Tải bản đầy đủ

TNXH Tiết 27 Loài vật sống ở đâu?

Tự nhiên xã hội – Lớp 2

LOÀI VẬT
SỐNG Ở ĐÂU?

GIÁO VIÊN: ĐOÀN SONG DUY


Mục tiêu
Qua bài học các em biết:
- Loài vật có thể sống được khắp nơi.
Trên cạn, dưới nước và trên không.
- Bảo vệ các loài vật có ích.


LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

HOẠT ĐỘNG 1

- Kể tên các loài vật mà em biết và nơi sống của chúng?1

4

2

3

5


1


2


3


4


5


LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

HOẠT ĐỘNG 2: LÀM VIỆC VỚI
SÁCH GIÁO KHOA

Nêu cách di chuyển của loài vật.


1

4

23

5Nêu ích lợi
sữa cho
Gà, vịt,
Lấycấp
sứcthịt,
kéo,trứng,
chở hàng
hóa:con
Bò,người:
trâu, ngựa,
lạcbò,
đà.dê,
……
• •Cung
• Làm cảnh, vật nuôi: Cá, mèo, thỏ, chó, …


Chúng ta nên làm gì để bảo vệ các
con vật

- Không chặt

- Không săn

phá rừng bừa

bắt động vật

bãi.

hoang dã.

- Giữ sạch
nguồn nước.

- Không làm ô

- Giữ môi

nhiễm không

trường xanh,

khí.

sạch, đẹp.


CỦNG CỐ
Ôn lại bài.
Chuẩn bị bài mới.


Các em nhớ giữ gìn sức khỏe.
Thường xuyên ôn tập nhé!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×