Tải bản đầy đủ

Tuan 23 day thon vi da LỚP 11 ppt

TRÒ CHƠI Ô CHỮ
?

1

?

2

?

3

?

4

V Ộ I V À NG
M Ớ I N H Ấ T
D ỢN DỢ N
G I A NG


1. Tên một bài thơ mới thể hiện quan niệm sống tích cực
2. Trong Thơ mới, Xuân Diệu được coi là nhà thơ ….
3. Điền từ còn thiếu : Lòng quê ….. …vời con nước
4. Tiếng nào không biến âm trong nhan đề Tràng giang ?


V Ĩ D Ạ
Ĩ
D
Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên 
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 
Lá trúc che ngang mặt chữ điền. 

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó 
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa 
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh 
Ai biết tình ai có đậm đà?

Hµn


Đọc văn :

HÀN MẶC TỬ


ĐÂY THÔN VĨ DẠ
I.TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả:


a. Cuộc đời
b. Sự nghiệp

2. Tác phẩm:
Những hình ảnh sau gợi
cho em nghĩ gì về cuộc
đời Hàn Mặc Tử?

-HÀN MẶC TỬ-


Huế

Quảng Bình

Quy Nhơn – Bình Định


THƯƠNG THƯƠNG

HOÀNG CÚC

NGỌC SƯƠNG

MỘNG CẦM

MAI ĐÌNH


1912


1936


1940


ĐÂY THÔN VĨ DẠ
-HÀN MẶC TỬI.TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả: Tên khai sinh: Nguyễn Trọng Trí. ( 1912-194).Quê: Quảng Bình
a. Cuộc đời:
- Bi thương : Cha mất sớm, sống với mẹ ở Quy Nhơn.
- 1936 mắc bệnh phong, về hẳn Quy Nhơn và mất ở trại phong Quy Hòa
1.

Sự nghiệp:

Những hình ảnh sau gợi
cho em nghĩ gì về sự
nghiệp thơ ca của Hàn
Mặc TửĐÂY THÔN VĨ DẠ
-HÀN MẶC TỬ-

I.TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả:

a. Cuộc đời
b. Sự nghiệp
- Là nhà thơ “lạ nhất” trong phong trào
Thơ mới, có sức sáng tạo mãnh liệt.
-Phong cách nghệ thuật:
+ Thơ giàu trí tưởng tượng
+ Xu hướng cực tả
+ Hồn thơ mãnh liệt luôn thể hiện một tình yêu đau đớn
hướng về cuộc đời trần thế


ĐÂY THÔN VĨ DẠ
-HÀN MẶC TỬI. ĐỌC HIỂU CHUNG
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:

Những hình ảnh sau gợi
cho em nghĩ tới điều gì về
tác phẩm?ĐÂY THÔN VĨ DẠ
-HÀN MẶC TỬI.TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:

- Xuất xứ: tập Thơ Điên (Đau thương)
- Hoàn cảnh: 1938, cảm hứng từ mối tình với cô gái quê
Vĩ Dạ


Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên 
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 
Lá trúc che ngang mặt chữ điền. 

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó 
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa 
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh 
Ai biết tình ai có đậm đà?

Hµn


Khổ 1

Khổ 2

Tìm hình ảnh tương
Khổ 3
ứng cho mỗi khổ thơ?


ĐÂY THÔN VĨ DẠ
-HÀN MẶC TỬI. ĐỌC HIỂU CHUNG
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Khổ thơ 1:

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.


a. Câu 1: Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
B

B
B
Bt
B
B
Em có nhận xét gì về
T 6B-1T: Sâu lắng thiết tha

thanh điệu? Giọng điệu ?

Không: không thể trở về
Tình huống:
Có bạn đặt vấn đề là:
- Tại sao tác giả không viết là chưa
về, lâu về, mà viết là không về.
Em có thể giải thích cho bạn hiểu
tại sao không?
TRAO ĐỔI CẶP:
Sắc thái ý nghĩa của lời hỏi ?


a. Câu 1: Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Câu hỏi tu từ:
- Hình thức là lời trách nhẹ nhàng, mời gọi
tha thiết về thôn Vĩ.
 lời tự vấn băn khoăn day dứt và khao khát
trở về thôn Vĩ.

 mở ra hoài niệm về thôn Vĩ.


b. Câu 2, 3, 4:
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền


Nhóm 1: Tìm hiểu câu 2:
LÀM VIỆC NHÓM
- Từ nhìn, mới
- Hình ảnh nắng hàng cau, nắng mới lên
- Điệp từ nắng
Nhóm 2: Tìm hiểu câu 3:
- Từ ai, mướt, quá
- Hình ảnh vườn
Nhóm 3: Tìm hiểu câu 4:
- So sánh xanh như ngọc
- Từ che, ngang
- Hình ảnh mặt chữ điền
- Cấu trúc: lá trúc – che ngang – mặt
Nhóm 4: Đánh giá:
-Cảnh thôn Vĩ
-Tâm trạng của tác giả
- Đặc sắc nghệ thuật trong3 câu thơ.


Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Ấm áp
hàng cau

nắng
mới lên

Thanh tân
Thanh khiết
Thanh thoát

Xúc cảm rộn
ràng, tươi vui


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×