Tải bản đầy đủ

Thảo luận CPQT tuần 9:Lãnh thổ trong luật quốc tế

SEMINAR TUẦN 9
LÃNH THỔ TRONG LUẬT QUỐC TẾ

Ths.Trần Thị Thu Thuỷ


Nội dung thảo luận

1

So sánh quy chế pháp lý vùng
ĐQKT và TLĐ

2

Quy định về TLĐ trong LBVN 2012


So sánh quy chế pháp lý vùng
ĐQKT và TLĐ
- Quyềnchủquyềnvàquyềntàipháncủa

quốcgiavenbiển
- Quyềncủacácquốcgia khác


Thềm lục địa địa chất


Ranh giới ngoài TLĐ


Giới hạn ranh giới ngoài TLĐ


Quy định về TLĐ trong LBVN 2012
- Cáchxácđịnh
- Quychếpháplý:
+quyềncủaquốcgiavenbiển(ViệtNam)
+quyềncủacácquốcgiakhác
à BìnhluậnsựtươngthíchvớiUNCLOS1982


Bài tập tình huống
Trong quá trình đang tuần tra trên biển, máy bay thuộc lực lượng kiểm soát biển của quốc gia
Venda phát hiện tàu X treo cờ của quốc gia Xeta đang tiến hành trục vớt các hiện vật khảo cổ
tại vùng biển cách đường cơ sở của quốc gia Venda 36 km. Khi máy bay của Venda yêu cầu các
thành viên trên tàu X phải dừng hành vi trục vớt lại và đưa tàu vào sát bờ biển để các cơ quan
chức năng của Venda giải quyết thì tàu X bỏ chạy. Máy bay của Venda đã phát tín hiệu yêu cầu
dừng lại nhưng tàu X vẫn tiếp tục bỏ trốn. Máy bay của Venda đã truy đuổi liên tục, khi đến hết
vùng đặc kinh tế của Venda thì dừng lại để tàu quân sự của Venda đang tuần tra tại đó truy đuổi
tiếp. Khi tàu X chạy vào đến vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia Gama thì bị tàu quân sự của
Venda đuổi kịp và bắt giữ. Hãy cho biết:
- Hành vi truy đuổi và bắt giữ của Venda đối với tàu X có hợp pháp hay không? Tại sao?
- Trong quá trình bỏ chạy đến vùng đặc quyền kinh tế của Gama, tàu X đâm vào công
trình xây dựng trên biển của Tasu đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Gama. Thẩm quyền tài
phán đối với hành vi đâm va của tàu X trong trường hợp này thuộc về quốc gia nào? Tại sao?


Lý do thực hiện quyền
truy đuổi

Tính không bị ngắt
quãng

Phương tiện tiến hành
truy đuổi

Điều 111
UNCLOS

Thời điểm chấm dứt truy
đuổi

QUYỀN TRUY ĐUỔI

Vị trí tiến hành truy đuổi

Thời điểm bắt đầu truy
đuổi


QUỐC GIA
VEN BIỂN

- QUỐC GIA VEN BIỂN
- QUỐC GIA TÀU TREO CỜ
- CÁC QUỐC GIA KHÁC

- QUỐC GIA TÀU TREO CỜ
- CÁC QUỐC GIA KHÁC


Thank You!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×