Tải bản đầy đủ

Chính tả Tìm ngọc Tiếng Việt lớp 2 tuần 17

CHÍNH TẢ 2


Chính tả:
Nghe viết :Tìm ngọc
Chó và Mèo là những con vật rất
tình nghĩa.Thấy chủ buồn vì mất viên ngọc
được Long Vương tặng, chúng xin đi tìm.
Nhờ nhiều mưu mẹo, chúng đã lấy lại
được viên ngọc.Từ đó, người chủ càng
thêm yêu quý hai con vật thông minh, tình
nghĩa.


Chính tả:
Nghe - viết :Tìm ngọc
Chó và Mèo là những con vật như thế nào?
Chó và Mèo là hai con vật rất thông minh, tình nghĩa.


Chính tả:

Nghe - viết :Tìm ngọc
Chữ đầu đoạn viết như thế nào?
Viết hoa, lùi vào một ô.
Tìm trong bài chính tả những chữ phải viết hoa :

Tìm trong Chó,
bài chính
những
chữ dễ viết sai.
Mèo, tả
Long
Vương


Chính tả:
Nghe viết :Tìm ngọc
Chó và Mèo là những con vật rất
tình nghĩa. Thấy chủ buồn vì mất viên
ngọc được Long Vương tặng, chúng
xin đi tìm. Nhờ nhiều mưu mẹo,
chúng đã lấy lại được viên ngọc. Từ
đó, người chủ càng thêm yêu quý hai
con vật thông minh tình nghĩa.


Chính tả:
Nghe - viết :Tìm ngọc
2. Điền vào chỗ trống ui hay uy?
ủy cung, được Long
- -Chàng trai xuống th…
Vương tặng viên
úy ngọc q…
-Mất ngọc, chàng trai ngậm ùi
ng….Chó và

Mèo
ủi an …..chủ.
ui
-Chuột ch….vào
tủ, lấy viên ngọc cho Mèo.
Chó và Mèo
ui v… lắm.


Chính tả:
Nghe viết :Tìm ngọc
3b. Điền vào chỗ trống et hay ec?
-lợn kêu engéc
…..,éth…..to, mùiét
kh…….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×