Tải bản đầy đủ

Đường giao thông Tự nhiên Xã hội lớp 2

Tự nhiên và xã hội
ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Hoạt động 1:

Nhận biết các loại đường giao thông

Quan sát 5 bức ảnh và cho biết ảnh chụp cảnh gì?

Đường thủy
Đường bộ

(đường sông, đường
biển)

Đường giao thông
1

2

3


Đường hàng không

4

Đường sắt

5


KIỂM TRA
BÀI CŨ

Trường, lớp sạch đẹp có tác
gì?
dụng
Em cần làm gì để giữ gìn
trường, lớp sạch đẹp?


Đường bộ


Đường sông (đường thủy)


Đường biển (đường thủy)


Đường sắt


Đường hàng không


Tự nhiên và xã hội
ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Hoạt động 2:


Nhận biết các phương tiện giao thông

Thảo luận nhóm đôi (thời gian 5 phút): Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Kể tên những phương tiện giao thông đi trên từng loại đường?
(đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không)

Đường bộ là đường dành cho người đi bộ, xe ngựa, xe đạp, xe máy, ô tô,…Đường sắt dành cho tàu hỏa.
Đường thủy dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy,…Đường hàng không dành cho máy bay.


Kể tên những phương tiện giao thông đi trên đường bộ?
Ô tô, xe buýt, xe máy, xe đạp, xe ngựa, xích lô,….


Kể tên phương tiện giao thông đi trên đường sắt?

Tàu hỏa (xe lửa)


Kể tên những phương tiện giao thông đi trên đường thủy?
Thuyền, tàu thủy, ghe, xuồng, thúng,…


Kể tên phương tiện giao thông đi trên đường hàng không?
Máy bay


Tự nhiên và xã hội
ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Hoạt động 3:

Nhận biết các biển báo giao thông

Thảo luận nhóm đôi (thời gian 4 phút)
Quan sát các biển báo và đố nhau theo những câu hỏi gợi ý sau:
+ Biển báo này có hình gì? Màu gì?
+ Bạn phải làm gì khi gặp những biển báo này?

Các biển
báobiển
giaobáo
thông
dựng
lênxanh?
ở các loại đường giao thông nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho người
 Loại
nào được
thường
có màubiểnCó
báorất
nào
có màu
tham gia giaoLoại
thông.
nhiều
loạiđỏ?
biển báo trên các loại đường giao thông.


Biển báo cấm xe đi ngược chiều

Biển báo giao nhau với đường sắt
không có rào chắn.


Tự nhiên và xã hội
ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Hoạt động 4:

Trò chơi Đối đáp nhanh

???
???

Luật chơi: Trò chơi gồm có 2 đội: đội A và đội B. Một bạn của đội A nêu tên phương tiện giao thông rồi chỉ định một bạn
của Đội B nói tên đường giao thông tương ứng và ngược lại. Mỗi đội được hỏi 5 câu hỏi. Đội nào có nhiều câu trả lời đúng


Có mấy
loại đường giao thông? Kể ra?
thì chiến
thắng.
Đường bộ

Có 4 loại đường giao thông
Đường sắt

Đường thủy
(đường sông,đường biển)

Đường hàng không

Tại sao chúng ta cần phải nhận biết một số biển báo trên đường giao thông?
Nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×