Tải bản đầy đủ

Tập làm văn Trả lời câu hỏi và đặt tên cho bài Chiếc bút mực Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5

Tuần 5
TẬP LÀM VĂN LỚP 2


Tập làm văn

Bài cũ:

Chọn Đúng hay Sai

2. Em chẳng may chạy va vào bạn Nam em sẽ nói :
a. Cảm ơn Nam.
b. Xin lỗi Nam.


Tập làm văn

Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài.
Luyện tập về mục lục sáchTập làm văn
Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài.
Luyện tập về mục lục sách

Hoạt động 1: Trả lời câu hỏi theo tranh


Thảo luận nhóm
Bài 1: Hãy dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:


Tranh 1

Tranh 2


Tranh 3

Tranh 4


Tập làm văn
Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài.
Luyện tập về mục lục sách

Bài 2: Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1


Tập làm văn
Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài.
Luyện tập về mục lục sách

Hoạt động 3: Luyện tập về mục lục sách
Câu 3: Đọc mục lục các bài ở tuần 6.
Viết tên các bài tập đọc trong tuần ấy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×