Tải bản đầy đủ

Tập đọc Mẩu giấy vụn Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6

TẬP ĐỌC
Mẩu giấy vụn


Tập đọc
Mẩu giấy vụn( tiết 1)


Tập đọc
MẨU GIẤY VỤN
1. Luyện đọc
* Luyện

đọc câu:

rộng rãi sáng sủa
lắng nghe

rì rào

Luyện đọc câuLuyện đọc câu
Lớp ta hôm nay sạch sẽ quá ! Thật đáng
khen !
Các em hãy lắng nghe và cho biết mẩu
giấy đang nói gì nhé !

Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác !


Tập đọc
MẨU GIẤY VỤN
1. Luyện đọc

Rộng rãi, sáng sủa,
lắng nghe,rì rào.

Lớp ta hôm nay sạch sẽ
quá ! Thật đáng khen !
Các em hãy lắng nghe và cho biết
mẩu giấy đang nói gì nhé !
Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác !


Luyện đọc đoạn
Đoạn1: “Lớp học rộng rãi…….. Lối ra vào.”
Đoạn 2 : “Cô giáo bước vào lớp…… cô nói
tiếp.”
Đoạn 3: “Cả lớp im lặng…… đúng đấy ạ !”
Đoạn 4: “Bỗng một em gái……vui quá”


Tập đọc
MẨU GIẤY VỤN
Đánh bạo là như thếTìm
nào?
hiểu bài
1. Luyện đọc
Em hiểu tiếng xì xào là như thế nào?


Rộng rãi, sáng sủa,
tiếng xì
lắng nghe,rì rào.
xào
Đánh bạo
Lớp ta hôm nay sạch sẽ
hưởng ứng
quá ! Thật đáng khen !
Hưởng ứng là như thế nào?
Các em hãy lắng nghe và cho biết
mẩu giấy đang nói gì nhé !
Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác !


Giải nghĩa từ

tiếng xì xào

đánh bạo

hưởng ứng

thích thúcác nhóm đọc bài

Cả lớp đồng thanh đọc bài

Cả lớp hát một bài chuyển tiết


Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung


TẬP ĐỌC

Mẩu giấy vụn

Tiết 2
Tìm hiểu bài

Cõu hỏi: Mẩu giấy vụn nằm ở đõu? Cú dễ thấy
khụng?

Trả lời: Mẩu giấy vụn nằm ngay giữa lối ra
vào, rất dễ thấy.


TẬP ĐỌC
Mẩu giấy vụn

Tiết 2
Tim hiểu bài
Câu hỏi: Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì

Trả lời: Cô yêu cầu cả lớp lắng nghe và
cho cô biết mẩu giấy đang nói gì ?


TẬP ĐỌC

Mẩu giấy vụn

Tiết 2
Tìm hiểu bài

Cõu hỏi:Bạn gỏi nghe thấy mẩu giấy núi gỡ?

Trả lời: Cỏc bạn ơi , Hóy bỏ tụi vào sọt
rỏc!.


TẬP ĐỌC

Mẩu giấy vụn (tiết 2)

Câu hỏi:Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh
điều gì ?

Trả lời: Phải chú ý thức giữ gìn vệ sinh
trường lớp.
- phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp.


Hoạt động 3:Luyện đọc lại


Thi đọc truyện theo vai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×