Tải bản đầy đủ

Ôn tập xã hội Tự nhiên Xã hội lớp 2

TỰ NHIÊN XÃ HỘI
LỚPLỚP
2 – 2TUẦN
23
ÔN TẬP: XÃ HỘI


Tự Nhiên Xã
Hội
Bài 23 Ôn
Tập: Xã

Hội

Hoạt động 1: Thi hùng biện về Gia
Đình, Nhà Trường Và Cuộc Sống
Xung Quanh
câu 1

câu 2


câu 5

câu 4

câu 3

câu 6

câu 7


Tự Nhiên Xã
Hội
Bài 23 Ôn
Tập: Xã

Hội

 Kể về các việc làm
thường ngày của các
thành viên trong gia
đình em?


Tự Nhiên Xã
Hội
Bài 23 Ôn
Tập: Xã

Hội

 Kể tên những đồ dùng
có trong gia đình em,
Phân loại chúng thành
4 nhóm: Đồ gỗ, đồ sứ,
đồ thủy tinh và đồ điện?


Tự Nhiên Xã
Hội


Bài 23 Ôn
Tập: Xã

Hội

Kể về ngôi trường em đang
học?


Tự Nhiên Xã
Hội
Bài 23 Ôn
Tập: Xã

Hội

 Kể về công việc của
các thành viên trong
ngôi trường mà em
đang học?


Tự Nhiên Xã
Hội
Bài 23 Ôn
Tập: Xã

Hội

 Em nên làm gì và
không nên làm gì để
góp phần giữ sạch môi
trường xung quanh nhà
và trường học?


Tự Nhiên Xã
Hội
Bài 23 Ôn
Tập: Xã

Hội

 Kể tên các loại
đường giao thông và
phương tiện giao
thông có ở địa
phương em?


Tự Nhiên Xã
Hội
Bài 23 Ôn
Tập: Xã

 Hãy kểHội
những gì em thấy trong
hình?


Tự Nhiên Xã
Hội
Bài 23 Ôn
Tập: Xã

 Nối các câu
Hộiở cột A với câu tương ứng ở
cột B ?

Phòng tránh ngộ
độc
Phòng tránh té ngã
Giữ sạch môi
trường
Đường bộ
Cần phải giữ gìn
đồ dùng gia đình

xung quanh nhà ở
và trường học
khi ở nhà
bền, đẹp
khi ở trường
giành cho phương tiện giao
thông: ô tô, xe máy, xeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×