Tải bản đầy đủ

Chính tả Người thầy cũ Tiếng Việt lớp 2 tuần 7

Môn : Chính Tả
Bài : Người thầy cũ


Chính tả

Người thầy cũ

Hoạt động 1:
Hướng dẫn chính
tả


Chính tả

Người thầy cũ

Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra
phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung
cửa sổ lớp học. Em nghĩ: bố cũng có lần
mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố nhận

đó là hình phạt và nhớ mãi. Nhớ để không
bao giờ mắc lại nữa.
- Những
từ viết
hoatrong
là: Dũng,
Em, Nhớ.
- Những
từ nào
bài chính
tả phải
- Những
viết hoa?
sao
viết đầu
hoa?
chữVìcái
đứng
câu và đứng đầu
mỗi tiếng trong các tên riêng phải viết hoa.


Chính tả

Người thầy cũ

Hoạt động 2:
Viết chính tả


HOẠT ĐỘNG 3
LÀM BÀI TẬP


1) Điền vào chỗ trống ui hay uy?
uy hiệu, v…
ui vẻ, tận t…
b….
ụi phấn, h…
uỵ
2) Điền vào chỗ
trống
a) tr hay ch
tr
tr lại, con …ăn,
giò ch
…ả, ….ả
cái ch
…ăn
b) iên hay iêng
iến bộ
t…..
iến nói, t….
g b……,
iếng b…
lười
iến mất


DẶN DÒ

- Viết lại các lỗi sai
- Chuẩn bị bài: Cô giáo lớp em


Kính chúc
quý thầy cô
nhiều sức
khỏe và
hạnh phúc !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×