Tải bản đầy đủ

Cuộc sống xung quanh Tự nhiên Xã hội lớp 2

BÀI 21 : CUỘC SỐNG
XUNG QUANH


BÀI 21 : CUỘC SỐNG XUNG QUANH

NỘI DUNG

PHẦN 1 : KIỂM TRA BÀI CỦ
PHẦN 2 : BÀI MỚI
PHẦN 3 : CỦNG CỐ -TRÒ CHƠI
PHẦN 4 :

DẶN DÒ


Bài
Bài mới
mới ::

CUỘC

CUỘC SỐNG
SỐNG XUNG
XUNG QUANH
QUANH
NỘI DUNG :
Hoạt Động 1 : Kể tên một số ngành nghề ở vùng nông thôn
Hoạt động 2 : Quan sát và kể lại những gì nhìn thấy trong hình
Hoạt động 3: Nói tên một số nghề của người dân qua hình vẽ


HOẠT ĐỘNG 1 :

Kể tên một số ngành nghề ở vùng nông thôn

Bố mẹ và những người trong họ hàng nhà em làm những nghề
gì?Bác sĩ, cô giáo, thầy giáo, kĩ sư, công nhân ….


Hoạt động 2: hoạt động theo nhóm

 Quan sát và kể lại những gì bạn nhìn thấy trong 8 hình?


Hoạt động 2:

HÌNH 1

Quan sát và kể lại những gì bạn nhìn thấy trong hình

 Trường học, Ủy ban , bưu điện ,ngân hàng
 Công an , nhà văn hoá , đường phố, nhà cửa ……


Hoạt động 2: hoạt động theo nhóm

Hình 2

Quan sát và kể lại những gì bạn nhìn thấy trong hìnhNgười phụ nữ đang dệt vải Bên cạnh có mhiều màu sắc vải sặc sở


Hoạt động 2: hoạt động theo nhóm
 Quan sát và kể lại
những gì bạn nhìn thấy
trong hình?

 Những người dân đi
hái chè ( trà)

Hình 3


Hoạt động 2: hoạt động theo nhóm
 Quan sát và kể lại những gì
bạn nhìn thấy trong hình?

 Những người dân miền
núi cầm những bó lúa
trên tay

Hình 4


Hoạt động 2: hoạt động theo nhóm

 Quan sát và kể lại những
gì bạn nhìn thấy trong
hình?

 Những cô gái đang đi hái
cà phê

Hình 5


Hoạt động 2: Hoạt động theo nhóm
 Quan sát và kể lại những gì
bạn nhìn thấy trong hình?

 Những người dân đang
buôn bán trên miền sông
nước

Hình 6


Hoạt động 2: Hoạt động theo nhóm
 Quan sát và kể lại những gì
bạn nhìn thấy trong hình?

 Các chị ,cô đang chờ đoàn
thuyền đánh cá về,bên cạnh
họ có các thùng xé cá.

Hình 7


Hoạt động 2: Hoạt động theo nhóm

 Quan sát và kể lại những
gì bạn nhìn thấy trong
hình?

 Các chị ,cô đang gánh
muối từ ruộng muối về.

Hình 8


HOẠT ĐỘNG 3

: Nói

tên ngành nghề

của người dân qua hình vẽ
 Quan sát các hình vẽ và cho biết :
- Những người dân đã sống vùng miền nào của tổ quốc ?
- Những người dân đã làm nghề gì ?
- Nhận xét gì về ngành nghề của mỗi người dân ở vùng miền khác nhau của Tổ
quốc?


HOẠT ĐỘNG 3 :

Nói tên ngành nghề

của người dân qua

hình vẽ

 Quan sát các hình vẽ và cho biết những người dân đã sống
vùng miền nào của tổ quốc ?


HOẠT ĐỘNG 3

: Người dân qua hình ảnh

sống ở miền nào của tổ

quốc?

HÌNH 1 VÀ 6

Người dân sống ở đồng bằng


HOẠT ĐỘNG 3

: Người dân qua hình ảnh

sống ở miền nào của tổ

quốc?

HÌNH 2 và 3

Người dân sống ở miền núi


HOẠT ĐỘNG 3

: Người dân qua hình ảnh

sống ở miền nào của tổ

quốc?

HÌNH 4 và 5

Người dân sống ở miền trung du


HOẠT ĐỘNG 3

: Người dân qua hình ảnh sống ở miền nào của tổ quốc?

HÌNH 7 VÀ 8

Người dân sống ở miền biển


HOẠT ĐỘNG 3 : Nói tên ngành
nghề của người dân qua hình vẽ

Quan sát các hình vẽ và cho biết những người dân đã làm nghề gì ?


Hoạt động 3 : Nói tên ngành nghề của người

dân qua hình ảnh

HÌNH 1

Người dân làm nhiều nghề: công nhân ,giáo viên, bác sĩ, cán bộ công chức, học sinh, bác
tài xế …


Hoạt động 3 : Nói tên ngành nghề

của người dân qua

hình ảnh

Người dân làm nghề dệt
vải.

Hình 2


Hoạt động 3 : Nói

tên ngành nghề của

người dân qua hình

ảnh

Những người dân
làm nghề hái chè( trà).

Hình 3


Hoạt động 3

: Nói tên ngành nghề của

người dân qua

hình ảnh

Những người dân
làm nghề gặt lúa

Hình 4


Hoạt động 3 : Nói tên ngành nghề của

người dân qua hình

ảnh

Những người dân
làm nghề hái cà
phê.

Hình 5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×