Tải bản đầy đủ

Tập đọc Tiếng võng kêu Tiếng Việt lớp 2 tuần 14

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


TẬP ĐỌC

TIẾNG VÕNG KÊU

Trần Đăng Khoa

Luyện đọc
- Giọng đọc: Nhẹ nhàng, êm ái, chậm vừa

- Từ khó:

Kẽo cà kẽo kẹt;

lặn lộiTẬP ĐỌC

TIẾNG VÕNG KÊU
Trần Đăng Khoa


TẬP ĐỌC

Click to edit Master text styles
Second level

TIẾNG VÕNG KÊU

Third level
Fourth level
Fifth level

Trần Đăng Khoa
Luyện đọc
- Giọng đọc :nhẹ nhàng ,êm ái, chậm vừa

-

Từ khó: kẽo cà kẽo kẹt,

lặn lội

Tìm hiểu bài
- Từ mới:

+ Gian (nhà ): một phần của nhà, có cột hoặc tường
ngăn với phần khác

+ Phơ phất : là bay qua bay lại theo gió

Nhà

+ Vương vương: còn lại một ít, ở đây ý nói còn giữ lại nụ


cười.


Câu khó
- Kẽo cà / kẽo kẹt
Kẽo cà / kẽo kẹt
- Trong giấc mơ / em
Click to edit Master text styles

Có gặp con cò

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Lặn lội / bờ sông?
Có gặp cánh bướm
Mênh mông, / mênh mông?


Kẽo cà kẽo kẹt
Kẽo cà kẽo kẹt
Tay em đưa đều
Ba gian nhà nhỏ
Đầy tiếng võng kêu.

Khổ 1: Người anh đưa võng ru em ngủ


Kẽo cà kẽo kẹt
Bé Giang ngủ rồi
Tóc bay phơ phất
Vương vương nụ cười.
Trong giấc mơ em
Có gặp con cò
Lặn lội bờ sông ?
Có gặp cánh bướm
Mênh mông, mênh mông ?

Khổ 2: Tác giả ngắm em ngủ và tưởng tượng em mơ giấc mơ đẹp.


Em ơi cứ ngủ
Tay anh đưa đều
Ba gian nhà nhỏ
Đầy tiếng võng kêu
Kẽo cà kẽo kẹt
Kẽo cà kẽo kẹt
Kẽo cà
Kẽo kẹt ...

Khổ 3: Tình cảm yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của tác giả với em gái


Tình cảm yêu thương của Trần Đăng
Khoa với em gái và quê hương.


TẬP ĐỌC

TIẾNG VÕNG KÊU
Trần Đăng Khoa

Kẽo cà kẽo kẹt

Kẽo cà kẽo kẹt

Em ơi cứ ngủ

Kẽo cà kẽo kẹt

Bé Giang ngủ rồi

Tay anh đưa đều

Tay em đưa đều

Tóc bay phơ phất

Ba gian nhà nhỏ

Vương vương nụ cười.

Đầy tiếng võng kêu

Ba gian nhà nhỏ
Đầy tiếng võng kêu.

Trong giấc mơ em
Có gặp con cò
Lặn lội bờ sông?
Có gặp cánh bướm
Mênh mông , mênh mông?

Kẽo cà kẽo kẹt
Kẽo cà kẽo kẹt
Kẽo cà
Kẽo kẹt...


TẬP ĐỌC
TIẾNG VÕNG KÊU
Trần Đăng Khoa
Kẽo.........
Kẽo.........
Tay.........

Kẽo ........
Bé .........
Tóc ........
Vương .......

Ba.........
Trong ........
Đầy......

Có ..........
Lặn .........
Có .........
Mênh .......

Em.........
Tay.........
Ba........
Đầy........
Kẽo.........
Kẽo.........
Kẽo........
Kẽo........


TẬP ĐỌC
TIẾNG VÕNG KÊU
Trần Đăng Khoa

Tìm hiểu bài
- Giọng đọc: nhẹ nhàng, êm ái, chậm vừa

-

Từ khó:

+ Kẽo cà kẽo kẹt

+ Gian (nhà)
+ Phơ phất

+ Lặn lội

-

- Từ mới:

Câu khó:

+ Vương vương

+ Kẽo cà kẽo kẹt + Trong giấc mơ em
Kẽo cà kẽo kẹt

Có gặp con cò

Lặn lội bờ sông ?
Có gặp cánh bướm
Mênh mông, mênh mông ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×