Tải bản đầy đủ

Chính tả Cô giáo lớp em Tiếng Việt lớp 2 tuần 7

Chính tả

Cô giáo lớp em
Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.
Mỗi dòng thơ có mấy chữ?
Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào?


HOẠT ĐỘNG 2:
VIẾT CHÍNH TẢ


HOAẽT ẹONG 3

LAỉM BAỉI TAP


Cô giáo lớp em

Chính tả

1) Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong bảng

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

Từ ngữ

v

ui

Ngang

vui

vui, vui vẻ

th

uy

Hỏi


thủy
n

ui

Sắc


núil

uy

Ngã


lũy
Chính tả

Cô giáo lớp em

2) a) Điền các từ che, tre, trăng, trắng vào chỗ trống cho phù hợp:

Quê hương là cầu …… nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng ……..
Quê hương là đêm ……..tỏ
Hoa cau rụng ………. ngoài
thềm.
trắng

tre
che
trăng


Cô giáo lớp em

Chính tả

2) b) Điền vào chỗ trống 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang
vần iêng :

Mẫu: con kiến, bay liệng
iên

1 ……………………..

2……………….

iêng

1……………………….

2……………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×