hiệu trước MC: Xin mời đội PRINCESS. Câu trả lời
chính xác. Xin chúc mừng đội PRINCESS
Nếu câu trả lời vẫn chưa chính xác thì MC: Câu trả lời của đội PRINCESS vẫn
chưa chính xác mời đội Sky. Nếu đội Sky vẫn trả lời sai thì MC dẫn cơ hội trả
lời câu này thuộc về khán giả. Xin mời các bạn:
Chúc mừng em đã có câu trả lời đúng và gửi tặng em một phần quà của BTC.
Nữ

Tiếp theo là đội chơi đội PRINCESS Các bạn chọn ô số mấy? Như vậy đội
PRINCESS đã chọn ô số 3 Xin mời ô chữ.
Nữ - CÂU HỎI SỐ 3
- Gồm 10 chữ cái: WHO DEFEATED THE UP HEAVAL OF TWELVE
WARLORDS IN 968?
Ô chữ hiện ra MC đọc câu hỏi và tuyên bố thời gian suy nghĩ 10 giây bắt đầu.
Thời gian đã hết xin mời đội PRINCESS.đưa ra câu trả lời. (Đáp án hiện ra)
MC Giải thích.
The Anarchy of the 12 Warlords was a period of chaos and civil war in
the history of Vietnam, from 966 to 968 during the Ngô Dynasty, due to a
conflict of succession after the death of King Ngô Quyền. In 968, Đinh Bộ Lĩnh
defeated the other eleven lords, thereby taking control over the country. In the
same year, Đinh Bộ Lĩnh ascended the throne, proclaiming himself emperor
under the title Đinh Tiên Hoàng, establishing the Đinh Dynasty, and renamed the
country Đại Cồ Việt.
Câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng đội PRINCESS
Nếu câu trả lời sai: MC dẫn: Câu trả lời của đội PRINCESS... chưa chính xác.
- Xin mời câu trả lời của hai đội chơi còn lại.
- Nếu đội có tín hiệu trước MC: Xin mời đội 1. Câu trả lời chính xác. Xin chúc
mừng đội 1........................
- Nếu câu trả lời vẫn chưa chính xác thì MC: Câu trả lời của đội 1 vẫn chưa chính
xác. cơ hội trả lời câu này thuộc về khán giả. Xin mời các bạn:
- Chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng.

Nam

Bây giờ là lựa chọn của đội Sky . Các bạn chọn ô số mấy?
Các bạn đã chọn ô số 6. Xin mời ô chữ:
CÂU HỎI SỐ 6
- Ô chữ Gồm 10 chữ cái: DI SẢN NÀO CỦA NƯỚC TA ĐƯỢC UNESCO
24


CHÍNH THỨC HAI LẦN CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN VĂN HÓA VÀ DI SẢN
THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI?
Thời gian suy nghĩa của đội Sky bắt đầu.
Đã hết thời gian, xin mời câu trả lời của đội Sky.
Xin mời đáp án: Vịnh Hạ Long. Câu trả lời chính xác.
Xin hỏi đội Sky tại sao các bạn lại nghĩ tới phương án là Vịnh Hạ Long! Các bạn
có thể trình bày những hiểu biết của mình về Vịnh Hạ Long được không?
- MC:
Lần 1: Ngày 17 tháng 12 năm 1994.
Lần 2:Ngày 2 tháng 12 năm 2000
Xin chúc mừng đội Sky các bạn sẽ nhận được 10đ cho câu trả lời đúng của
mình.
Nữ

Tiếp theo là đội chơi đội Tradition Các bạn chọn ô số mấy? Như vậy đội
Tradition đã chọn ô số 5 Xin mời ô chữ.
CÂU HỎI SỐ 5
- Ô chữ Gồm 8 chữ cái: Look at the picture and tell me who she is?
Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
Thời gian suy nghĩ đã hết. Xin mời câu trả lời của đội Tradition.
- Đáp án: Hà Thị Cầu artist.
To know more information about Hà Thị Cầu artist, I would like to invite Mrs
Vũ Thị Bích Liên.
- MC: Artist Ha Thi Cau.
Artist Ha Thi Cau, whose real name is Ha Thi Nam, was born in 1921 in northern
Nam Dinh province. She began practicing xam at the age of five. For the past 20
years, Cau was considered the last living treasure of xam, the northern region’s
folk music, which is typically performed by street artists for a living. The
provincial authorities have recently applied for xam to gain UNESCO
recognition as a part of world heritage.
Thank you so much.

Nam

Tiếp theo là đội chơi đội PRINCESS Các bạn chọn ô số mấy? Như vậy đội
PRINCESS.đã chọn ô số 8 Xin mời ô chữ.
Gồm 13 chữ cái: XEM CLIP CHO BIẾT ĐÂY LÀ DANH NHÂN NÀO?
- Đáp án: Trương Hán Siêu Tại sao bạn nghĩ đó là Trương Hán Siêu, Bạn biết gì
về danh nhân này? (Đội chơi giải thích).
Clip đáp án.
- MC: Trương Hán Siêu quê ở làng Phúc Am, huyện Yên Ninh, lộ Trường
Yên (nay là phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).
Hiện nay vẫn chưa rõ về năm sinh, ông mất năm 1354. Trương Hán Siêu là nhà
chính trị, nhà thơ, nhà sử học danh tiếng, học thức sâu rộng, được các vua Trần
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×