Tải bản đầy đủ

Tập viết chữ O Tiếng Việt lớp 2 tuần 16

PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO NÚI THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH
Môn Tập Viết 2

Bài :Chữ hoa O


Tổng số:
Vắng: 0

b

Tập viết:

Chữ hoa O

Bạn
nhắc
lạiem
được
câu

Tuầnnào
trước
các
được
viết
ở bài
họcứng
viết dụng
chữ cái
viếtđó?
hoa
nào?
Trong câu viết ứng dụng có
chữ nào chứa chữ hoa N?


Tổng số:
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa O

Đường kẻ ngang
6
Đường kẻ ngang
5
Đường kẻ
ngang 4
li
Đường kẻ5 ngang
3
Đường kẻ ngang
2
Đường kẻ ngang
1

O

Chữ O


Oviết hoa cỡ vừa cao 5mấy
li,
Chữ
gồm
6 mấy
đường
kẻ ngang.
li,
gồm
đường
kẻ ngang?


Tổng số:
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa O

1

Chữ O
viết hoa cỡ
vừa là 1 nét
cong kín

O

Chữ O được viết bởi mấy nét?


Tổng số:
Vắng: 0

TȆứ năm ngàσ 10 κánƑ 12 năm 2010
Tập νμĞt:
CȄữ hΞ: O
Cách viết

Đường kẻ ngang
6
Đường kẻ ngang
5

Đường kẻ ngang
1


Tổng số:
Vắng: 0

TȆứ năm ngàσ 10 κánƑ 12 năm 2010
Tập νμĞt:
CȄữ hΞ: O

b

O


Tổng số:
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa O

OnƑ bay bướm lượn

Khoảng
cách
giữa
các
chữ
ghi
Câu ứng dụng có mấy
Em
hiểu
dụng
có nghĩa thế nào
tiếng
ta câu
nên ứng
viết thế
nào?

chữ?


Tổng số:
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa O

Ong
lượn
OnƑbay
baybướm
bướm
lượn

Trongtừcụm
từ Ong
bay
bướm
Cụm

mấy
dấu
thanh,
Em hãy quan sát và nêu độ được
cao
đặt

những
vị chứa
trícó
nào?
của
các
connào
chữ
trong
câu?O
lượn
chữ
chữ hoa
ta vừa luyện viết?


Tổng số:
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa O

Ong bay bướm lượn


Tổng số:

Tập viết:

Vắng: 0

Chữ hoa O

1 dòng

O

1 dòng

O

1 dòng
1 dòng
2 dòng

Ong
Ong

Ong bay bướm lượnVề nhà hoàn thành
phần bài viết ở nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×