Tải bản đầy đủ

Bài 8 l h Tiếng Việt lớp 2 tuần 1

Bài 8: l – h (tiết 1)


Kiểm tra bài cũ
1.
2.

Viết: bê, ve.
Đọc: - bề, vè, vẻ, bẻ.
- bé vẽ bê.


Tiếng Việt
Bài 8: l - h

lTiếng Việt
Bài 8: l - h


hTiếng Việt
Bài 8: l - h
HS luyện đọc các từ:

l

lề
lễ

h
he

hẹ


Tiếng Việt
Bài 8: l - h


Tiếng Việt
Bài 8: l - h
Luyện đọc:


Tiếng Việt
Bài 8: l - h

Luyện nói theo chủ đề:

Le leTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×