Tải bản đầy đủ

Tập đọc Bà cháu Tiếng Việt lớp 2 tuần 11

CHÚNG CON CHÀO ĐÓN CÁC THẦY CÔ GIÁO


Thứ ngày tháng

năm

Tập đọc

BÀI: BƯU THIẾP

Bài hát:

Cháu yêu bà


Thứ

ngày tháng

năm


Tập đọc

BÀ CHÁU


Thứ

ngày tháng năm
Tập đọc

BÀ CHÁU

Luyện đọc:

làng-nuôi nhau-lúc nào-sung sướng.
Ba bà cháu rau cháo nuôi nhau, tuy vất vả nhưng cảnh nhà lúc nào
cũng đầm ấm.

Hạt đào vừa gieo xuống đã nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết bao nhiêu là
trái vàng, trái bạc.


Thứ ngày

tháng

năm

Tập đọc
BÀ CHÁU

Từ ngữ:

- rau cháo nuôi nhau
- đầm ấm


Thứ ngày tháng năm
Tập đọc
BÀ CHÁU

Giọng đọc:

- Người kể:

thong thả, chậm rãi.

- Cô tiên:

trầm ấm, hiền từ.


CHÚNG CON XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×