Tải bản đầy đủ

Tập đọc Mẹ Tiếng Việt lớp 2 tuần 12

Tập đọc:

Mẹ
Trần Quốc Minh

Luyện đọc:

Tìm hiểu bài

- kẽo cà
- tiếng võng

- quạt
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Câu hỏi 1: Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức?


- nắng oi


Tập đọc:

Mẹ

Luyện đọc:
- kẽo cà
- tiếng võng

- quạt
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Câu hỏi 2: Mẹ đã làm gì để con ngủ ngon giấc?

Tìm hiểu bài
- nắng oi


Tập đọc:

Mẹ
Trần Quốc Minh

Luyện đọc:
- kẽo cà
- tiếng võng

- quạt
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.


Câu hỏi 3: Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?

Tìm hiểu bài
- nắng oi
- ngôi sao thức
- ngọn gióTập đọc:

Mẹ
Trần Quốc Minh

Luyện đọc:
- kẽo cà
- tiếng võng

- quạt
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Nội dung: Nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con

Tìm hiểu bài
- nắng oi
- ngôi sao thức
- ngọn gió


Mẹ
Trần Quốc Minh

Lặng rồi
……..……
Con
ve
……..……

cả tiếng
……….…
cũng
mệt vì hè
……………...…

Nhà em
……..……
…..……
Kẽo


ạ ời
……

mẹ
ngồi
.…….…

mẹ
ru.
..……


gió
mùa thu
…………
.…….…
mẹ
quạt
.…….…

Những
..…..…

Đêm nay
..…..…
……..……
ngọn gió

gió
về.
..……

mẹ đưa
…………

ngôi sao
…………

Chẳng
bằng mẹ
..……………..…

..…..…
Mẹ là

nắng
…….…
oi.

vẫn tiếng
…………

tiếng võng
…………

Lời
ru
..……
Bàn
tay
..…..…

con ve
…….…

thức
..…..…
đã thức vì
……..……

con
ngủ
……….…
của con
..…..…

ngoài
kia
……….…
chúng con.
……….…

giấc tròn
……..……
……….…
suốt đời.


Tập đọc:

Mẹ
Trần Quốc Minh

Luyện đọc:
- kẽo cà
- tiếng võng

- quạt
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Nội dung: Nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con

Tìm hiểu bài
- nắng oi
- ngôi sao thức
- ngọn gió


Xin chân thành cảm ơn
các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh!

Kính chúc thầy cô sức khoẻ!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×