Tải bản đầy đủ

Kể chuyện Mẩu giấy vụn Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6

Lớp 2
Môn : Kể chuyện


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn
1. Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện Mẩu giấy vụn :


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn
1. Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện Mẩu giấy vụn :

- Cô giáo bước vào lớp và nói điều gì ?


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn

1. Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện Mẩu giấy vụn :

- Cả lớp im lặng…Một bạn trai đánh bạo giơ tay xin nói với cô thế nào ?


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn
1. Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện Mẩu giấy vụn :

- Bỗng một bạn gái đứng dậy và tự giác làm việc gì ?


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn
1. Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện Mẩu giấy vụn :

- Làm xong việc, bạn gái thưa với cô giáo như thế nào ?


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn
1. Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện Mẩu giấy vụn :


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn
2 . Phân vai dựng lại câu chuyện :

Cô giáo

Bạn học
sinh nam

Bạn học
sinh nữ

Các bạn
học sinh
trong lớp

- Qua các nhân vật trên em thích nhân vật nào ? Vì sao ?

Người dẫn
chuyện


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn

- Đọc xong câu chuyện , em thấy ai là người đáng
khen ? Đáng khen ở điểm nào ?


Kể chuyện

Mẩu giấy vụn

Về nhà các em kể lại cho người thân nghe và
tập kể trước bài : “ Người thầy cũ ” trang 56
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×