Tải bản đầy đủ

Tập làm văn Chia buồn an ủi Tiếng Việt lớp 2 tuần 11

Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tập làm văn:

Chia buồn, an ủi
Bài1
Ông em (hoặc bà em)bị mệt. Em hãy nói với ông (hoặc bà) 2,3 câu để tỏ rõ sự
quan tâm của mình.


Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tập làm văn:

Chia buồn, an ủi


Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tập làm văn:


Chia buồn, an ủi

Bài1

Ông em (hoặc bà em)bị mệt. Em hãy nói với ông (hoặc bà) 2,3 câu để tỏ rõ sự
quan tâm của mình.

ận
u
l
o
Thả

ôi
đ
m
nhó


Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tập làm văn:

Bài2

Chia buồn, an ủi
Hãy nói lời an ủi của em với ông(bà):

b)Khi
a)Khikính
cây đeo
hoa mắt
do ông
của(bà)
ông(bà)
trồngbịbịvỡ.
chết.


Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠOTập làm văn:

Chia buồn, an ủi
Bài2
Hãy nói lời an ủi của em với ông(bà):

a)Khi cây hoa do ông (bà) trồng bị chết.

b)Khi kính đeo mắt của ông(bà) bị vỡ.


Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tập làm văn:

Chia buồn, an ủi
Bài3
Được tin quê nhà bị bão,bố mẹ em về thăm ông bà.Em hãy viết một bức
thư ngắn(giống như viết bưu thiếp)thăm hỏi ông bà.


Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tập làm văn:

Chia buồn, an ủi


Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tập làm văn:

Chia buồn, an ủi
Bài3
Được tin quê nhà bị bão,bố mẹ em về thăm ông bà.Em hãy viết một bức
thư ngắn(giống như viết bưu thiếp)thăm hỏi ông bà.


Chủ điểm: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Tập làm văn:

Chia buồn, an ủi

Dặn dò

*Về nhà tập viết thư thăm hỏi ông bà, người thân của em.
* Chuẩn bị bài : Gọi điện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×