Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trường THPT

Mẫu M3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

T
T

1

2

3

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến trường THPT Trần Hưng Đạo
Chúng tôi:
Tỷ
lệ(%)
đóng
Trình
góp

Ngày,
Nơi công Chức
độ
vào
Họ và tên
tháng,
tác
vụ
chuyên
việc
năm sinh
môn
tạo
ra
sáng
kiến
Sở giáo
Phó
Nguyễn Ngọc Quang

Phạm Hà Phong

Đinh Văn Thực

28/3/1975

22/8/1974

24/7/1983

dục Ninh

chánh

Bình

VP

THPT Trần
Hưng ĐạoCử nhân

40

Cử nhân

30

Cử nhân

30

Tổ
phó
CM

THPT Trần

Giáo

Hưng Đạo

viên

I. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng
Là các tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Một số giải pháp phòng
chống tai nạn đuối nước cho học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo
Lĩnh vực áp dụng: Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh
Bình
II. Nội dung
Ở Việt Nam đuối nước sảy ra thường xuyên, liên tục các vụ đuối nước
thương tâm sảy ra cướp đi hàng ngàn sinh mạng, kéo theo nỗi đau của hàng
ngàn gia đình, đây là vấn đề nóng của toàn xã hội. Theo thống kê của Bộ Lao
động -Thương binh và Xã hội mỗi năm ở nước ta có khoảng 3500 người bị đuối
1


nước. một con số khiến chúng ta rất đau lòng và xót xa. Đuối nước ở trẻ em vị
thành niên ở Việt Nam có tỷ lệ cao nhất trong khu vực và cao gấp 10 lần các
nước đang phát triển.
Nguyên nhân chủ yếu do các em không biết bơi, không biết kiến thức về
phòng chống đuối nước. Mặc dù các cấp bộ ngành liên tiếp có nhiều công văn
chỉ đạo về công tác phòng chống đuối nước cho học sinh. (Công văn số 1761/
BGDĐT-CTHSSV ngày 21 tháng 04 năm 2016 về việc tăng cường công tác giáo
dục, tuyên truyền, phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học
sinh; Công văn số 127/UBND tỉnh – VP6 ngày 20/4/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn cho học sinh, thiếu nhi;
Công văn số 423/SGDĐT-HSSV ngày 06/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn và đuối nước trong dịp hè 2016;
Công văn số 461/SGDĐT-CTTT V/v tổ chức hoạt động; tăng cường phòng, chống
tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017 )
Song việc triển khai ở các cơ sở giáo dục vẫn còn chậm, chưa đáp ứng vấn đề
cấp thiết đang đặt ra. Trong chương trình giáo dục thể chất của các trường phổ
thông đều chưa đưa môn bơi vào nội dung giảng dạy chính khóa, việc tổ chức
dạy bơi ngoài giờ học cũng không được tổ chức, một số em biết bơi cũng không
phải do học tại các trường đây là một trở ngại rất lớn cho việc phòng chống và
hạn chế tai nạn đuối nước cho học sinh các cấp. Xét khả năng cá nhân và điều
kiện thực tế của nhà trường tình hình địa phương tôi thấy có thể thông qua hình
thức tổ chức hoạt động ngoại khóa của trường để tuyên truyền phòng chống tai
nạn đuối nước và dạy bơi cho học sinh. Việc tổ chức tuyên truyền phòng tránh
tai nạn đuối nước và dạy bơi qua chương trình ngoại khóa có thể giúp các em
biết bơi và có những hiểu biết về phòng tránh đuối nước từ đó góp phần giảm
bớt nguy cơ tai nạn đuối nước.
1. Giải pháp cũ thường làm.
Nhà trường chưa có giải pháp cụ thể để dạy bơi và trang bị kiến thức về
phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh.
2


2. Giải pháp mới.
2.1.

Thành lập câu lạc bộ Bơi lội.

Câu lạc bộ Bơi lội bao gồm các thầy cô:
- Thầy Lê Đình Dương: Phó Hiệu trưởng – Chỉ đạo chung
- Thầy Phạm Hà Phong: Nhóm trưởng – Phụ trách chuyên môn
- Thầy Đinh Văn Thực: Giáo Viên – Phụ trách chuyên môn
- Thầy Trần Tuấn Anh: Giáo Viên – Phụ trách chuyên môn
- Cô Nguyễn Thị Huyền: Giáo Viên – Phụ trách chuyên môn
Và những em học sinh có nhu cầu nguyện vọng tập học tập môn Bơi.
2.2.

Xây dựng nội dung và cách thức thực hiện.

2.2.1. Tổ chức giảng dạy bơi
a. Nội dung, yêu cầu tổ chức quản lý điều hành giảng dạy bơi
Đối với học sinh có thể tổ chức giảng dạy theo từng lớp học tuy nhiên
cần nắm rõ các yêu cầu, nội dung giảng dạy để nâng cao hiệu quả. Dạy bơi là
một quá trình sư phạm bao gồm các quá trình có liên quan chặt chẽ lẫn nhau
theo quy trình như sau :
- Kiểm tra lứa tuổi của lớp.
- Kiểm tra sĩ số lớp một cách bắt buộc (trước và sau mỗi buổi học)
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe, thể lực, tâm lý, năng lực vận động.
- Tổ chức cơ cấu lớp học và phân nhóm hợp lý ( theo tuổi, khả năng
tiếp thu, năng lực vận động, sức khỏe).
- Xây dựng kế hoạch và giáo án phù hợp với nhận thức và khả năng
tiếp thu của học sinh.
- Tổ chức lên lớp và thực hiện nhiệm vụ của giáo án trong tiến trình đã
xây dựng.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua từng giai đoạn giảng dạy.
b. Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học
*Mục đích, nhiệm vụ của lớp học

3


Căn cứ vào thời gian, điều kiện và trình độ của học sinh để xác định mục
đích và nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên phải đạt được một số mục đích chung như
sau :
- Củng cố và tăng cường sức khỏe, rèn luyện cơ thể thích ứng với môi
trường sống.
- Hình thành ở học sinh những hiểu biết cơ bản về đảm bảo an toàn và vệ
sinh khi vui chơi giải trí và học tập trong môi trường nước.
- Biết cách nhịn thở, thở cơ bản và thở khi bơi dưới nước.
- Học các kỹ năng vận động dưới nước: Vận động có điểm tựa, vận động
không có điểm tựa, thở trong nước, làm nổi người, lướt nước và kỹ thuật bơi
đơn giản.
- Xây dựng lòng tin, hứng thú bền vững, lòng ham thích hoạt động vận
động dưới nước.
- Góp phần giáo dục các phẩm chất tâm lý: Bạo dạn, tự tin, vượt khó, tính
kỷ luật, tính tổ chức…
*Thời gian của lớp học
Thời gian của lớp học phân bố theo các giai đoạn cụ thể, mật độ của buổi
học không cách xa nhau quá nhiều: 1 tuần 3 buổi ; tổng thời gian từ 12-20 giáo
án, mỗi giáo án từ 45-60 phút bao gồm cả các bài tập trên cạn.
*Số lượng học viên
Mỗi giáo viên phụ trách từ 10- 15 em (tối đa 20 em ).
* Chuẩn bị cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất là điều kiện tiên quyết để có thể tổ chức dạy bới và hiệu
quả giảng dạy:
1- Bể bơi:
Hiện nay có nhiều loại bể bơi với nhiều kích cỡ, chất liệu xây dựng với
những thiết kế khác nhau nhưng cũng có thể tận dụng các sông ngòi, ao hồ tự
nhiên để giảng dạy. Bể bơi di động với chất liệu cao su, nhựa tổng hợp đang rất
phổ biến. Tuy nhiên tất cả các nơi tập (bể bơi) phải đảm bảo các điều kiện:
4


+ Vệ sinh an toàn: Độ trong, sạch, độ sâu, dòng chảy, nhiệt độ nước...
+ Có địa điểm tập các bài tập trên cạn.
+ Dụng cụ tập luyện bổ trợ: Phao tập nổi, chân vịt, áo phao…
+ Dụng cụ, phương tiện cứu đuối.
2- Cán bộ y tế và các dụng cụ, thuốc cấp cứu.
3- Chuẩn bị các phương án cứu đuối và dự phòng
c. Phương pháp dạy bơi :
Phương pháp giảng dạy là cách thức mà giáo viên sử dụng để hoàn thành
nhiệm vụ dạy học. Bao gồm phương thức tổ chức học sinh học tập, cách thức
truyền đạt kiến thức và kỹ năng của giáo viên. Giáo viên phải tuân thủ các quy
luật hình thành kỹ năng kỹ xảo, quá trình tiếp thu kỹ thuật của học sinh. Sau khi
xác định được mục đích, nhiệm vụ, nội dung giảng dạy, cần sử dụng phương
pháp giảng dạy phù hợp và có hiệu quả với đặc điểm đối tượng. Trong quá trình
giảng dạy bơi cho học sinh có 4 phương pháp chính:
- Phương pháp giảng giải (sử dụng lời nói.)
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp hoàn chỉnh
- Phương pháp phân chia.
Phương pháp giảng giải (sử dụng lời nói )
Trong môn bơi thể thao giảng giải ở trên cạn là chính vì ở dưới nước học
sinh rất dễ bị phân tán, khó nghe rõ. Khi học sinh tập dưới nước bổ sung giảng
giải bằng cách dùng các tín hiệu, điệu bộ của tay và các thuật ngữ ngắn gọn để
giúp cho học sinh dễ hiểu và làm theo. Giảng giải cần kết hợp với thị phạm để
người học dễ hiểu.
Phương pháp trực quan:
Là một trong những phương pháp quan trọng trong giảng dạy kỹ thuật cho
học sinh nhằm xây dựng kỹ thuật đúng, chính xác. Phương pháp trực quan: Bao
gồm trực quan trực tiếp và trực quan gián tiếp.

5


- Trực quan trực tiếp: Là phương pháp chủ yếu thông qua thị phạm làm
mẫu kỹ thuật và những sai sót thường mắc, để học sinh quan sát theo nhiều
chiều, nhiều góc độ. Ngoài ra còn sử dụng các cách khác như: Cho học sinh
tham quan người bơi tốt, bơi sai, xem thi đấu…
Yêu cầu: Làm mẫu phải chính xác và làm rõ khâu mấu chốt, nên làm chậm
sau đó làm theo đúng nhịp điệu, lặp lại nhiều lần, thực hiện ở nhiều góc độ để
học sinh nắm rõ và nhận thức đầy đủ kỹ thuật .
- Phương pháp trực quan gián tiếp: Là cách cho học sinh xem những kỹ
thuật qua: Tranh, ảnh, phim, video…Ưu điểm của phương pháp là nhờ các tiến
bộ của KHKT các phương tiện trình chiếu với công nghệ hiện đại 3D, 4D… có
thể cho học sinh xem với nhiều góc độ, tốc độ chuyển động, phóng to chi tiết kỹ
thuật để người học dễ hiểu và tiếp thu hơn. Trực quan gián tiếp còn có thể cho
phép người học xem lại chính kỹ thuật của mình để có thể so sánh, đánh giá và
khắc phục.
Phương pháp hoàn chỉnh :
Mục đích nhiệm vụ giảng dạy bơi chủ yếu là nắm được kỹ thuật các kiểu
bơi, vì vậy việc sử dụng bài tập thế nào cho phù hợp đặc điểm đối tượng về trình
độ thể lực, giới tính, lứa tuổi và khả năng tiếp thu để nâng cao hiệu quả giảng
dạy. Thực chất phương pháp giảng dạy kỹ thuật chính là cách thức lựa chọn và
sử dụng các bài tập vận động phù hợp với đối tượng để học sinh nhanh chóng
nắm bắt và thực hiện được kỹ thuật .
Đặc điểm của phương pháp giảng dạy hoàn chỉnh là sử dụng các bài tập
với nguyên vẹn một kỹ thuật động tác mà không phân thành các bộ phận, giai
đoạn. Phương pháp này giúp cho học sinh nắm vững kỹ thuật một cách hoàn
chỉnh, không phá vỡ cấu trúc, nhịp điệu và mối quan hệ giữa các giai đoạn kỹ
thuật. Ví dụ: Dạy kỹ thuật chân bơi trườn sấp hoặc bơi ngửa, kỹ thuật uốn sóng
thân bơi bướm… Song sử dụng phương pháp này học sinh khó nắm vững yếu tố
chính và những khâu tương đối khó của kỹ thuật. Vì vậy phương pháp này chỉ
để dạy những kỹ thuật tương đối đơn giản, những kỹ thuật kỹ thuật không thể
6


phân chia hoặc những kỹ thuật tương đối phức tạp nhưng đã phân chia một hoặc
vài phần mà vẫn không phá vỡ cấu trúc của kỹ thuật . Khi giảng dạy kỹ thuật
phức tạp, tương đối khó sử dụng phương pháp này cần làm rõ trọng điểm, chú ý
phần cơ bản của kỹ thuật, sau đó mới đến phần chi tiết. Đồng thời cần sử dụng
rộng rãi các bài tập chuyên môn mang tính dẫn dắt, phát triển các năng lực thể
chất để thực hiện được những khâu then chốt của kỹ thuật.
Phương pháp này có ưu điểm: Không phá vỡ cấu trúc, tính liên tục và nhịp
điệu kỹ thuật kỹ thuật. Tuy vậy cũng có nhược điểm: Học sinh khó nắm vững
yếu tố chính và những khâu tương đối khó của kỹ thuật , những kỹ thuật phức
tạp ( kỹ thuật uốn thân và đập chân, quạt tay bơi bướm) học sinh rất khó tiếp thu
và thực hiện.
Phương pháp phân chia:
Đặc điểm của phương pháp là chia kỹ thuật thành một số phần, giai đoạn
một cách hợp lý để dạy dần từng phần, chia thành phịp đếm( hô) giúp người học
dễ tiếp thu và chú ý vào những khâu then chốt, quan trọng rồi cuối cùng nắm
toàn bộ kỹ thuật. Mục đích nhằm đơn giản hóa quá trình dạy, nâng cao lòng tin,
có lợi cho việc nắm vững kỹ thuật nhanh hơn. Ví dụ: Khi dạy kỹ thuật chân bơi
ếch có thể chia làm các phần nhỏ có thể đếm thành nhịp hô như: co bẻ, đạp
khép, lướt…
Ưu điểm của phương pháp: Nhờ chia nhỏ một kỹ thuật thành các phần, các
giai đoạn để đơn giản hơn giúp học sinh dễ hiểu, nhanh chóng tiếp thu.
Nhược điểm của phương pháp: Nếu sử dụng phương pháp phân chia không
thỏa đáng sẽ phá vỡ cấu trúc và nhịp điệu làm cho kỹ thuật rời rạc, giật cục ảnh
hưởng tới sự hình thành kỹ thuật liên tục chính xác.
Vì vậy khi sử dụng phương pháp này cần chú ý :
- Khi phân chia các phần kỹ thuật kỹ thuật cần chú ý tới mối liên hệ hữu cơ
giữa các phần để sao cho không phá vỡ cấu trúc của kỹ thuật cơ bản.
- Xác định rõ vị trí của các phần được chia nhỏ trong cấu trúc tổng thể của kỹ
thuật.
7


- Cần kết hợp với phương pháp hoàn chỉnh đúng thời điểm, thời gian học
phân chia không nên quá dài.
Ngoài các phương pháp nêu trên còn có một số phương pháp với các loại
bài tập khác như bài tập trò chơi, bài tập thi đấu…
2.2.2. Phổ biến kiến thức về phòng chống đuối nước.
Một số trường hợp dẫn đến đuối nước và cách phòng tránh:
a. Đuối nước do lũ lụt
Khi nước lụt dâng lên, những vùng đất trũng thấp sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Nếu không đề phòng cơn hoảng loạn do sụp hố cũng sẽ làm cho người ta dễ
dàng bị chết đuối. Theo thống kê thì số người chết đuối vì lũ hằng năm chủ yếu
là trẻ em. Chúng ta không biết rằng ở phía dưới làn nước tưởng chừng như hiền
hòa kia, chỗ nào là sâu, chỗ nào là cạn? Do đó, đôi khi chỉ vì một cái hụt chân
rất đơn giản, trẻ em cũng có thể bị sặc nước và chết đuối. Có em còn bị chết
đuối ngay trong nhà của mình...
- Cách phòng tránh:
Luôn tích trữ những vật nổi được trên mặt nước ở trong nhà như: Các
bình nhựa, can nhựa, bình nước suối sau khi uống xong và hướng trẻ cách sử
dụng. Lúc cần đến thì nó sẽ trở thành chiếc phao cứu hộ rất hiệu quả và không
tốn kém.
Khi nghi ngờ nước lũ lụt sẽ đến. Trước khi ngủ, ta nên buộc tay của trẻ
vào một sợi dây nối với 1 cái thùng, can nhựa gần đó, phòng khi gặp chuyện, trẻ
có thể tự cứu mình bằng cách bám vào thùng, can nhựa để sống. Hoặc nếu
không bám được thùng, thì chiếc thùng nổi cũng cho người lớn dễ dàng xác định
vị trí để tìm đến cứu. Tốt nhất nên để trẻ nằm ở vị trí cao hơn người lớn và che
chắn cẩn thận không để cho trẻ lăn lọt xuống nước.
Trong trường hợp trẻ đang thức, nhưng xung quanh ngập nước. Ta nên
buộc phao tự chế bằng các bình Cooca, nước suối rỗng... quanh người. Phòng
khi trẻ bị trượt chân hay sụp hố, cũng không bị chết chìm.
b. Đuối nước khi tắm biển
8


Nước ta có bờ biển dài trên 3.200km, nên các tiềm năng về du lịch bãi
biển vô cùng phát triển. Tuy nhiên bên dưới lòng biển cũng có những loại hố lớn
nhỏ khác nhau, đó là nguyên nhân của những cái chết không được báo trước.
Nếu vô tình lọt vào những vùng sâu hoặc vùng xoáy thì rất nguy hiểm. Tuy
nhiên, nếu nắm vững được kỹ thuật thì có thể thoát được một cách an toàn.
- Cách phòng tránh:
Thường trên vùng biển có nhiều khách du lịch, người ta thường cảnh báo
cờ hiệu cho nghi ngờ những chỗ nước sâu và vùng xoáy, ta nên tránh. Nếu tắm
tập thể nên có dây phao an toàn để ngăn độ sâu cho phép bơi, nước không quá
cổ tuyệt đối không đi tắm biển một mình nếu bạn không biết bơi, mà phải luôn
luôn có ít nhất 2 người. Người bơi tốt kèm người bơi yếu. Nếu bạn không biết
bơi mà không có ai đi cùng tốt nhất nên tắm thật gần bờ hoặc chỉ chơi trên bãi
cát.(hình 3).

Hình 3 Bị sụp đáy bất ngờ khi đang tắm
Nên biết rằng, hố thường có hình tròn và nước biển tại hố sâu thường di
chuyển theo nguyên tắc: Bên trên thì tràn vào bờ nhưng dưới đáy thì hút trở ra.
Do đó nếu bạn sụp hố ngoài biển. Đừng cố gắng bơi ngược trở vào, mà phải bơi
theo chiều xoáy để thoát ra ngoài

9


Hình 4
c. Đuối nước do chuột rút
Đôi khi dòng nước ở sông hoặc biển không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề
thuộc về con người chúng ta. Có một số người quá ỷ lại với trình độ bơi khá giỏi
của mình. Do đó, không thận trọng với khởi động cần thiết trước khi xuống
nước, và khi xuống nước thì lại chủ quan bơi ra quá xa bờ. Đến khi bất ngờ bị
chuột rút, không biết cách bơi vào bờ nên bị đuối nước.
- Cách phòng tránh: Nếu bạn biết bơi, hãy bình tĩnh, đừng chần chừ. Bạn
hãy tập những bài tập bơi ngửa ( chỉ dùng tay, hay chỉ dùng chân). Bạn sẽ khắc
phục được sợ hãi và cố gắng bơi được vào bờ.
Khi bơi, khởi động không kỹ hoặc dùng sức không đúng sẽ xuất hiện hiện
tượng chuột rút. Đùi, cẳng chân, ngón chân, thậm chí ngón tay, phần bụng là
những bộ phận thường xuất hiện chuột rút. Chuột rút thường do các nguyên
nhân sau: không khởi động kỹ, nước quá lạnh, động tác căng thẳng, không nhịp
nhàng v.v... Khi bị chuột rút, cần bình tĩnh, có thể nhờ người cứu giúp, có thể tự
cứu. Tốt nhất là khi bị chuột rút thì lên bờ ngay, xoa bóp bộ phận bị chuột rút,
chú ý giữ ấm, không nên tiếp tục xuống bơi. Tự cứu khi bị chuột rút trong nước
là kéo dài cơ bị chuột rút, làm cho cơ bị co được thả lỏng và duỗi ra. Phương
pháp tự cứu như sau:
- Ngón tay bị chuột rút, thì nắm chặt bàn tay, sau đó dùng sức xòe ra, làm
lập lại vài lần là khỏi ( hình 5)

Hình 5
10


- Chuột rút cẳng chân hoặc ngón chân: Trước hết hít một hơi dài để nổi
người lên mặt nước. Dùng tay đối diện với chân bị chuột rút nắm lấy ngón chân
bị chuột rút, dùng sức kéo ngược lên phía thân người, đồng thời dùng tay cùng
bên chân bị chuột rút ấn vào đầu gối của chân bị chuột rút, làm cho chân bị
chuột rút thẳng ra. Khi bị chuột rút ở đùi cũng áp dụng phương pháp như trên
(hình 6)

Hình 6
d. Đuối nước khi gặp xoáy nước ở sông
Có 2 nguyên nhân tạo xoáy
a) Do nước chảy thành 2 dòng ngược nhau. Chỗ giao nhau sẽ tạo thành xoáy
nước.(hình 7)

Hình 7
phòng

tránh như sau:

Ta không bơi theo mũi

tên A, mà phải

bơi vòng theo mũi tên B

(bơi theo vòng

xoáy có chiều hướng xa

dần tâm xoáy).

-

Cách

Đôi khi ta nghĩ bơi theo đường A là ngắn nhất, nhưng đó là đường không thể
thực hiện một cách dễ dàng. Cho dù bạn bơi đến kiệt sức, nhưng khoảng cách
của bạn đến tâm xoáy vẫn không đổi, thậm chí bạn càng vào tâm xoáy mà không
biết (hình 8)
11


Hình 8
b)Do có thể dưới đáy sông có 1 cái lỗ thông qua một dòng chảy khác. Khu
vực này sẽ tạo thành một vùng xoáy có lực hút rất mạnh tất cả các vật trên mặt
nước xuống tận đáy sông. Đây là loại xoáy cực kỳ nguy hiểm (hình 9).

Hình 9
- Cách phòng tránh như sau: Ta phải bình tĩnh hít một hơi thật dài và lặn
hẳn xuống cho chìm và tìm cách bơi thoát ra khỏi chỗ xoáy bằng hết sức lực có
được của mình.
Xoáy hút tuy nguy hiểm nhưng cũng có nguyên tắc là càng xuống sâu tâm
xoáy càng nhỏ lại, vùng nguy hiểm sẽ càng hẹp dần, ta sẽ thoát ra dễ dàng hơn
là ở trên mặt nước (là nơi có tâm xoáy to hơn).
e. Đuối nước khi bị lũ cuốn
Không biết phải hướng dẫn cho các bạn như thế nào? Nhưng thường khi
bị lũ cuốn, phải thật nhanh nhạy bám ngay vào bất cứ vật gì có thể bám được
hoặc cố gắng bơi lại gần bất cứ những vật gì nổi trên mặt nước để chụp lấy.
12


Đừng cố gắng tìm cách bơi ngược dòng trở lại vị trí cũ. Nước lũ gặp những chỗ
hẹp thì chảy xiết, nhưng khi ra đến chỗ rộng thì chảy êm, khi đến chỗ chảy êm
hoặc khúc quanh ta hãy tìm cách vào bờ. Nếu mất bình tĩnh sẽ dễ bị cuống
không lựa chọn đước phương án tối ưu và hiệu quả để thoát nạn.
f. Đuối nước khi bị đắm tàu, đò:
Hiện nay các trường hợp đắm tàu, đò, thuyền thường gây nên những hậu
quả đuối nước rất nghiêm trọng làm chết rất nhiều người. Khi bị đắm thuyền
nhiều trường hợp kể cả người biết bơi rất tốt vẫn bị đuối nước. Nguyên nhân do:
Đắm thuyền, đò ở nơi nước chảy xiết, sóng to, bị ôm túm...
- Cách phòng tránh như sau: Để tự cứu mình và có thể cứu những
người khác nên theo các bước sau khi tình huống xảy ra:
- Hãy bình tĩnh, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, vật dụng không cần thiết
đồng thời quan sát tìm kiếm các vật nổi có thể tận dụng.
- Nhanh chóng giải thoát nếu bị người khác đeo bám( trừ trẻ em) rời khỏi
tầu, thuyền và bơi xa đến khoảng cách an toàn, tránh bị cuốn vào xoáy khi tàu
chìm.Nên bơi xuôi dòng và về hướng gần bờ nhất.
- Dừng lại quan sát tìm kiếm các vật nổi, cây, cọc... có thể bám tạm thời
chờ trợ giúp. Tìm kiếm người bị nạn để cứu từng người một, ưu tiên cứu những
trẻ em, phụ nữ, người già, người không biết bơi. Nên kêu, gọi to để những người
khác biết và trợ giúp.

III. Hiệu quả kinh tế, xã hội dự kiến đạt được.
Nếu các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước từ kết quả nghiên cứu được
áp dụng và triển khai sẽ góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh
nhà trường về nguy cơ đuối nước và các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối
nước học sinh.

13


Đây cũng là tài liệu tham khảo để triển khai cho các năm tiếp theo của nhà
trường cũng như các trường khác tham khảo sử dụng. Nếu được áp dụng chắc
chắn nguy cơ do tai nạn do đuối nước sẽ được hạn chế và giảm bớt.
IV. Điều kiện và khả năng áp dụng.
Sáng kiến áp dụng cho đối tượng học sinh, với đặc thù của từng địa phương thì
có thể áp dụng cho các đối tượng khác nhau. Nếu tổ chức các hoạt động ngoại
khóa thông qua việc Thành lập Câu lạc bộ bơi và phòng chống tai nạn đuối nước
để dạy bơi cho các em theo đơn vị nhà trường sẽ dễ quản lý đảm bảo an toàn và
tận dụng tốt nguồn lực sẵn có của nhà trường. Tổ chức dạy bơi sẽ làm tăng số
lượng học sinh biết bơi từ đó góp phần giảm bớt tai nạn đuối nước cho học sinh
nhà trường.
Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến
lần đầu(nếu có): 05 thầy cô trong Câu lạc bộ và trực tiếp giảng dạy.
Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự
thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Xác nhận của lãnh đạo

Người nộp đơn

đơn vị cơ sở

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Quang
Phạm Hà Phong
Lê Quốc Huy

Đinh Văn Thực

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ngô Xuân Viện, Lê Đức Long ( 2015) Giáo trình bơi thể thao. Nxb TDTT, Hà Nội
2. Ngô Xuân Viện, Nguyễn Văn Hòa, Hoàng Thái Hoa ( 2017) Phương pháp dạy bơi
và phòng tránh tai nạn đuối nước . (Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên
dạy bơi toàn quốc)
14


3. Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên( 2003) Sinh lý học thể dục thể thao,NXB
TDTT Hà Nội
4. Cục PCCC & CNCH bộ Công An( 2013) Tài liệu huấn luyện CB, CS cứu nạn
cứu hộ bơi lặn- lưu hành nội bộ
5. Hiệp hội TTDN Việt Nam ( 2010) Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ nhân viên cứu hộ bơilưu hành nội bộ
6. Công văn số 1761/ BGDĐT-CTHSSV ngày 21 tháng 04 năm 2016 .Công văn số
127/UBND tỉnh – VP6 ngày 20/4/2016 .
7. Công văn số 423/SGDĐT-HSSV ngày 06/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ninh Bình về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn và đuối nước
trong dịp hè 2016.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×