Tải bản đầy đủ

Chính tả Bé Hoa Tiếng Việt lớp 2 tuần 15

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ
MÔN CHÍNH TẢ LỚP 2


Chính tả:
Kiểm tra bài cũ :

Đêm hôm ấy
Bác sĩ
Sơn ca
xấu
2


BÀI MỚI :

BÉ HOA

3Chính tả ( Nghe – viết)

Bé Hoa
Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em
Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã
lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt
em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa
mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em
ngủ.


?

Chính tả: (Nghe – viết)

Bé Hoa
* Đoạn văn kể về ai?

- Bé Nụ
*Bé Nụ có những nét nào đáng yêu ?
- Môi đỏ hồng, mắt mở to, tròn và đen láy.


?

Chính tả: (Nghe – viết)

Bé Hoa
Đoạn trích có mấy câu ?

Trong đoạn trích có những từ nào viết hoa ?
Vì sao?


Chính tả (Nghe - viết)

Bé Hoa
Tìm từ khó:
ngủ


mãi.

võng

7


Chính tả: ( Nghe – viết)

Bé Hoa
• Từ khó viết:
ngủ
mãi
võng


Chính tả: ( Nghe – viết)

Bé Hoa
Từ khó:

ngủ
võng

mãi


Chính tả: ( Nghe – viết)

Bé Hoa


Chính tả ( Nghe – viết)

Bé Hoa
Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ cĩ thêm em
Nụ. Em Nụ mơi đỏ hồng, trơng yêu lắm.
Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước.
Cĩ lúc, mắt em mở to, trịn và đen láy. Em
cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích
đưa võng ru em ngủ.


Chính tả: (Nghe – viết)

Bé Hoa
3. Điền vào chỗ trống :
a) S hay X ?

Sắp xếp
Xếp hàng
Sáng Sủa
Xôn xao


THI ĐUA

AI NHANH, AI ĐÚNG


THI ĐUA
“AI NHANH, AI ĐÚNG”
Điền vào chỗ trống : ât hay âc?
/

gi âc ngủ
thât
thà
.
Chủ nhât
.

/

Nhâc lên


Chính tả (Nghe - viết)

Bé Hoa
DẶN DÒ:
- Sửa lại từ viết sai
- Chuẩn bị bài mới: “Con chó nhà hàng
xóm”


Kính chúc quý thầy, cô mạnh khỏe
CHÚC CÁC EM
CHĂM NGOAN HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×