Tải bản đầy đủ

HH 8 chuyen de hai tam giac dong dang FULL ly thuyet phuong phap va bai tap

MỤC LỤC SÁCH ĐIỆN TỬ TOÁN HÌNH HỌC 8- CẬP NHẬT 2020
Chương 3:

ĐỊNH LÝ THALES TRONG TAM GIÁC
TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Chủ đề 1: Định lý thales trong tam
giác định lý đảo, hệ quả của định lý
thales
Xem trên CH Play:
https://play.google.com/store/books/details?
id=YvBoDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1FINHAFFSPHl3Mu4l
hnugQbdFRP6R0Ks3/view?usp=sharing
Số trang: 139 trang- Giá: 9.900 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/
*********

Chủ đề 2: Tính chất của
đường phân giác trong tam

giác
Xem trên CH Play:
https://play.google.com/store/books/details?
id=kO5oDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1MTMSoCR5BOsUUo
ep1UlQL6YrbGAwkcdp/view?usp=sharing
Số trang: 89 trang- Giá: 8.000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/


*********

Chủ đề 3: Tam giác đồng dạng
các trường hợp đồng dạng của
hai tam giác
Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?
id=jO5oDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1zx92hgVyXpkN2r27oc
UoyGOnosvC3wVN/view?usp=sharing
Số trang: 156 trang- Giá: 11.000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/
*********

Chủ đề 4: Các trường hợp đồng
dạng của tam giác vuông
Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?
id=0HLcDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1zx92hgVyXpkN2r27oc
UoyGOnosvC3wVN/view?usp=sharing
Số trang: 114 trang- Giá: 9.900 đồng


HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Chủ đề 5: Một số định lý nâng
cao


Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?
id=lpPcDwAAQBAJ
Xem trên Drive:
https://drive.google.com/file/d/1zx92hgVyXpkN2r27oc
UoyGOnosvC3wVN/view?usp=sharing
Số trang: 79 trang- Giá: 6.000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/

*********

Chủ đề 6: Ôn tập chương III(FREE)

Xem tất cả Sách điện tử Toán 8 và đăng
ký mua tại:

https://forms.gle/TXsKcmaiEDaXv
iky8


Bạn đọc đang đọc sách dạng phiên bản
sách điện tử, là dạng sách được chế lại
cho phù hợp với đọc sách trên các thiết
bị điện tử. Nó bao gồm phần nhỏ của
những quyển sách cùng tác giả. Bạn đọc
vui lòng tìm đọc tất cả những chuyên đề
khác để lĩnh hội kiến thức đầy đủ hơn.
Thông qua các kênh liên hệ bên dưới.

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
Website: Xuctu.com
FB: facebook.com/quoctuansp (thầy
Tuấn)
ĐT-Zalo: 0918.972.605 (Nhà Sách)090.567.1232(thầy Tuấn)
Email: quoctuansp@gmail.com
HD mua : https://xuctu.com/hd-muasach/


YT:
https://youtube.com/XuctuNhaSachtoanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×