Tải bản đầy đủ

Bài 4 Dấu hỏi Dấu nặng Tiếng Việt lớp 2 tuần 1

Học vần

Bài 4:


Học vần

Bài 4:

hổ

giỏ

mỏ
khỉ
thỏ


Học vần

Bài 4:Học vần

Bài 4:

quạ

cọ

nụ
cụ

ngựa


Học vần

Bài 4:

?,

hổ

nụ
quạ

giỏ

cụ

mỏ
cọ

khỉ
thỏ

ngựa
Học vần

Bài 4:

?

hổ


i 4:
quạ

giỏ

nụ
cụ

mỏ
cọ

khỉ

ngựa

thỏ

?
be

bẻ

bẹTIẾT 2


Học vần

Bài 4:

?

hổ


i 4:
quạ

giỏ

nụ
cụ

mỏ
cọ

khỉ

ngựa

thỏ

?
be

bẻ

bẹ
bẻĐuổi hình bắt chữ


vẹt


hổ


chuột


sư tử


thỏ


lửa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×