Tải bản đầy đủ

Kể chuyện Chuyện Bốn mùa Tiếng Việt lớp 2 tuần 19

Kể chuyện
Bài tập 1.

CHUYỆN BỐN MÙA
Dựa vào các tranh sau kể lại đoạn 1 Chuyện bốn

mùa .

Đông cầm tay Xuân bảo ...

Xuân dịu dàng nói .....

Hạ tinh nghịch xen vào...

Thu đặt tay lên vai Đông....


Kể chuyện
Bài tập 1.

CHUYỆN BỐN MÙA

Dựa vào các tranh sau kể lại đoạn 1 Chuyện bốn

mùa .

Đông cầm tay Xuân bảo ...

Xuân dịu dàng nói .....

Hạ tinh nghịch xen vào...

Thu đặt tay lên vai Đông....


Kể chuyện
CHUYỆN BỐN MÙA
Bài tập 1.

Dựa vào các tranh sau kể lại đoạn 1 Chuyện bốn

mùa .

Bài tập 2.

Kể lại toàn bộ câu chuyện .


Kể chuyện
CHUYỆN BỐN MÙA
Bài tập 1.

Dựa vào các tranh sau kể lại đoạn 1 Chuyện bốn

mùa .

Bài tập 2.
Bài tập 3.

Kể lại toàn bộ câu chuyện .

Dựng lại câu chuyện trên theo các vai : người dẫn
chuyện, Xuân, Hạ, Thu , Đông, Bà Đất


Kể chuyện
Bài tập 1.

CHUYỆN BỐN MÙA
Dựa vào các tranh sau kể lại đoạn 1 Chuyện bốn

mùa .

Bài tập 2.

Kể lại toàn bộ câu chuyện .

Bài tập 3.

Dựng lại câu chuyện trên theo các vai : người dẫn
chuyện, Xuân, Hạ, Thu , Đông, Bà Đất
Ý nghĩa câu chuyện

Bốn mùa xuân, hạ , thu, đông mỗi mùa mỗi vẻ đẹp
riêng, mùa nào cũng đều có ích cho cuộc sống .

Qua câu chuyện
này giúp em hiểu
điều gi ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×