Tải bản đầy đủ

Tập đọc Cái Trống trường em Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5

TẬP ĐỌC

Cái trống trường em


Cái trống trường em
LUYỆN ĐỌC
TỪ:

TÌM HIỂU BÀI
TỪ NGỮ:

trống, ngẫm nghĩ, trong, nghiêng
CÂU:

- ngẫm nghĩ
- giá ( trống)

Buồn không hả trống
Nó mừng vui quá!
Kìa trống đang gọi:

Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Vào năm học mới


TÌM HIỂU BÀI:

Cái trống mùa hè có phải làm việc

?

không?

Mùa hè trống cũng nghỉ hè.


TÌM HIỂU BÀI:

Suốt ba tháng hè trống làm gì?

?
Trống nằm ngẫm nghĩ.


TÌM HIỂU BÀI:

Bạn học sinh xưng hô và trò chuyện

?

với cái trống như thế nào?

Xưng là bọn mình và hỏi có buồn
không?


TÌM HIỂU BÀI:

Mùa hè cái trống làm bạn với ai?

?


Trống làm bạn với tiếng ve.


TÌM HIỂU BÀI:

Tìm những từ ngữ tả tình cảm,

?

hoạt động của cái trống?

nghĩ, ngẫm, lặng im, nghiêng đầu, mừng,
vui quá, gọi, giọng tưng bừng


TÌM HIỂU BÀI:

Bài thơ nói lên tình cảm gì của bạn

?

học sinh đối với ngôi trường?

- bạn rất yên trường học, yêu mọi vật trong
trường.

- vui mừng khi vào năm học mới, được gặp lại
thầy cô, bạn bè.

-

Gặp lại các đồ vật thân quen trong trường, đặc
biệt là cái trống.


Cái trống

trường em
cũng nghỉ

Học

Mùa hè

thuộc

Trống nằm

lòng khổ
thơ, cả

Suốt ba

tháng liền
ngấm nghĩ.

Buồn không
Trong những

ngày hè

Bọn mình

đi vắng

Chỉ còn

bài thơ.

hả trống

Cái trống

tiếng ve?
lặng im
trên giá

Nghiêng đầu
Chắc thấy

chúng em

Nó mừng

vui quá!

Kìa trống
Tùng! Tùng!
Vào năm
Giọng vang

đang gọi:
Tùng! Tùng!
học mới
tưng bừng.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×