Tải bản đầy đủ

Chính tả ông và cháu Tiếng Việt lớp 2 tuần 10

CHÍNH TẢ


CHÍNH TẢ

BÀI MỚI

Ông và cháu

Nghe-viết:

Viết cả bài thơ


HOẠT ĐỘNG 1
TÌM HIỂU BÀI và
TRÌNH BÀY BÀI


CHÍNH TẢ
Ông và cháu

Ông
Ô vật thi với cháu
K nào ông cũng thua
Keo
Cháu
vỗ tay hoan hô:
C
Ô thua cháu, ông nhỉ!”
“Ông

Bế
B cháu, ông thủ thỉ :
C khỏe hơn ông nhiều!
“Cháu
Ông
Ô là buổi trời chiều
C
Cháu
là ngày rạng sáng”
Phạm Cúc

Những
Bài các
thơdấu
chữ
viếthai
nào
theo
Tìm
Vì sao ông lại vật chấm
Hai ông cháu
đang
làm
vàviết
ngoặc
kép
cần
thể
thơhoa?
gì?


thua cháu?
gì? trong bài?


CHÍNH TẢ

KHÉO TAY VIẾT ĐÚNG


CHÍNH TẢ

Viết từ khó:

vật,

khỏe

keo, rạng


CHÍNH TẢ
Tư thế ngồi khi viết bài

- Lưng

thẳng, không tì ngực vào bàn.

- Đầu hơi cúi. Mắt cách vở khoảng 25cm.
- Tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ.
- Hai chân để song song, thoải mái.


CHÍNH TẢ
Ông và cháu
Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”

Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng”
Phạm Cúc


CHÍNH TẢ

2. a) Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c

b) Tìm 3 chữ bắt đầu bằng k


3. a) Điền vào chỗ trống l hay n:

Lên …on mới
n biết …on cao

n
l

n
…uôi
con mới biết công ...ao mẹ thầy.

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

?

day bao – cơn bao
~

mạnh me – sứt me

~

~

?

lặng le – số le
?

?

áo vai – vương vai

~Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×