Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP HÌNH SỰ PHẦN CHUNG

29. Người được miễn trách nhiệm hình sự thì không có án tích.
- Nhận định đúng.
- Căn cứ khoản 3 Điều 29 BLHS để miễn trách nhiệm hình sự thì vừa không bị ghi án
tích vào lý lịch tư pháp và cũng không bị coi là chưa hội đủ yếu tố theo quy định tại
Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để xem xét ranh giới giữa xử lý vi
phạm hành chính và tội phạm hình sự khi vi phạm lần sau. Do đó, về lý lịch tư pháp,
bản thân người phạm tội khi được áp dụng khoản 3 Điều 29 BLHS 215 để miễn trách
nhiệm hình sự được xem như hoàn toàn trong sạch, chưa vi phạm pháp luật dù trước
đây, người này từng là tội phạm hình sự.
35. Đại xá là biện pháp chỉ áp dụng cho người đang chấp hành hình phạt.
- Nhận định sai.
- Vì đại xá Là một biện pháp khoan hồng của Nhà nước nhằm tha tội hoàn toàn và
triệt để cho một số loại tội phạm nhất định đối với hàng loạt người phạm tội. Thẩm
quyền thi hành là Quốc Hội. Về nội dung, thông thường căn cứ vào tình hình kinh tế
chính trị cũng như diễn biến tội phạm trong từng thời kỳ mà Quốc hội quyết định đại
xá cho những hành vi phạm tội hay loại tội phạm nào. Người phạm tội thực hiện
những hành vi được nêu trong văn bản đại xá thì dù đang ở giai đoạn điều tra, truy tố
hay xét xử đều được miễn trách nhiệm hình sự; Nếu đã bị tuyên hình phạt, đang chấp
hành hình phạt thì được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại và được xóa án tích;
Nếu đã chấp hành xong hình phạt hay các quyết định khác của Tòa án thì được xóa án
tích. (nguồn http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=81&NewsId=10308)

- Vì vậy, không chỉ có những người đang chấp hành hình phạt, mà những ngươi fđang
trong giai đoạn điều tra hay xét xử cũng có thể được Đại xá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×