Tải bản đầy đủ

Tập làm văn Sắp xếp câu trong bài Lập danh sách học sinh Tiếng Việt lớp 2 Tuần 3

TẬP LÀM VĂN

GIÁO VIÊN:


TẬP LÀM VĂN

Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh.


TẬP LÀM VĂN
Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh.
1. Sắp xếp lại thứ tự các tranh dưới đây. Dựa theo nội dung các tranh ấy, kể lại câu
chuyện Gọi bạn :

Thảo luận nhóm 4.(Mỗi HS kể nối tiếp 1 tranh.) ( 5’)


TẬP LÀM VĂN
1. Sắp xếp lại thứ tự các tranh dưới đây. Dựa theo nội dungcac1 tranh ấy, kể lại câu
chuyện Gọi bạn :

Thứ tự đúng các tranh :

1,4,3,2.

Nhóm cử đại diện thi kể. (mỗi em kể cả 4 tranh.)


TẬP LÀM VĂN

Gọi bạn
Thuở xưa, trong một cánh rừng xanh, có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống với
nhau vô cùng thân thiết. Một năm, trời làm hạn hán, cỏ cây héo khô, suối không một
giọt nước. Bê Vàng liền lên đường đi tìm cỏ. Bê Vàng đi mãi, đi mãi và quên đường
về. Nhớ thương bạn, Dê Trắng đi tìm. Dê Trắng chạy tìm khắp nơi, miệng luôn kêu
“Bê! Bê!” gọi bạn. Dê Trắng gọi hoài gọi mãi và đến bây giờ vẫn kêu “Bê! Bê!” để tìm
bạn.


TẬP LÀM VĂN

2. Dưới đây là 4 câu trong truyện Kiến và Chim Gáy. Em hãy sắp xếp lại các câu ấy cho
đúng thứ tự :

• a/

Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả

xuống để cứu.b/ Một hôm, Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước.

• c/ Kiến bám vào cành cây, thoát chết.
• d/ Chẳng may trượt ngã, kiến bị dòng nước cuốn đi.


TẬP LÀM VĂN

2. Dưới đây là 4 câu trong truyện Kiến và Chim Gáy. Em hãy sắp xếp lại các câu ấy cho


đúng thứ tự :
Thứ tự đúng các tranh :Kiến và Chimb,d,a,c.
Gáy.

b/ Một hôm, Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước.

• d/
• a/

Chẳng may trượt ngã, kiến bị dòng nước cuốn đi.
Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả

xuống để cứu.c/ Kiến bám vào cành cây, thoát chết.


3. Lập danh sách một nhóm từ 3 đến 5 bạn trong tổ học tập của em theo mẫu sau :

Số

Họ và tên

thứ

Nam

Ngày sinh

Nơi ở

13-6- 2001

25/4 Trần Nhật Duật ,Mỹ Long, Long

nữ

tự
1
2

Ngô Hồng Anh
Lê Văn Nam.

Nữ
Nam

25-7-2001

Xuyên, An Giang
252 Võ Thị Sáu Đơng Xun, Long Xun, An
Giang

3

Lý Hồng Ân

Nữ

05 -12 -2000

Mỹ Long, Long Xun, An Giang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×