Tải bản đầy đủ

Một số loài cây sống trên cạn Tự nhiên Xã hội lớp 2

Tự nhiên và xã hội

KIỂM TRA BÀI CŨ

Cây có thể sống ở đâu?
Hãy kể tên một số loài cây sống trên cạn
mà em biết?


Tự nhiên và xã hội

Một số loài cây sống trên cạn


Nói tên và nêu ích lợi của những cây có trong hình?

2

5

1


6

7
3

4


- Kể tên một số cây sống trên cạn mà
bạn biết?
- Nêu ích lợi của chúng?


Cây lấy gỗ


Cây ăn quả


Cây cảnh


Cây hoa


Cây thuốc nam

Cây đinh lăng

Cây lược vàng

Cây nhọ nhồi

Cây sâm

Cây lá bỏng

Cây rau máCây lương thực

Cây khoai lang

Cây khoai tây

Cây sắn

Cây ngô


Các loài cây trên cạn có những lợi ích gì?


vị
gỗ

gia

lấy

làm
Để

ăn
q

uả

ấp
cung c
thực
lương

Cây
sống

cạn

cho

t
h
u
ốc
na
m
làm

c

làm

g
bón

gi ó

cát
n
hắ

tran

t


C

trên

hắn
c
y
â

g tr

cản

h

í,


CácCây
Một
Ngoài
Vỏ
xanh,
bộ
loài
xanh,

phận
cây
ruột
mọc
trong
hôm
không
đỏ,
ở sân
hột
nay
trắng
thể
trường
đen
chúng
thiếu
như ta
ngà
của cây, để hút
Họ
Quả
Loài
Cây
Loài
hàng

màu

cây
hoa

lánhà

đỏ,
hình
tượng
nhiều
thể
dùng
cam
kim,
sống
gai
trưng
?để
để
? ởthổi
lấy
cho
xa nhựa
mạc
xôi
mùa
??
thu KÌ
? DIỆU
TRÒ
CHƠI
Ô ?CHỮ
chấtngon
Trái
Hoa
Sắc
được
hoa
vàng,
dinh
tìmđỏ
hiểu?
dưỡng
dành
lárực
biếc,
tặng
gọi
nuôi
đố

riêng
em
cây
đến
quả
bà,
?mau?
gì?
bà ơi!

1
2

Q

3

H

O

A

C

U

U

A

G

Â

C

`

Q

U

Y

T

M

I

T

N

G

R

R

Ê

Ô

N

G

C

A

U
Â

4
5

X

Ư

Ơ

6
7

T

H

8
9
10
11

P
C

Â

H
Y

T

Ô

D

Ư


A

H

Ư

Ơ

N

G

R

Ê

C

N

N

C

G

U


A

NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×