Tải bản đầy đủ

gấp cắt dán biển báo giao thông Thủ công lớp 2

Thủ công

Gấp,
Gấp,cắt,
cắt,dán
dánbiển
biểnbáo
báogiao
giao thông
thôngcấm
cấmđỗ
đỗxe
xe


Biển báo giao thông
cấm đỗ xe


Biển báo giao thông


Biển báo giao thông

Biển báo giao thông

chỉ lối đi thuận chiều

Cấm xe đi ngược chiều

cấm đỗ xe


1. Gấp, cắt các bộ phận của biển báo giao thông cấm đỗ xe.


Hình 1: Dùng giấy màu đỏ gấp,cắt hình tròn
từ hình vuông cạnh 6 ô ( cách gấp, cắt như
bài 7 : Phối hợp gấp, cắt ,dán hình tròn)

Hình 2: Dùng giấy màu xanh gấp,cắt hình tròn
từ hình vuông cạnh 4 ô ( cách gấp, cắt như bài 7 :
Phối hợp gấp, cắt ,dán hình tròn)


Hình 3: Chân biển báo: Dùng giấy màu sẫm , cắt hình chữ nhật có chiều dài
10 ô, chiều rộng 1 ô.

Hình 4: Dùng giấy màu đỏ cắt hình chữ nhật có chiều dài 4 ô,
chiều rộng 1 ô.


2. Quy trình dán biển báo
Bước 1 :Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng.

Bước 2 : Dán hình tròn to màu đỏ chờm lên chân biển báo
Khoảng nửa ô.

Bước 3 : Dán hình tròn nhỏ màu xanh ở giữa hình tròn đỏ.

Bước 4: Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình
tròn màu xanh.


Học sinh thực hành
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×