Tải bản đầy đủ

Chính tả Cây xoài của ông em Tiếng Việt lớp 2 tuần 11

Chính tả (nghe viết)

Bài mới:
Cây xoài của ông em


Hướng dẫn nội dung
đoạn viết


Cây xoài của ông em.
Ông em trồng cây xoài cát này trước
sân

khi em còn đi lẫm chẫm.

hoa nở trắng cành.

Đầu hè,quả sai lúc lỉu.

Trông từng chùm quả to,

em càng nhớ ông.

Cuối đông,

đu đưa theo gió,
Mùa xoài nào,

cũng chọn những quả chín vàng và to
nhất bày lên bàn thờ ông.

mẹ em


Cây xoài cát của ông em trồng đẹp như thế
nào ?

 Cuối đông hoa nở trắng cành.
 Chùm quả to, đu đưa theo gió đầu hè.

 Quả chín vàng.


Cây xoài của ông em.
Ông em trồng cây xoài cát này trước
sân

khi em còn đi lẫm chẫm.

hoa nở trắng cành.

Đầu hè,quả sai lúc lỉu.

Trông từng chùm quả to,
em càng nhớ ông.

Cuối đông,

đu đưa theo gió,
Mùa xoài nào,


cũng chọn những quả chín vàng và to
nhất bày lên bàn thờ ông.

mẹ em


Từ khó viết

lẫm chẫm
trắng cành
lúc lỉu
chín vàng


Tư thế ngồi viết


Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009

Chính tả

Cây xoài của ông em.


Cây xoài của ông em.
Ông em trồng cây xoài cát này trước
sân

khi em còn đi lẫm chẫm.

hoa nở trắng cành.

Đầu hè,quả sai lúc lỉu.

Trông từng chùm quả to,
em càng nhớ ông.

Cuối đông,

đu đưa theo gió,
Mùa xoài nào,

cũng chọn những quả chín vàng và to
nhất bày lên bàn thờ ông.

mẹ em


Hướng dẫn
làm bài tập


Bài tập 2

0
32
1
5
4

Điền vào chỗ trống g hay gh :
- Lên thác xuống ….ềnh.
- Con …à g
cục tác lá chanh
- …Gạo trắng nước trong.
- …... i lòng tạc dạ.
Gh

gh


Bài tập 3

0
32
1
5
4

Điền vào chỗ trống: s hay x ?

- Nhà ..ạchs thì mát, bát …ạch ngon cơm.
s
-

x lá cũng …anh
Cây …anh thì

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Tục ngữ

x


Củng cố
Dặn dò


Nhìn tranh
đoán chữ


Con gà

1

Hoa sen

3

2

Cái ghế

4

Xe đạp
Câu 1

mở

Câu 2

mở

Câu 3

mở

Câu 4

mởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×