Tải bản đầy đủ

Chính tả Bạn của nai nhỏ Tiếng Việt lớp 2 Tuần 3

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Bạn của Nai Nhỏ
1. Tập chép:

Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khoẻ mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai
Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác,
cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn.


Bạn của Nai Nhỏ
1. Tập chép:

Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khoẻ mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn
lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới

yên lòng cho con đi chơi với bạn.

Bài chính tả có mấy câu?

có 3 câu


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Bạn của Nai Nhỏ
1. Tập chép:
Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khoẻ mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi
biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con
đi chơi với bạn.

Chữ đầu câu viết như thế nào?

Viết hoa


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Bạn của Nai Nhỏ
1. Tập chép:

Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khoẻ mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi
biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con
đi chơi với bạn.

Cuối câu có dấu câu gì?Có dấu chấm


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Bạn của Nai Nhỏ

Luyện viết tiếng khó
khoẻ mạnh:

kh

nhanh nhẹn:

nh

+

+

oe
anh

hỏi

+

+

ngang


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Bạn của Nai Nhỏ

Luyện viết tiếng khó

khoẻ mạnh:

nhanh nhẹn:


Chính tả (tập – chép)Chỗ sửa

lỗi

Bạn của Nai Nhỏ

Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khoẻ mạnh, thông minh và nhanh
nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều
mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho
con đi chơi với bạn.


Chính tả

Bạn của Nai Nhỏ

2. Điền vào chỗ trống ng hay ngh ?

…ày
ng tháng

ng
…ười bạn

ngh… ỉ ngơi

ngh
…ề nghiệp


Chính tả

Bạn của Nai Nhỏ
3. Điền vào chỗ trống:
tr hay ch ?

Cây ….e , mái
tr … e,
tr thành, …ung sức.
ch
…ung

chTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×