Tải bản đầy đủ

Một số loài cây sống dưới nước Tự nhiên Xã hội lớp 2

Tự nhiên xã hội:

Kiểm tra bài
Câu 1: cũ
Hãy kể tên một số loài cây
sống trên cạn và nêu lợi ích của
chúng?


Tự nhiên xã hội:

Một số loài cây sống dưới nước


Tự nhiên xã hội:

Một số loài cây sống dưới nước

Hoạt động 1: Quan sát tranh
SGK
5phút


-Chỉ và nói tên những cây trong
hình
-Nơi sống của cây
Đặc điểm rễ, thân, lá, hoa…
-Ích lợi của cây


Bèo lục bình( bèo Tây, bèo Nhật
Bản)


Tự nhiên xã hội

Một số loài cây sống dưới nước
Hoạt động 1: Quan sát tranh
SGK
1.Bèo lục bình( bèo Tây, bèo Nhật Bản)
Sống trôi nổi trên mặt nước
Rễ chùm. Thân xốp. Lá xanh gắn với thân.
Hoa tím
Làm thức ăn cho lợn.Một số loài cây sống dưới
Tự nhiên xã hội:

nước

Hoạt động 1: Quan sát tranh
SGK
2. Cây rong
Sống dưới đáy ao hồ
Rễ mọc theo chùm, cây có lá hình
kim.


SenTự nhiên xã hội:

Một số loài cây sống dưới nước

Hoạt động 1: Quan sát tranh
3. CâySGK
sen
Sống ở ao hồ
Có một rễ lớn và nhiều rễ con xung
quanh,bám sâu vào bùn, cây có lá to màu
xanh, hình trái tim gắn liền với cuống. Hoa
màu trắng( hồng)
Nhụy hoa dùng để ướp trà, đài sen lấy hạt
ăn rất bổ. Lá sen dùng để gói thức ăn


Tự nhiên xã hội:

Một số loài cây sống dưới nước

Hoạt động 1: Quan sát tranh
SGK

Kết luận
+ Cây sống dưới nước có nhiều ích
lợi.
+Có những cây rễ bám sâu vào bùn
+Có những cây sống trôi nổi trên mặt
nước


Hoạt động 2
3phút

Liên hệ thực
tế

Kể tên một số cây sống dưới
nước mà em biết.
Nêu ích lợi của chúng.


Tự nhiên xã hội:

Một số loài cây sống dưới nước


Chơi trò chơi

ĐOÁN TRANH


Hoa súng
1

2

Xà lách xoong
4

Cây lúa

Rau muống
3

Bèo cái
5

Môn nước
6


Tự nhiên xã hội:

Một số loài cây sống dưới nước


1,Cây dừa
nước

3, Cây cói

2,Cây đước

Bèo hoa


Dặn dò:
Về nhà học bài và xem trước
bài: Loài vật sống ở đâu?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×