Tải bản đầy đủ

THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT
a. Thành ngữ:
1. Anh em xa không bằng láng giềng gần – A stranger nearby is better than a far-away
relative
2. Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp – If you run after two hares you will catch neither
3. Con sâu làm rầu nồi canh – The rotten apple harms its neighbors
4. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh – An apple never falls far from the
tree
5. Cười người hôm trước hôm sau người cười – He who laughs today may weep
tomorrow
6. Đầu xuôi đuôi lọt – A bad beginning makes a bad ending
7. Đói cho sạch, rách cho thơm – A clean fast is better than a dirty breakfast
8. Đứng núi này trông núi nọ – The grass always looks greener on the other side of the
fence
9. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ – If you wish good advice, consult an old man
10. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ – Honour charges manners
11. Gieo gió, gặt bão – Curses come home to roost
12. Hoạn nạn mới biết bạn hiền – A friend in need is a friend indeed
13. Không có lửa làm sao có khói – There is no smoke without fire
14. Khẩu phật tâm xà – A honey tongue, a heart of gall
15. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau – Courtesy costs

nothing
16. Lợn lành chữa thành lợn què – The remedy may be worse than the disease
17. Mèo mù vớ cá rán – An oz of luck is better than a pound of wisdom
18. Mật ngọt chết ruồi – Flies are easier caught with honey than with vinegar
19. Nồi nào vung nấy – Every Jack must have his Jill


20. Nằm trong chăn mới biết có rận – Only the wearer knows where the shoe pinches
21. Ngậm bồ hòn làm ngọt – Grin and bear it
22. Thùng rỗng kêu to – Empty barrels make the most noise
23. Thuốc đắng giã tật – No pain no cure
24. Tai vách mạch rừng – Walls have ears
25. Vạn sự khởi đầu nan – It is the first step that is troublesome
b. Tục ngữ:
1. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc – All good things must come to an end
2. Chó sủa là chó không cắn – Barking dogs seldom bite
3. Cha nào con nấy – Like father, like son
4. Chó khôn không thờ hai chủ – No man can serve two masters
5. Có đi có lại mới toại lòng nhau – Scratch my back and I’ll scratch yours
6. Được cái này mất cái kia – You win some, you lose some
7. Được đằng chân lân đằng đầu – Give him an inch and he will take a yard
8. Hai bàn tay mới vỗ thành tiếng – It takes two to tango
9. Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng -All that glitters is not gold
10. Không để tất cả trứng vào một giỏ – Don’t put all your eggs in one basket.
11. Lắm thầy nhiều ma – Too many cooks spoil the broth
12. Một giọt máu đào hơn ao nước lã – Blood is thicker than water
13. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome – All roads lead to Rome
14. Mèo khen mèo dài đuôi – Every bird loves to hear himself sing
15. Muốn ăn thì lăn vào bếp – You can’t make an omelette without breaking eggs
16. Mắt không nhìn thấy tim không đau – What you don’t know can’t hurt you
17. Nhập gia tùy tục – When in Rome, do as the Romans do


18. Phòng bệnh hơn chữa bệnh – Prevention is better than cure
19. Thất bại là mẹ thành công – Failure teaches success
20. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn – Goodness is better than beauty
21. Thật thà là cha quỷ quái – Honesty is the best policy
22. Thà chết vinh còn hơn sống nhục – Better die with honor than live with shame
23.Trèo cao ngã đau – The bigger they are, the harder they fall
24. Xa mặt cách lòng – Out of sight, out of mind
25.Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm – When the cat’s away, the mice will playTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×