Tải bản đầy đủ

skkn NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học môn THỂ dục lớp 5 BẰNG VIỆC sử DỤNG âm NHẠC hỗ TRỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
TÊN SÁNG KIẾN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN THỂ DỤC LỚP 5
BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ÂM NHẠC HỖ TRỢ

* Đồng tác giả sáng kiến
1. Lương Thị Oanh – Hiệu trưởng
2. Lê Thị Thanh – Giáo viên
3. Nguyễn Thị Hằng – Giáo viên
* Đơn vị: Trường Tiểu học Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình, tháng 3 năm 2018
1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến thành phố Ninh Bình
Chúng tôi:
Số
TT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

1

Lê Thị Thanh

28/3/1974

2

Lương Thị Oanh

04/8/1970

3

Nguyễn Thị Hằng

08/02/1988

Nơi công tác Chức Trình
Tỷ lệ (%)
danh
độ
đóng góp vào
chuyên việc tạo ra
môn
sáng kiến
Trường TH
Ninh Khánh
Trường TH


Ninh Khánh
Trường TH
Ninh Khánh

GV

CĐSP

40%

HT

ĐHSP

30%

GV

ĐHSP

30%

- Là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “NÂNG CAO
HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN THỂ DỤC LỚP 5 BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ÂM NHẠC HỖ TRỢ”

* Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp dạy học Thể dục cho
học sinh lớp 5.
* Thời gian áp dụng: 02 năm học (Từ tháng 8/2016).

NỘI DUNG SÁNG KIẾN
Mỗi môn học ở Tiểu học đều hình thành và phát triển những cơ sở
ban đầu, rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn
học ở Tiểu học, môn Thể dục có vị trí quan trọng vì: Các kiến thức, kĩ năng
của môn Thể dục ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống, rất cần thiết
cho người lao động; rèn luyện thân thể cho học sinh có sức khỏe tốt để học
tập các môn học khác. Môn Thể dục ở tiểu học giúp học sinh có những kiến
thức cơ bản ban đầu về các kĩ năng, kĩ xảo vận động cơ bản và đơn giản;
hình thành và rèn kỹ năng thực hành những kĩ năng và kĩ xảo có nhiều ứng
dụng thực tế trong cuộc sống. Bằng các hoạt động tập luyện theo nội dung
của môn học xây dựng cho các em một số nền nếp học tập, góp phần rèn
luyện cho học sinh lối sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật và
phẩm chất của con người mới. Trong quá trình học tập còn giúp các em biết
cách ứng dụng những kĩ năng của thể dục vào hoạt động học tập và sinh
2


hoạt ở trong và ngoài nhà trường. Do đó, học tập môn Thể dục đã góp
phần hình thành và rèn luyện phẩm chất đạo đức của các em, giúp các em
trở thành những con người phát triển toàn diện.
Tuy nhiên, trên thực tế trong trường Tiểu học hiện nay, việc dạy và
học môn thể dục vẫn mang tính chất truyền thống. Học sinh học ngoài
trời, giáo viên hô cho học sinh tập luyện các nội dung. Quy trình lặp đi,
lặp lại khiến cho học sinh nhàm chán, không có hứng thú tập luyện; giáo
viên còn thiếu kinh nghiệm với cách thức tổ chức hoạt động tích cực cho
học sinh lĩnh hội kiến thức, hoặc có tổ chức thì còn lúng túng, mất thời
gian, chưa đáp ứng được việc dạy học tích hợp nội dung các môn học một
cách hiệu quả. Chính vì vậy mà chất lượng giáo dục thể chất chưa đạt
được như mong muốn.
1. Giải pháp cũ thường làm
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung bài học.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động khởi động:
+ Giáo viên hô cho học sinh chuyển đổi đội hình.
+ Giáo viên hô cho học sinh khởi động các khớp: đầu cổ, tay, vai,
hông, đầu gối, cổ chân ....
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động cơ bản:
Nội dung 1: Đội hình đội ngũ; Bài thể dục phát triển chung; Bài tập
rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.
+ Giáo viên làm mẫu, phân tích kĩ thuật.
+ Giáo viên hô cho học sinh luyện tập kết hợp quan sát, sửa sai
cho học sinh.
+ Cán sự lớp điều hành các bạn luyện tập theo tổ.
+ Giáo viên hoặc cán sự lớp hô cho học sinh thi đua thực hiện các
động tác theo tổ, nhóm.
Nội dung 2: Trò chơi vận động
+ Giáo viên giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi vận động và rèn kĩ
năng cơ bản.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động kết thúc:
+ Giáo viên củng cố nội dung bài học, nhận xét việc thực hiện
3


mục tiêu bài học.
+ Giáo viên hô cho học sinh thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
Ở giải pháp này, khi học sinh thực hành các hoạt động: khởi động, di
chuyển đội hình, thực hành các động tác thể dục, chơi trò chơi,.. chủ yếu
giáo viên là người hô, điều khiển để học sinh thực hiện.
* Ưu điểm của giải pháp cũ
- Đây là phương pháp truyền thống, phương pháp chung của các tiết
dạy học Thể dục.
- Giáo viên đã quen thuộc quy trình dạy nên khi thực hiện không phải
chuẩn bị, mất nhiều thời gian nghiên cứu.
- Học sinh quen với các bước, tiến trình của một tiết thể dục, không bỡ
ngỡ, ít phải tư duy.
- Không yêu cầu quá cao về cơ sở vật chất như: loa, máy tính, các bài
hát, đoạn nhạc ...
* Nhược điểm, tồn tại của giải pháp cũ
- Giáo viên phải làm mẫu, nói nhiều, mất nhiều sức lực, thời gian,
không còn thời gian quan sát, hỗ trợ, sửa sai cho học sinh khi luyện tập.
- Nhịp hô hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe của giáo viên.
- Học sinh quen với tiến trình bài dạy nên sinh ra nhàm chán, dễ mệt
mỏi.
- Học sinh không hào hứng thực hiện các nội dung học tập, có thói
quen tập cho xong. Do đó, học sinh không chú ý để hoàn thành tốt mục tiêu
bài học, làm ảnh hưởng đến tiết dạy của giáo viên, làm mất nhiều thời gian
để hướng dẫn lại cho học sinh, dẫn tới dạy quá thời gian quy định.
- Giờ dạy chưa đáp ứng được mục tiêu dạy học tích hợp nội dung các
môn học.
- Giờ học đơn điệu, hiệu quả chưa cao.
2. Giải pháp mới cải tiến
Để khắc phục những tồn tại nói trên, giúp học sinh hứng thú luyện tập
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy học môn Thể dục, chúng tôi
đã áp dụng giải pháp “Nâng cao hiệu quả dạy học môn Thể dục lớp 5
bằng việc sử dụng âm nhạc hỗ trợ” và đã thu được thành công nhất định.
Cụ thể như sau:
*Mô hình hóa
4


GIẢI PHÁP MỚI
Giải pháp 1: Sử
dụng âm nhạc hỗ
trợ hiệu lệnh trong
hoạt động khởi
động và thả lỏng

Khởi
động:
HS
nghe
các bài
hát
thiếu
nhi
nhịp
nhẹ
nhàng
vừa
nghe,
vừa
khởi
động
các
khớp.

Thả
lỏng:
HS
nghe
các bài
hát
thiếu
nhi có
tiết tấu
nhẹ
nhàng,
êm dịu
thư
thái.

Giải pháp 2: Sử
dụng âm nhạc để
tạo nhịp trong hoạt
động thực hành
các động tác thể
dục và rèn luyện
tư thế cơ bản.
Luyện
tập Bài
thể
dục:
HS
nghe
các bài
hát
thiếu
nhi có
giai
điệu
dứt
khoát,
có đảo
phách,
sử
dụng
quãng
4, 5, 6.

Luyện
tập đội
hình,
đội
ngũ, tư
thế cơ
bản:
HS
nghe
các bài
hát
thiếu
nhi
nhịp
2/4 và
4/4
hoặc
các
quãng
4, 5, 6

Giải pháp 3: Sử
dụng âm nhạc
trong quá trình
tổ chức trò chơi.

Tổ
chức
trò chơi
rèn
luyện
thể lực:
HS
nghe
các bài
hát có
tiết tấu
sôi
động
mang
tính
cao
trào, cổ

vũ,
khích
lệ.

Tổ
chức
trò
chơi
rèn kĩ
năng:
HS
nghe
các
bài hát
có tiết
tấu
nhẹ
nhàng,
êm
dịu,
thư
thái

HIỆU QUẢ

-

- Chất lượng môn học được tăng lên; đáp ứng mục tiêu dạy học tích hợp.
- Học sinh tập đều, đúng kĩ thuật động tác, có hứng thú, yêu thích môn học,
các em có sức khỏe tốt, nâng cao tinh thần để học tốt các môn học khác
- Giáo viên không phải hô nhiều, sức khỏe được đảm bảo, có thời gian
quan sát, hỗ trợ, sửa sai cho học sinh kịp thời; rèn tư duy sáng tạo góp phần
đổi mới phương pháp dạy học.

5


*Mô tả giải pháp
Giải pháp 1: Sử dụng âm nhạc hỗ trợ hiệu lệnh trong hoạt động
khởi động và thả lỏng.
a. Khi khởi động
Hoạt động khởi động là hoạt động mở đầu cho một tiết học, ở hoạt
động này, tôi thường chọn loại bài hát nhịp nhẹ có đặc điểm chung là nhịp
độ vừa phải phù hợp với nhịp của bước chân và các em dễ hát; loại nhịp và
nhịp độ của bài thể hiện rõ chu kỳ lặp lại của các phách mạnh - nhẹ, nên tôi
chọn các bài hát hoặc đoạn nhạc có nhịp 2/4, 4/4, các em vừa nghe, vừa
khởi động các khớp.
Cách tiến hành:
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến mục tiêu bài học.
- Giáo viên mở nhạc nền, học sinh dàn hàng, di chuyển về đội hình và
khởi động các khớp trước khi luyện tập.
Ví dụ: Bài 26, 27, tôi sử dụng bài hát Con cào cào, Khăn quàng thắp
sáng bình minh.
(Hình ảnh minh họa Phụ lục 1)
b. Khi thả lỏng
Việc lựa chọn một số bài hát hoặc đoạn nhạc phù hợp khi thả lỏng,
giúp học sinh thư giãn theo tiếng nhạc, sẽ mang lại hiệu quả giáo dục cao.
Với hoạt động này, tôi đã chọn loại bài trữ tình có giai điệu mượt mà du
dương, tính chu kỳ của tiết tấu không rõ rệt, hay gặp các ký hiệu ngân dài.
Thực hiện kiểu hát liền tiếng với âm thanh ngân vang có sự liên kết từ âm
này sang âm khác không đứt quãng. Hơi thở được liên tục khống chế và
giữ đều để giai điệu bài hát trôi chảy, tạo dòng âm thanh mềm mại trong
sáng diễn cảm. Loại nhịp và nhịp độ của bài mang tính trữ tình nên chọn
nhịp độ vừa phải, hơi chậm hoặc chậm vừa và thường viết ở nhịp: 3/4, 6/8.
Các bài hát thường dùng: Một con vịt; Ước mơ hồng; Trời nắng, trời
mưa;...
Cách tiến hành:
- Giáo viên tập hợp học sinh về đội hình thả lỏng.
- Giáo viên mở nhạc, học sinh thả lỏng các cơ trên nền nhạc.
Ví dụ: Bài 31, 32, học sinh thả lỏng trên nền nhạc bài hát Trời nắng, trời
mưa. Bài 55,56, Học sinh thả lỏng trên nền nhạc bài hát “Ước mơ hồng”;....
6


(Hình ảnh minh họa Phụ lục 1)
Giải pháp 2: Sử dụng âm nhạc để tạo nhịp trong hoạt động thực
hành các động tác thể dục và rèn luyện tư thế cơ bản.
a. Sử dụng âm nhạc để tạo nhịp trong hoạt động thực hành các
động tác của bài thể dục phát triển chung.
Khi học sinh đã biết tập các động tác của bài thể dục phát triển
chung, thay vì giáo viên hoặc cán sự lớp hô cho học sinh tập thì tôi hướng
dẫn cho học sinh tập trên nền nhạc, các bài hát. Lúc này, bắt buộc các em
phải chú ý lắng nghe xem các câu hát, đoạn nhạc này thì tập với các động
tác nào nên các em rất hứng thú. Chỉ qua vài lần tập luyện, các động tác trở
nên mềm dẻo, có tính thẩm mỹ. Học sinh rất nhớ các động tác. Với hoạt
động này, tôi chọn loại bài hát có tính chất vui - sôi nổi có giai điệu dứt
khoát thể hiện một không khí sinh hoạt vui vẻ liên quan đến cuộc sống
xung quanh của các em. Tiết tấu thường sử dụng nốt trắng, nốt đen, móc
đơn, dấu lặng đen, lặng đơn, đôi khi có móc kép để tạo không khí nhanh
vui hay sự dí dỏm ngộ nghĩnh của bài hát. Một vài bài tác giả có thay đổi
về tiết tấu như đảo phách, nghịch phách. Một số bài khác lại sử dụng các
quãng 4, quãng 5, thỉnh thoảng có quãng 6 tạo sự mới lạ cho trẻ. Đôi khi để
thay đổi tránh sự nhàm chán, tôi thường chọn một số bài hát vui, sôi nổi
thường có sự hài hước dí dỏm; tiết tấu trong bài rõ ràng ổn định và có sự
lặp lại của một âm hình tiết tấu; hát với âm thanh sáng, gọn, linh hoạt, trôi
chảy; hát nhịp nhàng, ngắt tiếng và nhấn đều vào phách mạnh ở đầu nhịp;
lấy hơi nhanh, ngắt hơi chính xác; phát âm rõ nét nhưng lướt nhanh không
đẩy hơi ồ ạt. Loại nhịp và nhịp độ của bài mang tính vui vẻ, hoạt náo, sôi
nổi có nhịp độ vừa, nhanh hoặc hơi nhanh, chủ yếu ở nhịp 2/4 và 4/4.
Khi cho học sinh ôn luyện Bài thể dục phát triển chung, tôi thường
cho các em tập trên nền bài hát Em bay trong đêm pháo hoa, Em yêu
trường em, Reo vang bình minh, Trái đất này là của chúng mình, …
Cách tiến hành:
- Cán sự lớp hô cho các bạn ôn lại các động đã học.
- Giáo viên và học sinh nhận xét, sửa sai.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện trên nền nhạc.
7


Ví dụ: Bài 31, 32, Học sinh tập bài thể dục phát triển chung trên nền
nhạc bài hát “Trái đất này là của chúng mình”
(Hình ảnh minh họa Phụ lục 2)
b. Sử dụng âm nhạc để tạo nhịp trong hoạt động thực hành các
động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
Nội dung rèn luyện các tư thế cơ bản ở lớp 5 gồm các bài tập phối
hợp, thông qua luyện tập các bài tập trên giúp cho học sinh có được các kỹ
năng vận động cơ bản, phát triển các tố chất, thể lực phù hợp với khả năng
vận động của học sinh. Khi luyện tập những bài tập trên yêu cầu người tập
biết cách thực hiện bài tập, biết phối hợp vận động, khả năng khéo léo linh
hoạt, tính chính xác trong mỗi động tác để hoàn thành được các bài tập cả
về kỹ thuật và chất lượng động tác. Vì vậy, khi dạy nội dung này để nâng
cao hiệu quả các bài tập, tôi thường chọn những bài hát mang tính hành
tiến nhịp 2/4 như: Đội kèn tí hon, Bài trống hành tiến...
Cách tiến hành:
- Giáo viên gọi tên, làm mẫu hoàn chỉnh bài tập rồi giải thích ngắn
gọn.
- Hướng dẫn học sinh tập các động tác hoặc các cử động đơn lẻ
- Hướng dẫn học sinh tập các động tác phối hợp hoàn chỉnh bài tập.
- Tổ chức cho học sinh trình diễn các động tác phối hợp hoàn chỉnh
trên nền nhạc đã chọn.
Ví dụ: Bài 14, học sinh ôn đi đều trên nền nhạc bài hát “Đội kèn tí hon”
(Hình ảnh minh họa Phụ lục 2)
Giải pháp 3: Sử dụng âm nhạc trong quá trình tổ chức trò chơi.
a. Sử dụng âm nhạc trong quá trình tổ chức các trò chơi rèn luyện
thể lực
Các trò chơi rèn luyện thể lực cho học sinh lớp 5 nhằm giáo dục học
sinh cả về thể lực và trí lực như phát triển các tố chất thể lực cơ bản. Những
trò chơi này thường dựa trên một số trò chơi dân gian và những trò chơi
gần với hiểu biết hay vốn sống của học sinh tiểu học. Các em cần thực hiện
đúng theo luật chơi và cách chơi đã hướng dẫn. Vì vậy, khi dạy nội dung
này, tôi thường chọn loại nhạc có tính chất vui - sôi nổi có giai điệu dứt
khoát thể hiện một không khí vui vẻ, thôi thúc, cổ vũ, khích lệ gần gũi với lứa
8


tuổi của các em. Tiết tấu thường sử dụng nốt trắng, nốt đen, móc đơn, dấu
lặng đen, lặng đơn, đôi khi có móc kép để tạo không khí nhanh vui hay sự dí
dỏm ngộ nghĩnh của bài hát. Một vài bài tác giả có thay đổi về tiết tấu như
đảo phách, nghịch phách. Một số bài hát thường sử dụng: Baby shark, Chú
thỏ con, Trên ngựa ta phi nhanh……
Cách tiến hành:
- Giáo viên gọi tên trò chơi, làm mẫu và giải thích ngắn gọn cách chơi,
luật chơi (hoặc cho học sinh nhắc lại – nếu là trò chơi các em đã được học).
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi thử.
- Tổ chức cho học sinh chơi, thi đua giữa các tổ / nhóm trên nền nhạc cổ vũ.
- Học sinh, giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi.
Ví dụ:
Bài 29, 30 (Tuần 15), Học sinh trò chơi “Thỏ nhảy” - Bài hát “ Chú
thỏ con”.
Bài 57 (Tuần 29), Học sinh trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” Bài hát
“Baby shark”.
b. Sử dụng âm nhạc trong quá trình tổ chức các trò chơi rèn luyện
các kĩ năng.
Các trò chơi trong chương trình Thể dục lớp 5 không chỉ rèn
luyện thể lực cho các em mà còn góp phần rèn luyện các kỹ năng
nhanh nhẹn, khéo léo, chính xác... Các trò chơi này đã giáo dục học
sinh một số phẩm chất đạo đức, nếp sống vui tươi, lành mạnh, tự tin.
Để thực hiện có hiệu quả nội dung này, tôi thường chọn những bài
hát vui tươi, trong sáng phù hợp với lứa tuổi, những bản nhạc học sinh dễ
cảm nhận, dễ thuộc, phù hợp với các bài tập để tạo cảm giác hứng thú cho
các học sinh như: This is the way go to school, A B C song,...
Cách tiến hành: Tương tự như khi tổ chức các trò chơi rèn luyện thể

lực
Ví dụ: Bài 68 (Tuần 34), trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” - Bài hát
“This is the way go to school”.
(Hình ảnh minh họa Phụ lục 3)
3. Hiệu quả kinh tế, xã hội dự kiến đạt được
a. Hiệu quả kinh tế
Hiệu quả kinh tế mà sáng kiến đem lại chính là việc giảm bớt năng
9


lượng tiêu hao cho giáo viên qua mỗi giờ dạy, tăng thời lượng thực hành
cho học sinh, hiệu quả giảng dạy tăng.
Theo khảo sát, tỉ lệ học sinh tăng ở các nội dung trung bình 21,05%, tương
đương với hiệu quả lao động của giáo viên tăng khoảng 21,05%.
Đặc biệt, hiệu quả kinh tế của sáng kiến được kéo dài trong nhiều năm,
liên quan đến các nhà trường và nhiều thế hệ học sinh trong toàn tỉnh Ninh
Bình nên hiệu quả kinh tế mà sáng kiến mang lại còn có thể cao hơn nữa.
Tuy nhiên, lợi ích kinh tế lớn nhất mà sáng kiến mạng lại chính là
chất lượng dạy học môn Thể dục tăng lên rõ rệt. Đây chính là nguồn lợi
kinh tế về tri thức vô giá, rất khó có thể kiểm đếm được.
b. Hiệu quả xã hội
Để khẳng định tính hiệu quả của giải pháp“Nâng cao hiệu quả dạy
học môn Thể dục lớp 5 bằng việc sử dụng âm nhạc hỗ trợ”, sau một năm
thực hiện, kết quả cụ thể như sau:
Nội dung khảo sát

Năm học
2015-2016

Năm học
2016-2017

Số lượng học sinh được khảo sát

110

131

Học sinh tập đúng kĩ thuật động tác

60=55%

95=73%

Học sinh tập nhanh, đẹp

50= 45,4% 85= 64,8%

Học sinh thích học môn Thể dục

80=72,7%

So sánh
chênh
lệch

18%
19,4%

129 =98,5% 25,8%

Học sinh biết biểu lộ cảm xúc, thái 65=59%
105=80%
21%
độ tích cực về nội dung học tập
Kết quả khảo sát trên đã phần nào phản ánh tính đúng đắn của sáng
kiến “Nâng cao hiệu quả dạy học môn Thể dục lớp 5 bằng việc sử dụng âm
nhạc hỗ trợ”. Cụ thể:
* Khắc phục được một số hạn chế, tồn tại trên thực tế giảng dạy
hiện nay
- Chất lượng môn học được tăng lên; đáp ứng mục tiêu dạy học tích hợp.
- Học sinh hứng thú, tích cực tập luyện, tiết học không gây nhàm
chán. Khi áp dụng âm nhạc vào các hoạt động, nhịp điệu trong các bài hát
đều, chắc, học sinh tập đều, đẹp hơn. Chính vì vậy, các giờ học trở nên
thoải mái, hấp dẫn, thu hút được học sinh tích cực tham gia luyện tập, có
hứng thú, yêu thích môn học, các em có sức khỏe tốt, nâng cao tinh thần để
học tốt các môn học khác.
10


- Giáo viên không phải hô nhiều, sức khỏe được đảm bảo, có thời gian
quan sát, hỗ trợ, sửa sai cho học sinh kịp thời; rèn tư duy sáng tạo góp phần
đổi mới phương pháp dạy học.
* Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và giáo dục được thay
đổi đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh,
tăng thêm tính hấp dẫn cho học sinh.
Giáo viên được lựa chọn các bài hát, đoạn nhạc phù hợp. Các bài hát
đa dạng, phù hợp với từng động tác của bài thể dục, từng trò chơi,... đã kích
thích mạnh mẽ tư duy sáng tạo của giáo viên.
Tác động tích cực đến thái độ và hành vi, góp phần giáo dục toàn
diện nhân cách của học sinh một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Học sinh không
chỉ học tập, tiếp thu kiến thức mà còn được bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm;
được bộc lộ khả năng, năng khiếu về các lĩnh vực nghệ thuật. Qua đó góp
phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh.
Giải pháp “Nâng cao hiệu quả dạy học môn Thể dục lớp 5 bằng
việc sử dụng âm nhạc hỗ trợ” là một trong những giải pháp cụ thể hoá mục
tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo tinh thần Nghị
quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây cũng là
một điểm mới, có tính đột phá, quyết liệt về đổi mới cách dạy, đổi mới
cách học theo phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Điều kiện và khả năng áp dụng
a. Điều kiện để áp dụng sáng kiến
Giải pháp “Nâng cao hiệu quả dạy học môn Thể dục lớp 5 bằng việc
sử dụng âm nhạc hỗ trợ” có thể áp dụng đối với mọi điều kiện dạy và học:
không đòi hỏi nhiều về trình độ, năng lực của giáo viên cũng như điều kiện về
cơ sở vật chất của các trường; mỗi trường chỉ cần sắm một chiếc loa di động
đi kèm với một chiếc điện thoại thông minh (hầu hết giáo viên nào cũng có)
có các bài hát đã được lựa chọn phù hợp với nội dung từng bài.
Sáng kiến sẽ được áp dụng hiệu quả hơn khi: Giáo viên nhiệt tình,
tâm huyết, nghiên cứu kỹ nội dung bài học trước khi lên lớp để lựa chọn các
bài hát và các đoạn nhạc phù hợp. Các bài hát, đoạn nhạc được lựa chọn nên
thay đổi, cập nhật kịp thời các bài hát, đoạn nhạc phù hợp với sở thích, đôi
khi mang tính trào lưu để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn đối với học sinh. Tránh sử
11


dụng lại một bài hát, một đoạn nhạc nhiều lần. Tuỳ theo nội dung từng tiết
học mà giáo viên nên lựa chọn hoạt động nào cần sử dụng âm nhạc cho phù
hợp, không nên lạm dụng quá nhiều gây nên sự nhàm chán cho học sinh.
b. Khả năng áp dụng của sáng kiến
Giải pháp “Nâng cao hiệu quả dạy học môn Thể dục lớp 5 bằng
việc sử dụng âm nhạc hỗ trợ” đã được áp dụng có hiệu quả ở trường Tiểu
học Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, được tập thể giáo viên và học sinh
đánh giá rất cao.
Qua thực tế giảng dạy tôi có thể khẳng định: Sáng kiến có thể áp
dụng hiệu quả trong những điều kiện khác nhau, các địa bàn thuộc các
vùng miền khác nhau, đồng thời có thể áp dụng được với cả cấp Trung học
Cơ sở và Trung học Phổ thông.
TP.Ninh Bình ngày
NGƯỜI NỘP ĐƠN
ĐỒNG TÁC GIẢ

Lương Thị Oanh

PHÒNG GDĐT TP NINH BÌNH
XÁC NHẬN

Lê Thị Thanh

tháng

năm 2018

Nguyễn Thị Hằng

TRƯỜNG TH NINH KHÁNH
XÁC NHẬN

12


MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

Phụ lục 1: HỌC SINH KHỞI ĐỘNG VÀ THẢ LỎNG

Giờ TD của lớp 5C- Học sinh khởi động theo bài “Con cào cào”

Giờ TD của lớp 5E- Học sinh khởi động theo bài
“Khăn quàng thắp sáng bình minh”
13


Gg

Giờ TD của lớp 5E- Học sinh thả lỏng theo bài “Ước mơ hồng”
Giờ TD của lớp 5A- Học sinh thả lỏng trên nền nhạc bài
“Trời nắng, trời mưa”

Giờ TD của lớp 5A- Học sinh khởi động theo bài “Khăn quàng thắp sáng
Giờ TD của lớp 5D- Học sinh thả lỏng trên nền nhạc bài
“Ước mơ hồng”
14


15


Phụ lục 2: HỌC SINH TẬP CÁC ĐỘNG TÁC RÈN LUYỆN TƯ
THẾ CƠ BẢN

Học sinh ôn đi đều trên nền nhạc bài “Đội kèn tí hon”

16


Phụ lục 2: HỌC SINH TẬP BÀI THỂ DỤC

Học sinh tập bài thể dục trên nền nhạc bài
“Trái đất này là của chúng mình”

Học sinh tập bài thể dục trên nền nhạc bài
“Em bay trong đêm pháo hoa”
17


Phụ lục 3: HỌC SINH CHƠI TRÒ CHƠI

Học sinh chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” trên nền bài hát
“Baby sharak”

Học sinh chơi trò chơi “” trên nền bài hát
“This is the way go to school”

18


19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×