Tải bản đầy đủ

Luyện từ và câu Từ ngữ về các mùa Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào Tiếng Việt lớp 2 tuần 19

Luyện từ và câu
S8

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
BÀI TẬP 1 :

Thảo luận nhóm đôi
Em hãy kể tên các tháng trong năm.
Cho biết mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông bắt
đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào.


Một năm có

tháng 12


Tháng một
giêng


Tháng bảy

Tháng hai

Tháng tám

Tháng ba

Tháng chín

Tháng tư

Tháng mười

Tháng năm

Tháng mười một

Tháng sáu

Tháng mười
chạp hai


Một năm có 12 tháng,được chia làm bốn mùa:

MÙA XUÂN
Tháng giêng
Tháng hai
Tháng ba

MÙA HẠ

MÙA THU

MÙA ĐÔNGClick to edit Master text styles


Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Một năm có 12 tháng

MÙA XUÂN

MÙA HẠ

Tháng giêng

Tháng tư

Tháng hai

Tháng năm

Tháng ba

Tháng sáu

MÙA THU

MÙA ĐÔNGClick to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


Một năm có 12 tháng

MÙA XUÂN

MÙA HẠ

MÙA THU

Tháng giêng

Tháng tư

Tháng bảy

Tháng hai

Tháng năm

Tháng tám

Tháng ba

Tháng sáu

Tháng chín

MÙA ĐÔNG
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


Một năm có 12 tháng

MÙA XUÂN

MÙA HẠ

MÙA THU

MÙA ĐÔNG

Tháng giêng

Tháng tư

Tháng bảy

Tháng mười

Tháng hai

Tháng năm

Tháng tám

Tháng mười một

Tháng ba

Tháng sáu

Tháng chín

Tháng mười hai
GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNGLuyện từ và câu
Mở rộng vốn từ : từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Bài tập 1 :

Bài tập 2 :

Thảo luận nhóm đôi

S8


Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong bài
Chuyện bốn mùa :
a) Cho trái ngọt , hoa thơm
b) Làm cho cây lá tươi tốt
c) Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường
d) Ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc
e) Làm cho trời xanh cao

MÙA XUÂN

MÙA HẠ

MÙA THU

MÙA ĐÔNG


Lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa :
- “Các cháu mỗi người một vẻ.Xuân làm cho cây lá tươi tốt.Hạ cho trái
ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu
trường .Còn cháu Đông , ai mà ghét cháu được!Cháu có công ấp ủ
mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc . Các cháu đều có ích ,
đều đáng yêu.”


Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Bài tập 1 :

Thảo luận nhóm đôi

Bài tập 2 :

Phiếu bài tập

S8


Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong
bài Chuyện bốn mùa :
a) Cho trái ngọt , hoa thơm
b) Làm cho cây lá tươi tốt
c) Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường
d) Ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc
e) Làm cho trời xanh cao

MÙA XUÂN

b
2 điểm

MÙA HẠ

MÙA THU

a

c , e

2 điểm

4 điểm

MÙA ĐÔNG

d
2 điểm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×