Tải bản đầy đủ

Trường học Tự nhiên Xã hội lớp 2

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - LỚP 2

Bài 15: Trường
học


Tự nhiên và xã hội
CÂU ĐỐ:
“Là nhà mà chẳng là nhà
Đến đây để học cũng là để chơi
Có bao bạn tốt tuyệt vời
Thầy cô dạy bảo ta thời lớn lên”
(Đây là gì?)


Tự nhiên và xã hội
Trường học


- Nêu
Tên tên

trường
emvàcó
nghĩa
gì ?
trường
địaý chỉ
trường
em?


Phiếu bài tập:
Bài 1: a, Đánh dấu X vào Trước câu trả
lời đúng.- Trường của em có những
phòng nào?
X
Phòng học
X
Thư viện
X
Phòng truyền thống
Phòng y tế
Phòng vi tính
b, Viết thêm các phòng khác có ở trường
em:…..
- Phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó,


Tự nhiên và xã hội
Trường học
Trường học thường có sân, vườn
và nhiều phòng như: phòng làm việc
của ban giám hiệu, phòng hội đồng,
phòng truyền thống, phòng thư viện,
…và các phòng học.


Tự nhiên và xã hội
Trường học
Hoạt động 2: Nói về các hoạt động diễn ra ở lớp học,
thư viện, phòng truyền thống, phòng y tế trong các hình


sau.
2
1

3

4


Tự nhiên và xã hội
Trường học
2

1

3

4


Tự nhiên và xã hội
Trường học
2

1

3

4


Tự nhiên và xã hội
Trường học
2

1

3

4


Tự nhiên và xã hội
Trường học
2

1

3

4


Tự nhiên và xã hội
Trường học

các
phòng
học,
trường
mình
còn có nh
-- Ngoài
Ngoài
trường
em,
em
còn
biết
trường
- Em
thích
nhất
phòng
nào?
Tại
- Trường học giúp các em điều gì?
phòng
nào?
nào?
sao?


Tự nhiên và xã hội
Trường học
Ở trường, học
sinh học tập trong
lớp học hay ngoài
sân trường, vườn
trường. Ngoài ra, các
em có thể đến thư
viện để đọc và mượn
sách, đến phòng y tế
để khám bệnh khi
cần thiết……


Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2008

Tự nhiên và xã hội
Trường học
Qua
bài hôm
em
biết
gì về
Để
trường
em nay
ngày
một
sạch
đẹp
trường
học?
em
cần làm
gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×