Tải bản đầy đủ

6 CHIÊN LƯỢC TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ GIAO DỊCH (pdf io)

PHỐI HỢP CÁC YẾU TỐ CHO MỘT GIAO DỊCH
Khi giao dịch chúng ta nên tìm những cơ sở để kết hợp th ật nhi ều y ếu t ố
cùng một lúc, chúng tập hợp và hòa lẫn với nhau thì chắc chắn sẽ làm tăng c ơ h ội
thắng lệnh. Và việc chờ đợi cho một cơ hội có tập hợp nhiều yếu tố cũng giống như
một người lính bắn tỉa vậy, chờ cơ hội đến và bóp cò.
Vậy như thế nào thì coi là giao dịch kết hợp nhiều yếu tố
Tôi có một công thức giúp ghi nhớ dễ dàng về sự giao dịch với nhiều yếu tốt
đó là: Xu hướng, vị trí và tín hiệu.
Thứ nhất, tôi xác định thị trường đang trong xu hướng nào (để xác định xu
hướng một cách khoa học thì các bạn nên học trong bộ sách th ứ nh ất). N ếu nh ư th ị
trường không rõ xu hướng ra sao thì tức là nó đang trong giai đoạn trading range.
Khi thị trường trading range (không xu hướng) thì có thể áp dụng giao d ịch v ới các
mẫu hình trên khi giá về vùng đỉnh hoặc đáy trước.
Thứ hai, xác định vị trí giá hiện tại ở ngưỡng hỗ trợ kháng cự nào không và
đánh dấu lên chart để lưu ý. Ngoài những ngưỡng theo phương ngang c ủa đ ỉnh
(đáy) thì cần kết hợp thêm đường trung bình EMA21 hoặc sử dụng khoảng tr ống
giữa hai đường EMA21 và EMA8, ngưỡng fibonacci...
Thứ ba, chờ tín hiệu vào lệnh hay có thể nói là nh ững m ẫu hình phù h ợp mà
chúng ta đã được học. Ba yếu tố trên xuất hiện cùng lúc thì khả năng th ắng l ệnh
của chúng ta rất cao.
Do đó, các bạn đừng cứ nhìn vào biểu đồ rồi trade theo cảm tính mà chúng ta

cần phải làm rõ các vấn đề trên.
Hãy để ý đến những “điểm nóng”
Không quan trọng giá đang ở đâu mà bạn hãy vẫn cứ lưu ý m ột vài đi ểm
quan trọng trên biểu đồ. Những điểm này có thể là hợp của một vài yếu tố như đỉnh
(đáy), trendline, ... để từ đó chúng ta chờ giá về vùng lân cận để xem xét các tín
hiệu price action.
Sau đây sẽ là một số ví dụ để các bạn nhận thấy rõ hơn


Hình 1: Giao dịch kết hợp nhiều yếu tố
1. Xu hướng tăng hình thành và ta có thể vẽ trendline không lâu sau đó bằng
việc hình thành nên đáy vững bền.
2. Đường trendline điều chỉnh.
3. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh với rất nhiều đỉnh và đáy trước đó.
4. Thêm sự hỗ trợ của đường EMA 21.
5. ở đây có tới ba cơ hội giao dịch với pin bar rất đẹp. Trong đó pin bar đầu tiên
tuy không gần đường trendline ban đầu nhưng cũng đã ở vị trí rất đẹp để
giao dịch. Hai pin bar sau thì có sự hỗ trợ của đỉnh gần nhất mới bị giá vượt
qua.
Như vậy các bạn có thể thấy rằng chúng ta đã xem xét đủ 3 yếu tố như đã nói
ban đầu đó là xu hướng, vị trí và tín hiệu price action. Các bạn lưu ý để khi giao
dịch hãy luôn nằm lòng 3 yếu tố trên khi xem xét để củng cố sự vững chắc cho
giao dịch của chúng ta.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×