Tải bản đầy đủ

Các thành viên trong trường Tự nhiên Xã hội lớp 2

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI


Tự nhiên và Xã hội

Trường em có những ai?


Thầy hiệu trưởngCô kế toán

phó hiệu trưởng

Thầy cô giáo
Cô văn thư

CÁC THÀNH VIÊN
TRONG NHÀ TRƯỜNG


Thầy
Tổng phụ trách Đội

Chú bảo vệ

Cô thư viện

Học sinh


Tự nhiên và Xã hội

CÂU 2
Các thành viên trong nhà trường


Tự nhiên và Xã hội

Các thành viên trong nhà trường

- Em hãy qua sát các bức ảnh sau và
cho biết đây là thành viên nào trong
trường chúng ta?
- Công việc của thành viên đó là gì?


Thầy Hiệu trưởng:

Cô Phó hiệu trưởng:

Nguyễn Thanh Xuân

Trần Thị Thu Lan

BAN GIÁM HIỆU
Thầy cô trong Ban giám hiệu là những người lãnh đạo, quản lí nhà trường.


2


1

3

4


Quan sát ảnh, điền tên thành viên và công việc của thành viên đó trong nhà trường vào bảng
sau:
Ảnh

1

2

3

4

5

Thành viên

Công việc


1

Thầy giáo, cô giáo

- Giáo viên

Giảng dạy và giáo dục học sinh.


2

Thầy Tổng phụ trách Đội: Chau Sóc Thi

Tổ chức quản lý hoạt động Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường.


3

Chú bảo vệ: Chau Át
người trông coi, giữ gìn trường lớp, chăm sóc cây cối,...


5
4
Cô Kế toán: Phạm Thanh Thúy.

6

Cô văn thư: Lưu Thị Thanh
Tuyền

Cô thư viện: Nguyễn Thị Thương

7

Học sinh


Học sinh:

Học tập và tham gia các hoạt động của trường.


CÁC THÀNH VIÊN

Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng

CÔNG VIỆC

Người lãnh đạo - Quản lý mọi hoạt động trong trường.

Thầy cô giáo

Giảng dạy và giáo dục học sinh.

Tổng phụ trách

Tổ chức quản lý hoạt động đội và sao nhi đồng.

Chú Bảo vệ

Trông coi, gìn giữ trường lớp, chăm sóc cây cối.

Cô Thư viện

Quản lý thư viện

Cô Kế toán

Tính toán các khoản chi tiêu trong trường.

Cô văn thư

Quản lý hồ sơ sổ sách trong trường.

Học sinh

Học tập – Tham gia các hoạt động của trường.


Tự nhiên và Xã hội

Các thành viên trong nhà trường

Học sinh phải biết kính trọng và biết ơn tất cả các
thành viên trong nhà trường, yêu quý và đoàn kết với
các bạn trong trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×