Tải bản đầy đủ

bài giảng thiết kế sản phẩm với CAD


3.1.Giới thiệu
 3.2. Nguyên tắc tính toán thiết kế bằng
máy tính
 3.3. Thiết kế bánh răng
 3.4. Thiết kế bộ truyền trục vít bánh vít
 3.5. Thiết kế trục
 3.6. Chọn ổ lăn
 3.7. Chọn Then
 3.8. Thiết kế bu lông, vít

Autodesk Inventor là một phần mềm có
tính năng thiết kế các chi tiết có công dụng
chung rất tiện lợi và hiệu quả.
Chỉ cần nhập đủ các thông số yêu cầu cần
thiết với từng loại chi tiết hay bộ truyền,
Inventor sẽ thiết kế tự động và đưa ra kết
quả ở dạng mô hình 3D.
Máy tính có thể được khai thác như một
công cụ hữu hiệu cho việc tính toán thiết kế
cơ khí.MS.Excel là một phần mềm có khả năng hỗ
trợ tính toán thiết kế khá tốt. Trong Excel có
sẵn rất nhiều hàm xử lý số liệu, từ những
hàm đơn giản như tính tổng, tích, khai căn,
các hàm mũ, loga, hàm lượng giác tới các
hàm thống kê, dự báo…
Trong lĩnh vực thiết kế cơ khí, gói ứng
dụng MITcal hoàn toàn chạy trên nền
Excel, có các khả năng:
◦ Phân phối tối ưu tỉ số truyền cho các hộp giảm
tốc theo các chỉ tiêu khác nhau.
◦ Tính toán các bộ truyền bánh răng trụ, nón, trục
vít.
◦ Xuất kết quả tính toán sang CAD thông qua
ngôn ngữ VBA.
◦ Bạn đọc có thể tải gói ứng dụng này về dùng
thử, qua đó học cách tạo lập bảng tính cho bài
toán cụ thể của riêng mình.


Autodesk Mechanical Desktop hỗ trợ
tính trực tiếp các chi tiết thông dụng như


trục, ổ, bánh răng, trục vít, then, then hoa
… kết quả tính toán được xuất trực tiếp ra
một hình chiếu 2D của chi tiết được tính.
 Nhược điểm chính của Mechanical Desktop
là không tạo mô hình 3D cho các chi tiết
này.

Autodesk Inventor hỗ trợ tính toán các chi
tiết thông dụng, tương tự như với
Mechanical Desktop. Ưu điểm của Inventor
là kết quả tính được sử dụng để tạo ngay
mô hình khối rắn. Từ đó, ta dễ dàng kết xuất
ra các bản vẽ chế tạo, có đầy đủ các kích
thước, hoặc sử dụng trực tiếp cho việc lắp
ráp hệ thống. Autodesk Inventor là một
trong số ít các phần mềm 3D có thư viện
tính toán đầy đủ cho các chi tiết có công
dụng chung (trục, ổ, bánh răng, trục vít…).1. Theo hình dáng bánh răngA, Khái niệm
Thực hiện việc truyền chuyển
động giữa hai trục chéo nhau.
Góc chéo thường là 90 độ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×