Tải bản đầy đủ

Chính tả Ngôi trường mới Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6

BÀI MỚI

Bài : Ngôi trường mới
Phân biệt ai/ay, s/x,dấu hỏi/dấu ngã.


*HOẠT ĐỘNG 1:
Hướng dẫn viết chính tả


Chính tả
Ngôi trường mới
Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo
dài !Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc
bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng
thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì
sao cũng đáng yêu đến thế !
Theo Ngô Quân Miện


- Dưới mái trường mới bạn học sinh

cảm thấy có những gì mới?

- Có những dấu câu nào được dùng
trong bài chính tả?


Tìm các từ khó

rung động
trang nghiêm
ấm áp
thân thương
chiếc thước kẻ


Luyện viết từ khó


Viết bài vào vở

. Chữa lỗi


Ngôi trường mới
Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động
kéo dài !Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng
đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai
cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc
bút chì sao cũng đáng yêu đến thế !
Theo Ngô Quân Miện


*HOẠT ĐỘNG 2:
Hướng dẫn làm bài tập


Bài 1: Tìm các tiếng có vần ai hoặc ay

- Cái tai, cái chai, bả vai, vành đai, dai
dẳng.
- Cái tay, xay thóc, tay áo, học hay


Bài 2: Tìm

các tiếng bắt đầu bằng s

hoặc x

- sách, sao, sát, sâu, sấu, sáng.
- xà, xanh, xám, xấu, xe, xem.


b) Tìm

các tiếng có thanh ngã hoặc

thanh hỏi

- cũng, dũng, bã, ngõ, nữa, bữa.
- cải, lửa, đỉnh, giảng, giản.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×