Tải bản đầy đủ

Ôn Tiếng Việt 3 - Tuần 1

Trường Tiểu học Diên Thọ
Thứ tư, ngày 01/09/2010.
Ôn Tập đọc
TIẾT 1: HAI BÀN TAY EM
I/-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Giúp học sinh:
- Học sinh đọc đúng, rõ ràng, rành mạch bài tập đọc.
- Phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi hợp lý, cường độ đọc vừa phải, đạt tốc độ đọc
70tiếng/phút.
-Làm quen với trắc nghiệm khách quan.
II/- LÊN LỚP:
A. Học sinh đọc cá nhân; giáo viên uốn nắn.
B. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:
1. Hai bàn tay của bé được so sánh với gì? (nối từ ở cột A với hình ảnh so sánh ở
cột B)
A B
1) Hai bàn tay a) như những cánh hoa.
2) Những cánh hoa b) như những nụ hồng.
2. Hoàn thiện các ý nói về sự thân thiết của hai bàn tay với bé:
a./ Buổi
tối…………………………………………………………………………………………………………………………………..
b./ Buổi

sáng……………………………………………………………………………………………………………………………….
c./ Khi bé học…………………………………………………………………………………………………………………………….
d./ Những khi bé một mình ………………………………………………………………………………………………….
3. Vì sao bé yêu hai bàn tay của mình?
A. Vì hai bàn tay của bé đẹp như nụ hoa đầu cành.
B. Vì hai bàn tay lúc nào cũng ở bên bé.
C. Vì hai bàn tay xinh giúp bé đánh răng, chải tóc, học bài.
D. Vì tất cả những điều trên.
TRẦN VĂN HOÀ LUYẾN
Trường Tiểu học Diên Thọ
Thứ năm, ngày 02/09/2010.
Ôn Luyện từ và câu
TIẾT 2: ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH.
I/-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Giúp học sinh:
1. Xác đònh được các từ chỉ sự vật.
2. Tìm được những sự vật được so sánh với nhau trong câu văn, câu thơ.
3. Nêu được hình ảnh so sánh mình thích và lí do vì sao mình thích hình ảnh
đó.
II/- LÊN LỚP:
A./ Chữa các bài làm đã học buổi sáng:
- Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài tập 1, 2.
- Cho một số học sinh nêu hình ảnh mình thích ở bài tập 2 và nêu được lí do
mình thích (Bài 3)
- Giáo viên chữa bài 1, 2 cho học sinh.
B./ Bài tập rèn luyện thêm:
1./ Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:
Trời sinh ra trước nhất Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là trẻ con Chỉ toàn là bóng đêm
Trên trái đất trụi trần Không khí chỉ màu đen
Không dáng cây ngọn cỏ Chưa có màu sắc khác.
(Xuân Quỳnh)
2./Sắp xếp những từ chỉ sự vật vừa tìm được vào nhóm thích hợp:
- Từ chỉ người:…………………………………………………………………………………………………………
- Từ chỉ vật:………………………………………………………………………………………………………………
- Từ chỉ cây cối:………………………………………………………………………………………………………
3./Đọc các câu sau:
a) Tiếng ve đồng loạt cất lên tựa một dàn đồng ca.
b) Trăng tròn như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.
(Trần Đăng Khoa)
c) Ông trời ngoi lên mặt biển
Tròn như quả bóng em chơi.
(Trương Nam Hương)
- Những sự vật nào được so sánh với nhau?
- So sánh bằng những từ so sánh gì?
TRẦN VĂN HOÀ LUYẾN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×