Tải bản đầy đủ

Tập đọc Gà tỉ tê với gà Tiếng Việt lớp 2 tuần 17

Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Luyện đọc

Tìm hiểu bài

Từ :

Đều đều,

Từ ngữ:

gấp gáp,

Câu:

Đàn con đang xôn xao lập tức chui
hết vào cánh mẹ , nằm im.
Đoạn:
Loài gà cũng biết nói đấy, các em ạ !
Từ khi gà con còn nằm trong trứng ,gà
mẹ đã nói chuyện với chúng bằng cách
gõ mỏ lên vỏ trứng ,còn chúng thì phát
tín hiệu nũng nịu đáp lời mẹ .

roóc roóc,
Tỉ tê,

tín hiệu,

xôn xao,

hớn hở.


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Học sinh đọc đoạn trong nhóm
Học sinh đọc đồng thanh đoạn 1:
Gà “tỉ tê” với gà
Loài gà cũng biết nói đấy, các em ạ!
Từ khi gà con còn nằm trong trứng,gà mẹ đã
nói chuyện với chúng bằng cách gõ mỏ lên vỏ trứng,còn chúng thì phát tín
hiệu nũng nịu đáp lời mẹ.


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Tìm hiểu bài
 Học sinh đọc thầm đoạn 1. TLCH:
1. Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi nào?
-Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi còn nằm trong trứng.Tập đđọc

Gà “tỉ tê” với gà

Tìm hiểu bài
HS đọc thành tiếng đoạn 2 và TLCH :2a )Nói lại cách gà mẹ báo cho con biết không có gì
nguy hiểm ?
Gà mẹ kêu đều đều “cúc…cúc…cúc”


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Tìm hiểu bài
Tìm trong đoạn 2 .TLCH 2b)Nói lại cách gà mẹ báo cho con
biết:Có mồi ngon lại đây?
Gà mẹ vừa bới vừa kêu nhanh “cúc…cúc…cúc”


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Tìm hiểu bài
HS đọc thầm đoạn 3.TLCH 2c:Nói lại cách gà mẹ báo cho
con biết:Tai hoạ ,nấp mau!
Gà mẹ xù lông,miệng kêu liên tục,gấp gáp “roóc,roóc”


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Luyện đọc:Hướng dẫn đọc toàn bài:
Đọc với giọng kể tâm tình;nhịp chậm rãi khi đọc lời gà mẹ đều đều“cúc…
cúc…cúc”báo tin cho các con không có gì nguy hiểm;nhịp nhanh hơn khi gà
mẹ báo cho các con biết có mồi ngon,lại mau;giọng căng thẳng khi gà mẹ báo
tin có tai họa.


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Luyện đọc

Tìm hiểu bài

Từ :

Đều đều,

Từ ngữ:

gấp gáp,

Câu:
Đàn con đang xôn xao lập tức chui
hết vào cánh mẹ , nằm im.
Đoạn:
Loài gà cũng biết nói đấy, các em ạ !
Từ khi gà con còn nằm trong trứng ,gà
mẹ đã nói chuyện với chúng bằng cách
gõ mỏ lên vỏ trứng ,còn chúng thì phát
tín hiệu nũng nịu đáp lời mẹ .

roóc roóc,
Tỉ tê,

tín hiệu,

xôn xao,

hớn hở.


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
Củng cố:
-Học sinh đọc toàn bài
Liên hệ thực tế
-Gà là một vật nuôi cung cấp cho ta thịt và trứng vì vậy chúng ta cần
chăm sóc và cho gà ăn hằng ngày.


Tập đọc

Gà “tỉ tê” với gà
*Dặn dò:
Về nhà đọc lại bài và ôn lại các bài tập đọc đã học chuẩn bị thi Học kì
1.
*Nhận xét tiết học:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×