Tải bản đầy đủ

Tập viết chữ N Tiếng Việt lớp 2 tuần 15

Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa N( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và
câu ứng dụng: Nghĩ(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Nghĩ trước,
nghĩ sau ( 3 lần)


Tập viết


Kiểm tra bài cũ

Tiết tập viết trước, chúng ta học bài gì?
Nêu từ ứng dụng của tiết tập viết trước?

Miệng nói tay làm.


Tập viết

NChữ hoa N có 3 nét: nét móc

N gồm có mấy nét?
ngược trái,Chữ
nét thẳng,móc
xuôi phải.

Nét 1: ĐB trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược

2

trái từ dưới lên, lượn sang phải, dừng bút ở dòng
kẻ 6.

Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, đổi chiều bút,
viết một nét thẳng xiên xuống ĐK 1.

1
Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút

3

viết một nét móc xuôi phải lên ĐK 6, rồi uốn cong
xuống ĐK 5.Câu ứng
khuyên
ta điều
gì?
Cụmdụng
từ này
gồm mấy
tiếng?

Nghĩ trước nghĩ sau.Củng cố, dặn dòTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×