Tải bản đầy đủ

Gia đình Tự nhiên Xã hội lớp 2

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

TỰ NHIÊN XÃ HỘI - LỚP 2


Tự nhiên xã hội:

Gia đình

KHỞI ĐỘNG:
Cả lớp hát bài hát: Ba ngọn nến


Tự nhiên xã hội:

Gia đình

HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

Gia đình Mai có những ai?
Ông, Bà, Bố, Mẹ, Mai và em Mai


Làm việc theo nhóm nhỏ


Tự nhiên xã hội:

Gia đình

HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

Ông
bạn
Mai
đang
làm
gì?


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:

Gia đình

HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

Ai đang
đón em
bé ở
trường
mầm
non?


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:

Gia đình

HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:


Bố của
bạn
Mai làm
gì?


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:

Gia đình

HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

Mẹ của
bạn
Mai
đang
làm gì?
Mai
giúp
mẹ làm
gì?


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:

Gia đình

HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

Hình
ảnh
nào mô
tả cảnh
nghỉ
ngơi
trong
gia
đình
Mai?


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:

Gia đình

HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

Kết luận
Gia đình Mai gồm: Ông, Bà, Bố, Mẹ và em
trai của Mai.
Các bức tranh cho thấy mọi người trong gia
đình Mai ai cũng tham gia làm việc nhà tuỳ
theo sức và khả năng của mình
Mọi người trong gia đình đều phải thương yêu
giúp đỡ lẫn nhau và làm tốt nhiệm vụ của mình


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:
Gia đình
HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

HOẠT ĐỘNG 2: Nói về công việc thường
ngày của những người trong gia đình mình:
Nhiệm vụ: Nhớ lại việc làm thường ngày trong
gia đình mình.

Thảo luận nhóm đôi - 2 phút


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:
Gia đình
HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

HOẠT ĐỘNG 2: Nói về công việc thường
ngày của những người trong gia đình mình:
Nhiệm vụ: Nhớ lại việc làm thường ngày trong
gia đình mình.


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:

Gia đình

Hãy ghi kết quả đã thảo luận vào bảng dưới
đây:


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:
Gia đình
HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với sách giáo khoa:

HOẠT ĐỘNG 2: Nói về công việc thường
ngày của những người trong gia đình mình:
Hoạt động 3: Làm việc tập thể:
Vàogì
những
lúcranhàn
rỗi, Mẹ
Em hoặc
và các
Điều
sẽ xảy
nếu Bố,
Vào
ngày
nghỉ,
ngày
lễ em
thường
thànhnhững
viên trong
đình

những
người
khácgia
trong
giathường
đình
không
được
mẹđộng
đưa
đi
chơi
những đâu?
những
hoạt
giải
trí mình?
gì?
làm
trònbố
trách
nhiệm
của


Thứ ngày tháng năm
Tự nhiên xã hội:
Gia đình
Hoạt đông 1:
Hoạt động 2:
Hoạt động 3: Làm việc tập thể:
- Mỗi người đều phải có một gia đình
- Tham gia công việc gia đình là bổn phận và trách nhiệm
của từng người trong gia đình
- Mỗi người trong gia đình đều phải thương yêu, quan tâm
giúp đỡ lẫn nhau và phải làm tốt nhiệm vụ của mình góp
phần xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc
- Sau những ngày làm việc vất vả, mỗi gia đình nên có kế
hoạch nghỉ ngơi như:
Họp mặt vui vẻ
Thăm hỏi người thân
Du lịch dã ngoại
Mua sắm đồ dùng sinh hoạt
...


Xin chào tạm biệt!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×