Tải bản đầy đủ

Giữ sạch môi trường xung quanh Tự nhiên Xã hội lớp 2

Kiểm tra bài cũ

Em hãy nêu tên hai đồ dùng trong gia đình,
công dụng và cách bảo quản chúng.


Tự nhiên và Xã hội

Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở


Hoạt động 1: Quan sát tranh
Thảo luận nhóm đôi
Em hãy quan sát tranh và cho biết :

Tranh vẽ gì?
Việc làm đó có tác dụng gì?


Tranh vẽ gì?


3

Việc làm đó có tác dụng gì?

4

1
5

2


Tranh vẽ gì? Việc làm đó có tác dụng gì?

11

Mọi người đang quét dọn rác trước nhà để sân nhà, vỉa hè sạch sẽ.


Tranh vẽ gì? Việc làm đó có tác dụng gì?

2
Mọi người đang phát quang bụi rậm để xung quanh nhà cửa trống trải,
thoáng mát, các con vật có hại không còn chỗ ẩn nấp.


Tranh vẽ gì? Việc làm đó có tác dụng gì?

3
Quét dọn chuồng lợn cho sạch sẽ để tránh hôi thối


Tranh vẽ gì? Việc làm đó có tác dụng gì?

4
Cọ rửa nhà vệ sinh cho sạch sẽ để tránh hôi thối và không còn
mầm bệnh


Tranh vẽ gì? Việc làm đó có tác dụng gì?

5
Khơi thông cống rảnh để không còn nước đọng dơ bẩn


Hoạt động 2: Ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở

- Em hãy nêu ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở


Hoạt động 2: Ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở

Không khí trong lành,

Con người có

thoáng mát

sức khỏe tốt.

Ích lợi
của việc giữ vệ sinh môi trường
xung quanh nhà ở

Các con vật có hại không còn chỗ
ẩn nấp, sinh sống.


Hoạt động 3: Liên hệ bản thân
 Câu hỏi: Hãy nêu những việc các em đã làm để giữ sạch môi trường
xung quanh nhà ở?
 Một số việc các em có khả năng làm để giữ sạch môi trường xung
quanh nhà ở: quét sân, nhổ cỏ sân vườn, bỏ rác vào thùng, dội nước sau
khi đi tiêu,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×