Tải bản đầy đủ

Tập đọc Gọi bạn Tiếng Việt lớp 2 Tuần 3

TẬP ĐỌC
LỚP 2


Đọc bài Danh sách học sinh tổ 1, lớp
2A
Bản danh sách gồm những cột
nào ?
Tên học sinh trong danh sách
được xếp theo thứ tự nào ?Gọi bạn


Gọi bạn
Tự xa xưa thuở nào

Bê Vàng đi tìm cỏ


Trong rừng xanh sâu
thẳm

Lang thang quên đường
về

Đôi bạn sống bên nhau

Dê Trắng thương bạn quá

Bê Vàng và Dê Trắng.

Chạy khắp nẻo tìm Bê
Đến bây giờ Dê Trắng

Một năm, trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn

Vẫn gọi hoài :”Bê!Bê!”


Luyện đọc


Tập đọc
Gọi bạn

Luyện đọc
thuở nào
Tự xa xưa /thuở nào
Trong rừng xanh/ sâu thẳm
Đôi bạn/ sống bên nhau
Bê vàng/ và Dê Trắng.
Vẫn gọi

Tìm hiểu nội dung bài
sâu thẳm
hạn
hán


lang thang


đọc theo nhóm
3

đọc đồng
thanh


Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống
ở đâu?

Trong rừng xanh sâu
thẳm


Câu thơ nào cho biết đôi
bạn sống ở bên nhau từ
rất lâu?
a. Tự xa xưa thuở
nào
b. Trong rừng xanh sâu
thẳm
c. Đôi bạn sống bên
nhau
d.Bê Vàng và Dê Trắng


Vì sao Bê Vàng phải đi tìm
cỏ?
Vì Trời hạn, thiếu nước lâu ngày, cỏ cây
khô héo, đôi bạn không có gì ăn.


Khi Bê Vàng quên đường về, Dê
Trắng làm gì?

Dê Trắng thương bạn chạy đi
khắp nơi tìm .


Khi Bê Vàng lang thang đi tìm cỏ thì
chuyện gì đã xảy ra với Bê Vàng?

Bê Vàng bị lạc , không tìm được đường
về.


Đến bây giờ Dê Trắng vẫn gọi bạn như
thế nào?

Bê!Bê!


thảo luận nhóm đôi

Vì sao đến tận
bây giờ Dê
Trắng vẫn gọi
bạn?


Qua bài thơ này em thích Bê
Vàng hay Dê Trắng?
Bê vàng tốt bụng đi tìm
thức ăn cho bạn.
Dê Trắng thương bạn vẫn
đi tìm bạn đến tận bây giờ.


Gọi bạn
Tự xa xưa thuở nào

Bê vàng đi tìm cỏ

Trong rừng xanh sâu Lang thang quê đường
thẳm
về
Đôi bạn sống bên
nhau

Dê trắng thương bạn
quá

Bê vàng và Dê Trắng. Chạy khắp nẻo tìm Bê
Đến bây giờ Dê Trắng
Một năm, trời hạn hán Vẫn gọi hoài :”Bê!Bê!”
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn


Học thuộc lòng

Tự xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu
thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng


Học thuộc lòng
Khổ
thơ thứ
hai

Một năm, trời hạn
hán
Suối cạn, cỏ héo
khô
Lấy gì nuôi đôi bạn


xa xưa

Bê!Bê!

hạn hánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×